Dim Alacami'de 3. Hes'e Hayır!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


 

Dim Alacami'de 3. Hes'e Hayır!

Alanya’nın doğallığını koruyabilmiş ender köylerinden olan ve Dim Çayı’nın kaynağına ev sahipliği yapan Dim Alacami Mahallesi’ne, 7 yıl aradan sonra ikinci Dim çayının içinden geçtiği Dim Vadisinde ise 3. bir HES (Hidroelektrik Santral) yapılacağı ilan edilmiştir.

30 ayda kurulması planlanan santralde 49 yıllık işletme dönemi öngörülmektedir. Projenin maliyetinin 150 Milyon TL’nin üzerinde olacağı tahmin edilmektedir.

Hes için ÇED Süreci Başlamış ve “ÇED Gereklidir” kararı ilan edilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü’nün ilgi sayılı yazısında; İleri Enerji Üretim Turz. İnş. San. Tic Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan “İleri Regülatörü ve HES (9,90 MWm/9,72M We)” projesi ile ilgili olarak, Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Yönetmeliği gereği “Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Sistemi (e¬ÇED)” üzerinden elektronik ortamda sunulmuş olan proje tanıtım dosyasına “Çevresel Etki Değerlendirilmesi Gereklidir” kararı verildiği belirtilerek, söz konusu kararın halka duyurulması istenmiştir. Projeyi duyan Dim Alacami Mahallesi sakinleri, “Köyümüze 1 tane HES yapıldı, ikincisini istemiyoruz” demektedir.

Dim Vadisinde 1 Baraj ve 2 HES vardır, yapılmak istenen HES 3.olacaktır

Dim çayı ve  vadisine ilk darbe 1998-2004 yıllları arasında inşa edilen Dim Barajı vurmuştur. Üzerine ise Diler Elektirik üretim A.Ş  tarafından Dim Hidroelektrik santralini (HES) yapmış ve 09.07..2010 tarihinden beri işletmektedir. (Dim Barajı-Dim HES). HES’e su yaklaşık 10 km kuzeydoğusundaki Dim Barajından 3.35 metre çapındaki bir tünelle gelmektedir. Santral 38 MW güç ile yıllık 127 GWh’lıktır.

Alacami köyünde birinci, Dim Vadisinde ikinci olan HES 2013”te Faaliyete Geçmiştir

Dim Alacami Köyü içerisinde su toplama havzası bulunan Bucak HES’in inşaatı 2011 yılında başlamış ve 2 yıl sürmüştür. 45 Milyon TL maliyet ile 2013 yılında kurulumu tamamlanarak faaliyete başlayan proje, Bucak Yenilebilir Enerji Üretimi A.Ş. tarafından yapılmış ve işletilmeye başlanmıştır.

Hes Projesi Dim Çayı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içindedir.

Yapılmak istenen 3. HES "Alanya Dimçayı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası"  (YHGS) içinde ve çoğunluğu orman alanı olan Dim Alacami Mahallesinde kurulmak istenmektedir.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası  Dimçayı Vadisi’nin özellikle yukarı bölümünü içine alır.  Ana türün yine dağ keçisi olduğu Dimçayı sahasında yörede çokça rastlanan domuz, tavşan, tilki ve sansar türlerinin yaşam alanıdır.

Alacami Köylüsü ve Dim Çayının olduğu Dim Vadisindeki köylüler 20 yıldır yaşananlara tanıklık etmişlerdir. Tanıklık ettikleri olumsuzluklar nelerdir ve  için hes istememektedir?

 1-Dim Çayı boyunca dereden akan sular, yapılan baraj ve HES’lerden dolayı çok azalmıştır.

2-Kırmıızı benekli alabalık yok olmaya başlamıştır.

3- Dağ keçilerinin içtiği sular azalmıştır. (Hes şirketi istediği kadar su bırakmaktadır,)

4-Çayın suyu azaldığı için çevresindeki ağaçlar ve bitkilerde kurumalar çok olmuştur.

