Çocuklara karşı işlenen suçlarda. BM çocuk hakları sözleşmesi yargıda uygulansın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


Her gün ülkenin her köşesinde cinsel istismara, tecavüze ve her türden şiddete uğrayan, çocuk yaşta evlendirilen, sokakta yaşayan, çalışan, iş cinayetlerinde, trafikte  yaşama hakları  gasp edilen  bu kadar çok çocuğun olduğu  bir ülkede sessiz bir  utanç ve öfke içinde olmakla mı yetineceğiz?

BM Genel Kurulu tarafından  20.11 1989’da onaylanıp  02.9.1990’da yürürlüğe konulan ÇHS’ni Türkiye, 14.9.1990’da imzaladı. Kimi istisnalarla 09.12.1994’te onaylanan sözleşme, 11.12.994’te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çocuklara karşı işlenen suçların en ağır şekilde cezalandırılırken birleşmiş milletler sözleşmesi esas alınarak cezaların verilmesi gerekmektedir.

İnsanlık tarihinde en yüksek kabul gören insan hakları sözleşmesi   Çocuk Hakları Sözleşmesi’dir (ÇHS). Bu sözleşme, on sekiz yaşın altındaki tüm insanları çocuk olarak tanımlar. Sözleşme ile yaşama hakkı; eksiksiz biçimde gelişme hakkı; zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkı; kültürel ve sosyal yaşama eksiksiz katılma hakkı,  tüm çocuklara eşit olarak tanınır.  Sözleşmenin yürürlükte olduğu ülkelerde devletler, çocuklarla ilgili her konuda, çocuğun yüksek yararının gözetilmesi ve çocuk haklarına eksiksiz olarak saygı gösterilmesini sağlayacak önlemleri almakla yükümlüdür. 

Vicdanı körelmemiş kurumların ve yurttaşların karşı çıkması,dur demesi  gerekmektedir. Çünkü çocuk adı üzerinde çocuktur; reşit değildir. Kendi haklarını savunma bilincinden, gücünden ve olanaklarından yoksundur ve onların haklarını korumak  ilgili kurumların, devletin ve yetişkin yurttaşların sorumluluğundadır.

Taleplerimiz;

Birleşmiş milletler çocuk hakları sözleşmesi uygulansın.

Çocuklara kaşı işlenen suçlarda indirim uygulanmasın.

Çocuklara kaşı işlenen her türlü suçlarda cezalar artırılsın.

Taleplerimizin karşılanması, Kurumların ve siyasi partilerin sorumluluklarını yerine getirmesi için tüm halkımızı imza kampanyamızı desteklemeye davet ediyoruz.

Çocuğa karşı şiddet videosu bu kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz.

https://twitter.com/mustafahos/status/1123119431146717184