"GEÇ OLMADAN YASA UYGULANSIN JEOFİZİK MÜHENDİSLERİNE KADRO AÇILSIN"

"GEÇ OLMADAN YASA UYGULANSIN JEOFİZİK MÜHENDİSLERİNE KADRO AÇILSIN"

Başlama tarihi:
2 Ekim 2019
İmzalar: 1.272Sonraki Hedef: 1.500
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Kübra Kıranşan

1- Ülkemizdeki deprem gerçeğine karşı, depreme dayanıklı yapı tasarımında, yapı inceleme çalışmalarında Jeofizik Mühendisliği Yöntemlerine başvurulmalıdır.

2- Hedef,  zemine uygun yapı tasarımı olmalıdır. Zeminin nabzını ölçen Jeofizik Mühendisleri bu süreçte hem uygulayıcı hem denetleyici olarak sürecin takipçisi olmalıdır.

3-Depreme dayanıklı tasarlanan Binalarda Bina ve zemin ilişkisinin doğru yapılabilmesi için SİSMİK VERİ zorunludur. Sismik veriyi alan, değerlendiren, yorumlayan ve raporunu hazırlayan kişi yalnızca Jeofizik Mühendisidir. Hazırlanan raporların ilgili kurumlarda inceleyen ve yapılacak binanın bu raporlara uygun yapılmasını denetleyecek kişi yine yalnızca Jeofizik Mühendisidir. Bu nedenle ilgili yasada da belirtildiği üzere Belediyeler ve Yapı Denetim Şirketleri denetleme görevi için Jeofizik Mühendisi çalıştırmak zorundadır.

4- YASAYA RAĞMEN  birçok Yapı Denetim Kuruluşunda Jeofizik Mühendisi YOK!

5- YASAYA RAĞMEN  birçok Belediyede Jeofizik Mühendisi YOK!

6- 17 Ağustos 1999 Depreminden sonra yapılan yasa ve yönetmelik değişiklikleri ile yapılan birçok düzenleme fayda sağlamış olsa da, uygulamadaki bu eksiklikler nedeniyle yenilendiği söylenen Yapı stoğunun verdiğimiz raporlara uygun şekilde yapılıp yapılmadığını BİLMiYORUZ ! Çünkü denetlemekle görevli kurumlarda JEOFİZİK MÜHENDİSİ bulunmuyor !

7- Bugün bile Jeofizik Mühendisi olmayan belediyeler ruhsat vermeye, Jeofizik Mühendisi olmayan Yapı Denetim Şirketleri de bu şekilde denetleme görevini icra etmeye  devam ediyor! Jeofizik Mühendisleri bu sürecin temel taşıdır, geri planda bırakmak KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE AYKIRIDIR. 

Tüm bu nedenlerle;

- Mevcut yasa uygulansın, Belediyelerde Jeofizik Mühendisi İSTİHDAM EDİLSİN.

-Mevcut Yasa Uygulansın Yapı Denetimlerde Jeofizik Mühendisi İSTİHDAM EDİLSİN.

-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Jeofizik Mühendislerine KADRO AÇILSIN. 

Hemen destekle
İmzalar: 1.272Sonraki Hedef: 1.500
Hemen destekle