Kampanya Kapatıldı

KURUMİÇİ MÜFETTİŞLİK VE UZMANLIK SINAVI HER MEMURUN HAKKIDIR.SADECE MALİYE MEMURUNUN DEĞİL

Bu kampanya 24 destekçiye ulaştı


Kamuda çalışan milyonlarca memur bulunmaktadır. Son zamanlarda Maliye memurları için BüroMemurSen destekli kurumiçi Uzmanlık talep edilmektedir. Bu ülkede sadece Maliye memurları mı var? TBMM memurları, Başbakanlık memurları, Cumhurbaşkanlığı memurları, İçişleri Bakanlığı memurları, Maliye Bakanlığı'nda çalışan Vergi müfettişliği için, Maliye uzmanlığı için hak bekleyen Maliye memurları, Kültür ve Turizm memurları, Orman ve Su işleri memurları vb. diğer memurlar için de  Kurumiçi Müfettişlik ve Uzmanlık sınavları açılmalıdır. Aşağıda sayılan bir sürü kadro için Kurumiçi sınav istiyoruz. Bu ülkede sadece Maliye memurları çalışmıyor...

Müfettişliğe, Kaymakamlığa, (…) (21), Başbakanlık Uzmanlığına, Adalet Uzmanlığına, Dışişleri Uzmanlığına, İçişleri Uzmanlığına, Millî Savunma Uzmanlığına, Yükseköğretim Kurulu Uzmanlığına, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanlığına, (43) Vakıf Uzmanlığına, (22) Tapu ve Kadastro Uzmanlığına, (31) (…)(34) , Devlet Personel Uzmanlığına, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanlığına, (25) Bankalar Yeminli Murakıplığına, Vergi Müfettişliğine,(35) Bakanlık Maarif Müfettişliğine (55) Sigorta Denetleme Uzmanlığına ve Aktüerliğine, Kontrolörlüğe, İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçiliğine,(11) (…)(40),(…)(40),(…)(34), Sınai Mülkiyet Uzmanlığına,(56) (…)(34), (…)(34), (…)(35) (…)(40) , (…)(34), (…)(34), (…)(34), (…) (20) , Sosyal Güvenlik Uzmanlığına, Çalışma Uzmanlığına, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanlığına, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanlığına, Kültür ve Turizm Uzmanlığına, Yazma Eser Uzmanlığına, (32)Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığına, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanlığına,(41) Denizcilik Uzmanlığına, (…)(34), (…) (20), TİKA Uzmanlığına(39), (…)(40), (35) Devlet Gelir Uzmanlığına, (…)(40), Maliye Uzmanlığına, Gelir Uzmanlığına, Mali Hizmetler Uzmanlığına, Defterdarlık Uzmanlığına (40),, Vergi İstihbarat Uzmanlığına, (…)(34), bakanlık ve bağlı kuruluşların A.B. Uzmanlığına, Hazine Uzmanlığına, Dış Ticaret Uzmanlığına, Diyanet İşleri Uzmanlığına, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlığına, (29)Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığına,(26) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığına, (27) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanlığına,(33) Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığına, Maarif Müfettişliğine (38) (54), İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanlığına, İstihdam Uzmanlığına, İl İstihdam Uzmanlığına,(44) Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanlığına,(34) Çevre ve Şehircilik Uzmanlığına, Orman ve Su İşleri Uzmanlığına,(34) Meteoroloji Uzmanlığına,(42) Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığına,(34) Gümrük ve Ticaret Uzmanlığına,(34) Gençlik ve Spor Uzmanlığına,(34) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanlığına,(34) Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığına,(34) İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığına,(50) Savunma Sanayii Uzmanlığına,(36) Basın ve Enformasyon Uzmanlığına,(37) Yüksek Kurum Uzmanlığına,(45) Kamu Denetçiliği Uzmanlığına, (49) Aile ve Sosyal Politikalar Denetçiliğine,(34) Ürün Denetmenliğine,(34) Sosyal Güvenlik Denetmenliğine, (52)Millî Eğitim Uzmanlığına (…) (54) ,(38) Gençlik ve Spor Denetçiliğine,(53) Sağlık Uzmanlığına ve Sağlık Denetçiliğine,(46)Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanlığına, Göç Uzmanlığına, İl Göç Uzmanlığına (51) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçiliğine,(48) Gümrük ve Ticaret Denetmenliğine  KURUMİÇİ MÜFETTİŞLİK VE UZMANLIK SINAVI İSTİYORUZ !!!

 Bugün Berkay imzanı bekliyor!

Berkay KURTOĞLU bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI: KURUMİÇİ MÜFETTİŞLİK VE UZMANLIK SINAVI HER MEMURUN HAKKIDIR.SADECE MALİYE MEMURUNUN DEĞİL». Berkay ve imza atan diğer 23 kişiye katıl.