Çocuk İstismarı'na İdam İstiyoruz

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 75.000.


Özellikle son günlerde artan çocuk istismarı olaylarını üzüntü ve öfkeyle takip etmekteyiz.

 

Kanunun verdiği cezaların yeterli olmadığını düşünerek bu kampanyayı başlattık. 

 

Çocuklara karşı işlenen suçların TCK kapsamında değerlendirilebilmesi ve çocuklara kötü muamele, psikolojik-fiziksel şiddet içeren, cinsel istismar gibi eylemlerin gerektiği şekilde ve görevini kötüye kullanan yerel yönetimler de dahil olmak üzere cezalandırılması için gereken değişikliğin yapılmasını dilerim. 

 

Saygılarımla.