5- Vadideki hes'lerden ve  barajdan dolayı Dim Çayı sahile kum taşıyamadığı için sahil daralmış ve küçülmüştür.

6-2. Hes’te sular yaklaşık 7 km boyunca tünelin(dağın içinde) içinden taşındığı için dereye çok az su verilmiştir.

7-bütün bu tahribata ve yıkıma tanık olan köylüler hes’ten ağzı yandığı için artık yeni bir hes istememektedir.

8- Köylüler bu hes de yapılırsa bütün vadi yokolacaktır diyerek 3. Hes'e karşı çıkmaktadır.

Dim Vadisinde bulunan ve hes’ten etkilenecek olan köyler şunlardır:

Dim Çayının içinden geçtiği Dim Vadisinin ilk Mahallesi (Köyü) Alacami Mahallesidir ve Dim Çayı 2 km. yukarısından çıkmaktadır. 43 km'lik vadi boyunca toplamda 12 köy vardır. Bunlar Bıçakçı, Kuzyaka, Üzümlü, Akçatı, Gümüşkavak, Bucak, Öteköy, Taşbaşı, Yalçın, Asmaca, Basırlı ve Uzunöz'dür.

Dim Vadisi Dere boyunca çınarlar ve çevresinde ise kızılçam Ormanlarıyla kaplıdır.

Dim Çayı, Alanya'dan kaynağa kadar olan bölümünde yüzlerce bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. Çayın her iki yanında olağanüstü güzellikte ve çok görkemli çınar ağaçları ile bezelidir. Kamış (suyu temizliyor) salkım söğüt gibi birçok sucul bitkiyle birlikte çevresi de dağlar ve tepeler binlerce dönüm kızılçam ormanlarıyla kaplıdır.

Dim Çayı olağanüstü doğal güzelliğe sahiptir ve çevresine can vermektedir.

Dim Vadisi çevresi tam anlamıyla yaşam alanıdır. Çevresinde zakkumdan kekiğe, yarpuzlardan inulaya, defneden çitlembiğe kadar yüzlerce bitki türü yaşamaktadır.  Servi, mavi servi, saçlı meşe, keçiboynuzu, yabani dut, sandal ağacı,  pıynar, mersin, ılgın, hayıt, kapari, yaban gölü bunların bazılarıdır.

Çayın içinde ise,  kırmızı benekli alabalık ve diğer tatlı su balıkları yaşamaktadır. Çayın her iki yanında yüzlerce turistik tesis (Cafe/piknik)bulunmaktadır. Bu tesislerle Alanya'da deniz kıyısından sonra ikinci bir turizm sahası oluşturulmuştur. Bu çayın varlığına etki edecek bir işlem asla yapılmamalıdır.

Köy Geleceğini Kaybedecektir!

Dim Alacami Mahallesi, doğal güzellikleriyle turizm açısından gelecek vaat etmektedir. Hes projesi görüntü ve gürültü kirliliğinin yanında, koruma altındaki yaban hayatı, endemik bitki örtüsü, balık ve hayvan türlerini etkileyecektir.

Köyün geleceği açısından da, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan son derece olumsuz etki yaratacaktır. Turizm açısından gelecek vaat eden köy, projenin hayata geçirilmesi halinde geleceğini kaybedecektir. Sulama suyunun boruların içine alınacak olması ile turizmin yanında tarım da yapılamayacaktır.

Doğaya, yaşama zarar veren HES Projesine hayır!

Coğrafi olarak dağlarla çevrili küçük bir yerleşim alanı olan Alacami Mahallesi’nde Bucak HES’in ardından ikinci bir HES Projesi’nin daha planlanması asla ve asla uygun değildir. Bu proje iptal edilmelidir.

Alacami Köylüleri

A Platformu (Antalya Isparta Burdur Denizli Kaş Platformu)