Çocuk İstismarı Basit Düzenlemelerle Önlenebilir

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.


Çocuk istismarları her geçen gün artmakta ve toplumdaki yansıması kin, öfke söylemlerinden öteye gidememektedir. Toplum olarak beklentimizi iletirsek yetkili makamlar istismarın önlenmesinde daha radikal adımlar atabilir, çocuklarımızı güvenle büyüteceğimiz bir ülke hayali gerçek olabilir.

Çocuk İstismarını önlemek, önlenemediyse mağduru iyileştirmek ve suçluyu cezalandırmak, tekrarını önlemek için aşağıdaki önerilerin değerlendirilip kamuoyuna olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılmasını rica ederiz.

1.      Mobese kameralarının arttırılması. Her sokağa mobese kamerası takılması, bu sokakta herhangi bir suç işlendiğinde failin hemen bulunması, hatta belli başlı bölgelerin an be an izlenmesi ve hatta görüntülerin İBB trafik uygulamasındakine benzer şekilde kamunun erişimine açık olması,

2.      Ana okulları ve ilkokullarda müfredat değişikliği yapılması, çocuğa ne zaman tehlikede olduğu, tehlikede olduğunda ne yapacağı, toplumsal ahlak, etik ve beden farkındalığı eğitimlerinin arttırılarak verilmesi. Biri tehlikede olduğunda çocuğun ne yapması gerektiği, tehlike anında tutumunun ne olması gerektiği ile ilgili eğitim verilmesi,

3.       Suçlu hızla yakalanmalı, cezası verilirken tedavisi de önemsenmelidir. Pedofilik vakaların değerlendirilmesi için gerekirse tüm üniversitelerin psikoloji, psikiyatri, sosyoloji bölümlerinden çok sayıda uzmanın bir araya gelmesi, pedofilinin tedavi edilip edilemeyeceği konusunda ayrıntılı değerlendirme yapılması, ömürboyu tedavi gerektiriyorsa bu bireylerin asla toplum içine karıştırılmaması, her türlü aftan hariç  tutulması, Cezai indirime gidilmemesi, her türlü çocuk istismarında iyi hal indirimlerinin kaldırılması,

4.      İstismara uğramış çocuklara ve ailelerine zorunlu ve takipli psikolojik destek verilmesi, ailenin göz yumduğu bir şey varsa ailenin de cezalandırılması,

5.      Bu tür davalarda görevlendirilecek avukat ve psikologların özel eğitimlerden geçirilmesi ve sıkı denetlenmesi,

6.      Kamu vicdanın rahatlatılması açısından bu tarz davalarda çocuğun adı, resmi gibi bilgiler paylaşılmadan dava sonucunun kamuoyuna duyurulması

7.      Kanuni olarak yetişkin olma yaşı 18 olarak belirlenmişken Kitlesel yayın organlarında çocuk istismarını; cinsel olgunluğa erişti-erişmedi, bluğ çağına erdi ermedi, caizdir değildir şeklinde yorumlar ile meşrulaştıran kişi ve kurumların cezai indirim uygulanmaksızın yargılanması, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinde her türlü istismarda tek söz hakkının yargıda olması,

8.      Toplumun büyük kısmının Müslüman olduğu Türkiye Cumhuriyetinde Diyanet İşleri Başkanlığının evlilik, cinsel ilişki, ensest konularını sadece nikah düşmesi, çocuğun ergenliğe erişip erişmemesi açısından değil hukuk ve toplumsal ahlak temelinde de yorumlamasının sağlanması, şayet bu sağlanamıyorsa yasa önünde çocuk kabul edilen 18 yaş altı bireyler ile ilgili Diyanet işleri başkanlığının görüş bildirmemesinin sağlanması.