Çerkeslerin halk kahramanı Sosruko'yu Nart ülkesinden koparmalarına izin verme.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.

1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

Çerkeslerin 1000'lerce yıllık kadim kültür halkı Nartların en yaşlı üyesi Sosruko doğup büyümüş olduğu Nart ülkesinden atılmak isteniyor. Xace Thamadesi Nesren Jaçe bu konuya duyarlılık göstermesi için tüm Çerkesleri Destek olmaya çağırıyor. Setanay Guaşe'nin ve Tlepş'in soyundan gelen Sosruko'yu Nart Ülkesinden atmak isteyenlere engel olmak için 1 milyon imza gerekiyor.

Narts, the ancient culture for thousands of years, Sosruko, the oldest member of Narts, does not want him to be expelled from the country of Nart, where he was born and raised. Xace Thamade Nesren Jaçe urges all Circassians to support in order to show sensitivity to this issue. To prevent those who want to expel Sosruko, who is a descendant of Setanay Guache and Tleps family , from the Nart Country, it needs 1 million signatures.

Нартс, древняя культура на протяжении тысячелетий, Сосруко, самый старый член нартов, не хочет, чтобы его изгнали из страны нартов, где он родился и вырос. Xace Thamade Nesren Jaçe призывает всех черкесов поддержать, чтобы показать чувствительность к этой проблеме. Чтобы помешать тем, кто хочет изгнать Сосруко, который является потомком семьи Сетанай Гуач и Тлепс, из страны нартов, ему необходимо 1 миллион подписей.

Narts ، الثقافة القديمة لآلاف السنين ، لا يريد Sosruko ، العضو الأقدم في Narts ، طرده من بلد Nart ، حيث ولد ونشأ. يحث Xace Thamade Nesren Jaçe جميع الشراكسة على الدعم لإظهار الحساسية تجاه هذه المشكلة. لمنع أولئك الذين يريدون طرد Sosruko ، وهو سليل عائلة Setanay Guache و Tleps ، من Nart Country ، فإنه يحتاج إلى مليون توقيع.