Çevre Mühendisliği Bölümlerinde "Karbon Nötr Şehirler" dersi zorunlu ders olsun.

Mücadele alanı:İklim Krizi

Çevre Mühendisliği Bölümlerinde "Karbon Nötr Şehirler" dersi zorunlu ders olsun.

Başlama tarihi:
2 Şubat 2022
Muhatap:
çevre mühendisliği bölümü ve
İmzalar: 27Sonraki Hedef: 50
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Dilan AYTEKIN

Ben bir Çevre Mühendisi adayıyım. Gelecekte iklim dostu şehirler, iklim krizinin etkilerine karşı dirençli şehirler oluşturmak istiyorum. Portland, Berlin, Adelaide, Boulder, Toronto ve Bosto gibi… Bu nedenle de şehirlerin iklim değişikliğine uyumunu ve karbon nötr şehirlerin nasıl olacağını üniversitede öğrenmek istiyorum! Bunu öğrenmek, hem mesleğim için hem de gelecekte iklim dostu şehirlerde yaşamın mümkün olması için gerekli: Geleceğin çevre mühendislerinin, karbon nötr ve iklim dostu şehirleri öğrenebilmesi için, üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümlerine “Şehirlerin İklim Değişikliğine Uyumu ve Karbon Nötr Şehirler" dersi zorunlu ders olarak eklensin.

Şehirlerin karbon emisyonları çok yüksek. Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın verilerine  göre, insan nüfusunun yarısı şehirlerde yaşıyor ve şehirler küresel karbon emisyonlarının %70’inden sorumlu. 2050’ye kadar ise nüfusun iki katına çıkacağı öngörülüyor. Yani, hem gezegenimizin hem şehirlerimizi hem de insanlığın geleceği için, şehirleri iklim krizinin etkilerine dirençli ve karbon nötr hale getirmeliyiz. Bunu, biz çevre mühendisliği öğrencileri, üniversitede öğrenmek zorundayız. 

Geleceğin İklim krizinin etkilerine dirençli ve karbon nötr kentlerini, biz Çevre Mühendisleri de yapıyor olacağız. Bu nedenle;

  • İklim ve doğa dostu malzemeleri
  • Karbon tutan kentleri
  • Karbon nötr bina sistemlerini 

öğrenebilmemiz ve şehirleri %70 karbon emisyonundan net sıfır emisyon düzeyine çekebilmemiz için, Türkiye genelinde üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümlerine “Şehirlerin İklim Değişikliğine Uyumu ve Karbon Nötr Şehirler" dersi zorunlu ders olarak eklensin istiyorum.

Hemen destekle
İmzalar: 27Sonraki Hedef: 50
Hemen destekle