Çankaya Üniversitesi eğitim ücretleri indirilsin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.


Üniversitemize ait internet sayfasında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için 43.900 Türk Lirası ücret belirlemesi yapılmış olduğunu,
Bu belirlemenin yalnızca kaydını bu sene yeni yaptıracak öğrencileri mi yoksa kaydını daha önce yaptırmış bizleri de mi kapsayıp kapsamadığının belirtilmemiş olduğu görülmektedir.
Mevcut belirlemenin şuan için mevcut öğrencileri kapsamıyor olması durumunda da, eski öğrencilere dair belirlenecek ücret için diğer vakıf üniversitelerinin ve geçen sene ücretinin kıyasen esas alınması halinde öğrencilerin mağdur olacağı ve ödeme güçlüğü içine düşeceği bir gerçektir.
Bu belirleme ayrıca Yeni Ekonomi Programı dolayısıyla ülke tarafından desteklenen ve çoğu kurum ve özel şirketler tarafından uygulanan, enflasyonu düşürmeye yönelik olan “ENFLASYONLA TOPYEKÜN MÜCADELE” uygulaması alanında olmayıp enflasyonu düşürmeye değil yükseltmeye yönelik bir ücret belirlemesi olmuştur.
O nedenle de, okulumuz tarafından 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için belirlenen ücret miktarının Mütevelli Heyeti tarafından yeniden değerlendirilerek bizleri ve ailemizi mağdur etmeyecek bir seviyede belirlenmesini talep ediyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz.