Inşaat mühendisliği odaları kapansın ya da hakkımızı arasın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


İnşaat mühendisliği odasının uygulamış olduğu aylık aidat ücreti ve gerekli olan oda kayit belgesi, şantiye şefliği belgesi, mühendis kontrol Elemanı oda kayıt belgesi ve benzeri belgelerin alınmasında bizden istemiş oldukları ücretler çok fazladır. Bu almış oldukları ücretler doğrultusunda mühendislere gözle görülür bir katkıda bulunmamaktadırlar. Aynı zamanda haklarımızın korunmaması, isteklerimizin dikkate alınmamasından dolayı İnşaat mühendisliği odasının kapatılmasını istiyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.