Çankaya Üniversitesi’nin Yemek Atıkları Sokak Hayvanları için Mamaya Dönüştürülsün

Mücadele alanı:İklim Krizi

Çankaya Üniversitesi’nin Yemek Atıkları Sokak Hayvanları için Mamaya Dönüştürülsün

149 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.
Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü ve tarafına Ulaş Çelik bu kampanyayı başlattı

Çankaya Üniversitesi bir çok alanda farkındalığı yüksek ve sıfır atık uygulamalarına duyarlı bir üniversite. Üniversitemiz cam, kağıt, plastik atıkların azaltılması için çeşitli uygulamalar yaptığı gibi, kampüste yemek yenilen alanlarda da gıda atıklarının çöpe gitmesini önleyici bir uygulama yapılmasını: Artık yemek biriktirme kutuları uygun noktalara konularak ve bu artık yemekler Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından işleme tabi tutularak hayvan barınaklarına götürülebilir.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yapılan bir araştırma Türkiye'de her yıl 7,7 milyon tondan fazla gıdanın israf edildiğine işaret ediyor. 2021 BM Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre Türkiye'de her yıl kişi başına 93 kilogram yiyecek çöpe atılıyor.  FAO’nun “Gıda Atıklarının Ayak izi ve İklim Değişikliği” raporuna göre, eğer gıda atıkları bir ülke olsaydı, Çin ve ABD’den sonra karbon emisyonları en yüksek üçüncü ülke olurdu! Kısacası, yemek atıklarımız, iklim krizinden sorumlu! 

Türkiye dünya genelinde en fazla gıdanın israf edildiği ülkeler arasında yer alıyor. Bu, küresel çapta perakende satış noktaları, evler ve restoranlarda tüketime hazır gıdanın yüzde 17'sinin doğrudan çöpe gitmesi anlamına geliyor.

Yemek alanlarında uygun alanlar belirlenerek atık yönetimini sağlanır ve gıda atığı azaltılırsa, artan yemekleri değerlendirebilir, hem sokak hayvanlarına gıda sağlayabilir hem de gıda israfından kaynaklı karbon salınımlarını durdurabiliriz.

Çankaya Üniversitesi’nde yiyeceklerin çöpe gitmesini yani israf edilmesini engellemek ve hayvanları besleyebilmek için, gıda artıklarının Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçilerek sokaktaki ve barınaktaki hayvanların yiyebileceği besinlere dönüştürülmesini rica ediyorum.

149 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.