"Boğaz" imar barışına dahil olsun

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


"İmar Barışı" adıyla çıkan yasa Boğaz bölgesini kapsamamaktadır.  Depreme dayanıklı binalar yapma amacı güden bu yasa "Boğaz'ı da kapsamalıdır. Çünkü Boğaz bölgesinde de , zor durumda kalan yüzlerce vatandaş ve insan hayatını tehlikeye düşürebilecek yüzlerce yapı bulunmaktadır. Tüm Türkiye deyipte "boğaz hattını" bu yasaya dahil etmemek çok büyük haksızlıktır.