İmar affı yanlışa teşviktir.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Kamuoyunda "İmar Affı" olarak bilinen ve henüz yasalaşmamış olan bu düzenlemenin hak kaybına neden olacağını düşünüyoruz. İmara aykırı yapılaşmanın sorumluluğu ve cezai yükümlülüğünün bir "af düzenlemesi" ile kaldırılması, toplumun büyük bir kesiminde vicdani yara oluşturacaktır. Hazine arazilerinin işgaline ve imara aykırı yapılaşmaya af getirmek; vergisini veren, vatandaşlık ödevini yerine getiren ve bir ev sahibi olabilmek için gelecek 10 yılını borç hanesine yazan vatadaşlara yapılmış bir ayıp olacaktır. Siyasi emeller ile zamanında tüm siyasi kanatlar tarafından bu husus malzeme olarak kullanılmış ve işgalciye tapu, hak ve rant verilmiştir. 

İlgili düzenlemenin bir "af" mahiyetinden çıkarılmasını ve cüzzi bedellerle işgalciye haksız rant verilmemesi hususunda ricacıyız. Bu sorunun caydırıcı cezai müeyyide ile giderilmesi ve peşkeşe izin verilmemesini talep ediyoruz.