AKÇAKOCA ERDEMİR ÇÖPLÜĞÜ OLMASIN!

AKÇAKOCA ERDEMİR ÇÖPLÜĞÜ OLMASIN!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.
200 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
cevre bakanligi ve tarafına adop akcakoca bu kampanyayı başlattı

Konu: ORBİTAL METAL SAN. VE TİC. AŞ ‘nin kaçak çalışması hak.
İlçemiz Akçakoca, Ayazlı Mah. Çağdaş Sok. No:13/D adresinde faaliyet gösteren ORBİTAL METAL SAN. ve TİC. AŞ. Tehlikeli ve Tehlikesiz atıkları söz konusu tesislerde işleyeceğini Çevre ve şehircilik Bakanlığına 26.03.2020 tarihinde sunulduğu, Bakanlığın Projede belirtilen tehlikeli atıkların işlenmesi için ÇED’e gerek yoktur kararı verdiğini öğrenmiş bulunuyoruz.
ÇED’e gerek yoktur kararı: Bakanlık, Düzece Valiliği ve Kaymakamlık int. sitesinde ilan ile duyurulmadı .
Akçakoca ilçesinde faaliyet gösteren, ORBİTAL METAL SAN. ve TİC. A.Ş. 13 Çeşit tehlikeli kimyasal madde içeren kimyasalları bu tesislerde işleyeceğini kodları ile açıkça tarif etmiştir.
ORBİTAL METAL SAN. ve TİC. AŞ Demir Çelik atığı Cüruf ve projelerinde belirtilen 13 çeşit tehlikeli atık çeşidi işlemeye başlamıştır. Cüruf maddesinin işlenmesinden arta kalan malzemeyi ise Akçakoca Belediyesi’nin Doğancılar yolu projesinde kullanıldığı iddia edilmektedir. Belediye ekiplerinin toprak zemine serdikleri cürufun yağmur suyuyla birlikte toprağa ve dere kanalıyla denize karışması ihtimali düşünüldüğünde eğer kimyasal madde iddiaları doğru ise cüruf içindeki kimyasallar Akçakoca’nın toprağını ve suyunu zehirleyecek, insanlara ve doğada yaşayan canlılara zarar vermesi muhtemeldir.
ORBİTAL METAL SAN. ve TİC. AŞ, Proje dosyasında belirtilen ekipmanları kurulmadan, Akçakoca Belediyesinden Ruhsat işlemleri tamamlanmadan, Çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından Çalışma izini almadan kaçak olarak çalışmaktadır. Çalışma Gece saatlerinde yapılmaktadır.
Kimyasal Maddelerin taşınması, işlenmesi atık taşıma, nakliye kurallarına aykırı olarak yapılmakta çevre ve halk sağlığı açısından tehlike yaratmaktadır.
Tesislerin bulunduğu bölge, Tarım alanı içinde kalmaktadır.
Akçakoca, Turizm bölgesidir. Tehlikeli ve tehlikesiz atık tesislerinin hemen karşısında tatil siteleri bulunmaktadır.
Tehlikeli ve tehlikesiz atık tesislerinin yüz metre mesafesinde dere bulunmaktadır, Deniz ile arasında sadece Ereğli yolu vardır. Deniz ve canlıların kimyasallara maruz kalması kaçınılmazdır.
Tehlikeli Atıkların taşınması, taşınma kurallarının denetlenmesi tehlikeli ve tehlikesiz atıkların işleyen tesislerin denetlenmesi, Halk ve çevre sağlığını korumak Kaymakamlık makamı ve ilgili birimlerin denetim ve gözetiminde olduğu atık yönetmeliklerinde çok açıktır.
ORBİTAL METAL SAN. ve TİC. AŞ’nin kaçak çalıştığını İl çevre Müdürlüğüne bildirdiğimizde mevcut tesisin çalışmadığını, henüz ruhsat ve çalışma izini almadığı cevabını alıyoruz. Tesislerin kaçak çalıştığı bölge halkı ve bizler tarafından bilinmektedir. Yerel gazeteler çalışama videolarını İnt sitelerinde yayınladılar.
ORBİTAL METAL SAN. ve TİC. AŞ ‘nin projesinin iptali için, yasal hakkımız olan hukuki süreci başlatmak için hazırlıklarımız devam etmektedir.
ORBİTAL METAL SAN. ve TİC. AŞ’ye: Ereğli’den kaçak Cüruf taşıyan ve Kaçak olarak tesislerde işlenmesine makamınız tarafından engel olunması Faturasız, irsaliyesiz ve kantar fişi olmadan taşınan atıkların bölgemiz ve kaçak çalışan tesislere sokulmaması ve Kaçak çalışan tesislerin halk ve çevre sağlığı adına güvenlik güçleri tarafından tedbir uygulanması, ilgili birimlerin harekete geçirilmesini Akçakoca halkı adına talep ediyoruz.

AKÇAKOCA DOĞA KORUMA PLATFORMU
 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.
200 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.