Çerkeslere Yönelik Ayrımcı İfadeler Kullanılmasını Kınıyoruz.

Çerkeslere Yönelik Ayrımcı İfadeler Kullanılmasını Kınıyoruz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe 06560 ÇANKAYA ANKARA TÜRKİYE tarafına KUZEY KAFKASYALILAR bu kampanyayı başlattı

Habertürk Televizyonu’nda 4 Aralık 2018 Salı günü yayınlanan “Teke Tek” adlı programda sunucu Fatih Altaylı “200 yıldır gelmeyen yok ki, Rus'u geldi, Çerkes'i geldi, Arnavut'u geldi. Herkes geldi buraya. Buraya gelenler sanki buranın sahibiymiş gibi. Benim haklarım demeye başlıyor. Bazı Çerkesler var toplanıyorlar. Kardeşim Çerkezistan orada, iste hakkını!” şeklinde talihsiz bir takım beyanlarda bulunmuştur. Bu beyanlar  genel olarak toplumumuzda büyük bir infiale yol açmıştır.

Sunucunun demokrasiden, hukuktan, insan haklarından, birlikte yaşamaktan ve Türkiye’de barış içinde birlikte yaşayan ve kültürel zenginliğimizi oluşturan farklı toplumsal kesimlerin haklı taleplerinden habersiz olduğunun açık göstergesi niteliğindeki bu ifadeler, aynı zamanda medeni bir toplumda kesinlikle kabul edilemeyecek nitelikteki ayrımcılık suçunun ve nefret söyleminin kapsamına girmektedir.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından belirlenen “Yayıncılık İlkeleri” ve “Yayıncılık Etik İlkeleri”ni ihlal etmektedir.

Anayasa ve ilgili mevzuat çerçevesinde her vatandaş hak ve yükümlülükler anlamında eşittir; anadilini, kültürünü ve kimliğini korumak ve geliştirmek konusunda uygun yasal zemin ve kamusal destek talep etmek de bu hakların vazgeçilmez bir parçasıdır. 

Bu ülkenin eşit haklara sahip anayasal vatandaşlarını etnik kökenleri nedeni ile “şuraya git-buraya git” gibi seviyesiz ve üsluptan yoksun ifadelerle diline dolamak ne sunucunun ne de bir başkasının haddine değildir.

Aynı zamanda bu ülkenin kuruluşuna ve toplumsal yaşamına siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda nüfusuna oranla çok önemli katkılarda ve fedakarlıklarda bulunduğu tüm tarafsız gözlemciler tarafından kabul edilen toplumumuza karşı sunucunun bu yaklaşımının büyük bir nankörlük olduğunu da belirtmek durumundayız.

Toplumumuza yönelik ayrımcı ve kışkırtıcı bu yayını şiddetle protesto ediyoruz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.