"Boğaz" imar barışına dahil olsun

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


"İmar Barışı" adıyla çıkan yasa Boğaz bölgesini kapsamamaktadır.  Depreme dayanıklı binalar yapma amacı güden bu yasa "Boğaz'ı da kapsamalıdır. Çünkü Boğaz bölgesinde de , zor durumda kalan yüzlerce vatandaş ve insan hayatını tehlikeye düşürebilecek yüzlerce yapı bulunmaktadır. Tüm Türkiye deyipte "boğaz hattını" bu yasaya dahil etmemek çok büyük haksızlıktır. Bugün Musa imzanı bekliyor!

Musa Şit bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: "Boğaz" imar barışına dahil olsun». Musa ve imza atan diğer 27 kişiye katıl.