Çiftçiler Yenilenebilir Enerji Yatırımlarında Desteklensin

Mücadele alanı:İklim Krizi

Çiftçiler Yenilenebilir Enerji Yatırımlarında Desteklensin

Başlama tarihi:
27 Ağustos 2022
İmzalar: 7.922Sonraki Hedef: 10.000
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: cihan çolak

Güneş enerjisi kullanması için çiftçiler desteklenmeli! Dünya iklim krizi ile boğuşurken yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve teşviki de bir o kadar önemli hale geldi. Fakat Türkiye’de yatırımların önüne engeller konuluyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun son kararı sebebiyle Güneş Enerji Santrali ile tarımsal faaliyetlerini sürdürmek isteyen çiftçiler ciddi bir mağduriyet yaşayacak.

Çiftçilerin güneş enerjisine yatırım yapmasını engelleyecek Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği’nde değişiklik yapan ve 11.08.2022  tarihinde yayınlanan yönetmelikte değişiklik yapılsın istiyoruz. Bu yönetmeliğin 16.Maddesinin 15. ve 16. bendi çiftçilere uygulanmasın, çiftçiler bu maddeden muaf tutulsun! 

Çiftçilere verilen güneş enerjisi santrali kurma hakkı sayesinde ürettiği enerjiyle yaz döneminde 4 ay sulama gibi tarımsal faaliyet yapan çiftçi, kış dönemindeki 8 ay boyunca herhangi bir işlem yapmadığı için bu dönemde ürettiği enerjiden gelir elde edecek ve yatırımının karşılığını alacaktı.

Fakat EPDK’nın 4 Ağustos 2022 tarihinde açıkladığı son karar  ve bahse konu yönetmelik çiftçilerin 8 ay boyunca üreteceği elektriği devlete bedava vermek zorunda bırakmış ve yatırımlarının maliyetini çıkarmalarını engellemiştir. Banka kredileri çekerek çiftçilere göre hiç de ucuz olmayan santraller kuran, devlete sürdürülebilir enerji katkısı sağlayan, geleceğe dönük plan ve yatırımlar yapmaya hazırlanan çiftçiler son karar ile adeta yarı yolda bırakılmıştır.

Bu haliyle dönemsel faaliyette bulunan çiftçiler için GES yatırımı yapmak imkansız hale gelmiş, ülkemiz ekonomisine ve çiftçilere ağır bir darbe vurulmuştur.

Resmi Gazete’nin 11 Mart 2022 tarihli sayısında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan karar çiftçilere tarımsal destek sağlarken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın karar ve yönetmeliği  çiftçilerin yolunu kesiyor. Bu tezat zemin çiftçilerin güvenini sarsmakta ve ileriye dönük adım atmasını engelliyor.

Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği ivedilikle değiştirilmeli ve çiftçiler ilgili karardan muaf tutulmalıdır. Gıda ve enerji krizi yaşanan dünyamızda Türkiye’deki çiftçilerin daha verimli ürünler üretebilmesi için güneş enerjisi tesisi ile desteklenmesi şarttır.

Çiftçilerimizi destekleyelim, güneşimiz ve bereketimiz bol olsun!

Hemen destekle
İmzalar: 7.922Sonraki Hedef: 10.000
Hemen destekle

Karar Vericiler