Geleceğimiz için güvenli doğa koşulları- sera gazlarının ülkemizde azaltılması

Geleceğimiz için güvenli doğa koşulları- sera gazlarının ülkemizde azaltılması

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve tarafına Gözde ışık Kargın bu kampanyayı başlattı

Yalnızca 1 dünyamız var, ülke olarak varlığımızı sürdürmek için verdiğimiz mücadeleyi dünyanın varlığını sürdürmesi için kullanıyor muyuz?

Toplumsal olarak bilinç seviyemizi acilen arttırmalıyız, pek çok avrupa ülkesi caddelerini araba kullanımına kapatıyor, enerji üretiminde co2 salınımı sıfır düzeyinde enerji kaynaklarına yöneliyor ..

Karbon ayakizi konusunda bilincimiz hangi seviyede? Tüketim biçimimizi değiştirmediğimizde gelecekte dünyadaki koşullar yaşamımızı sürdürmemizi imkansız kılacak. 

Şimdi harekete geçersek 10 yıl içerisinde küresel ısınma  1.5 derece seviyesinde kalacak ve 2050 de dünya olması gereken iklim koşullarına ulaşabilecek . 

işte yapabileceklerimiz

Bisiklet kullanımı desteklenmeli ,acil bisiklet için uygun koşullar saglanmalı , bazı yollar trafiğe kapatılıp yayalara  ve bisikletli dolasıma öncelik verilmeli .

Hayvancılık ve tarımda sera gazı salınımı konusunda bilgilendirme ve denetleme platformları oluşturulmalı.

co2 emilimini yaparak dünyayı temizleyen türlerin çoğaltılıp işlevlerini görmesine destek sağlanmalı.

En önemlisi , enerji üretiminde ve sanayileşmede co2 salınımı 0 a indirmekle ilgili hedef konulup , Tün özel kurumlarda ve devlet kuruluşlarında uygulanmalı denetlenmeli .

Kişilerin , araç ve kurumların çevreyi kirleten tutumlarında ihbar edilebilecekleri bir hat oluşturulmalı. Kirlilik tutarında ceza ve toplumsal hizmet bedelleri olmalı .

geri dönüşüm için uygun ayrıştırma kutuları her bölgede ulaşılabilir sıklıkla yer almalı .

karbon ayak izimizle ilgili küçük yaştan itibaren tüm toplum eğitilmeli ( okul müfredatları  çözüm üretici ve aksiyon alıcı olmalı ) ve toplu yayın kuruluşlarından halkı bilgilendirme amaçlı prime time yayın yapılmalı... 

teşekkürler

bilgi ref : world economic forum 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.