RUHSATLARDA MÜHENDİSLERİN VE MİMARLARIN İMZASININ KALDIRILMASI

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Yapı Ruhsatı Form Standartları ile yapı ruhsatlarında proje müellifleri ile şantiye şefi mühendis, mimarların ve yapı denetçilerinin imzalarının yer aldığı bölümler kaldırıldı.Bu uygulama "sahte mühendisliğin" önünü sonuna kadar açmış olacak ve hem kamusal hem de mesleki anlamda ciddi sorunları beraberinde getirecektir. Dolayısıyla, bu uygulamaya, ileride telafisi olmayan sonuçlar doğuracağı için son verilmelidir. Meslektaşlarımızın hizmet ürettiği ve isimlerinin yazılı olduğu bir belge olan yapı ruhsatının, bilgileri dışında oluşturulmasını kabul etmiyoruz.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın yapı ruhsatı verilmesi aşamasındaki "bürokrasiyi azaltma girişimi" adı altında izlediği yöntem kesinlikle yanlıştır. Bu uygulama ileride telafisi olmayan sonuçlar doğuracaktır. Mühendis ve mimarı yok sayan bu uygulamaya son vermelidir. Mühendis ve mimarların mesleki haklarını kısıtlayarak yapılan uygulamalar, "sahte imza" kullanımını artıracaktır.

Ruhsat Projelerine yeniden teknik personellerin imza atmasının zorunlu hale gelmesini istiyoruz.