Nüfus Planlaması

Nüfus Planlaması

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Çeşitli Kurum ve Kuruluşlar tarafına seda önder bu kampanyayı başlattı

Nüfus artışı ile temel ihtiyaçların karşılanması zorlaşmakta. Nüfus artışı bilinçsiz oldukça

  •  İş bulma imkanları zorlaşması,
  •  Kişi başına düşen milli gelirde azalma meydana gelmesi,
  • Tüketimin artması
  •  İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılaması daha zor hale gelmesi,
  • Ülkedeki kalkınma hızı düşmesi,
  • Hava kirliliği artması,
  • Eğitim ve sağlık hizmetlerinde aksamalar gelmeye başlaması gibi durumlar yaşanabilir.

Bu sebeplerden dolayı nüfus planlama çalışması yapılması ve uzmanlar tarafından hazırlanması gerekmektedir. Bizler bu çalışmalar sırasında doktor, inşaat mühendisi, kaymakamlık, nüfus müdürlüğü çalışanları, genetik uzmanı gibi temel branşların bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü nüfus artışı gerçekleştikçe birçok alanda insanlar temel ihtiyaçlarına ulaşmakta zorluk yaşayabilir. 

Özellikle pandemi döneminde yaşanan ekonomik problemler düşünüldüğünde insanların ekonomik problemler yaşaması ve ihtiyaçlarını temin edememesi durumları ile karşılaşılabilir. 

Artan nüfus ve gelişen teknoloji ile birlikte hem insan gücüne ihtiyaç azalmakta hem de insanlara yetebilecek kadar iş alanları bulunmamaktadır. Bu noktada toplulukların eğitim ve sanayileşme oldukça önemlidir.

Sağlık sektörünün doğru ve aksama yaşanmadan ilerlemesi de oldukça önemlidir. Sağlıklı doğumlar, yaşlıların bakımı gibi kritik noktalarda toplulukların kolaylıkla sağlık birimlerine ulaşabilmesi gerekmektedir. Ancak nüfus planlaması yapılmayan ve yetersiz kaynak barındıran kuruluşlar yeterli destekte bulunmamaktadır.

Küresel anlamda düşünüldüğünde de birçok insan geçim sıkıntısı ve sağlık problemleri yaşamaktadır. Toplulukların temel ihtiyaçlara ulaşabilmesi için nüfus planlama çalışmalarının desteklenmesi gerekmektedir.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.