Çalışmamıza engel olmayın. Kanunlar uygulansın, engelli kotaları doldurulsun.

Çalışmamıza engel olmayın. Kanunlar uygulansın, engelli kotaları doldurulsun.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.

Cumhurbaşkanlığı ve tarafına Engelsiz Bileşenler Federasyonu bu kampanyayı başlattı

Merhaba. Biz Engelsiz Bileşenler Federasyonu olarak bu kampanyayı, engellilerin yaşadığı işsizlik problemine dikkat çekmek ve yetkilileri bu konuda gerekli adımları atmaya çağırmak için başlattık. Aşağıda sunduğumuz çözüm önerilerinin yetkililere ulaşması için lütfen kampanyamızı imzalayıp paylaşın. 

Engelliler büyük oranda işsiz, iş bulabilen engelli bireyler ise eğitim durumlarına uygun kadrolarda çalışma imkanı bulamıyorlar. 

Engelli bireyleri, salt tüketici konuma yerleştiren toplumun önyargılı bakış açısı ne yazık ki devletin istihdam politikalarına da yansımış durumda. 

Bu da engellilerin büyük bir oranının işsizlik belasıyla pençeleşmesine sebep oluyor. 

Türkiye İstatistik Enstitüsü’nün istihdam verilerine göre:

Türkiye’de genel çalışan oranı %87 düzeyinde.
Engellilerde ise Engelliler Konfederasyonu’nun tespitlerine bakıldığında bu oranın %10’larda olduğu görülüyor. 

Başka bir deyişle engelli bireylerin %90’ı işsiz. 

%3’lük kota uygulaması bir pozitif ayrımcılık gibi görünebilir ancak hem yeterli değil. Ayrıca engelliler mezun oldukları ya da uzman oldukları alana göre işe alınmıyor. 

Bununla birlikte, mevcut kanunlara göre engellilerin hakim ve savcı olmasına izin verilmiyor. 

Bu ve buna benzer nedenlerle bazı kadrolara engelli memur atamaları ya hiç yapılmıyor ya da çok düşük düzeyde yapılıyor. 

Örneğin avukatlık hizmetleri sınıfında tüm Türkiye’de istihdam edilen engelli memur sayısı sadece 103. 

Engelli memur kadrolarının sınıflara göre dağılımında en yüksek oranın 2018 yılında %75 ile düşük eğitim seviyelerinden bireylerin istihdam edildiği, genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıflarına ait olduğu görülüyor.

Bu bağlamda E-KPSS ile %3’lük kotanın doldurulması ve engelli memur ve memur adaylarının mezuniyetlerine uygun pozisyonlarda (Avukat, Mühendis, Sosyolog, tekniker, teknisyen vb.) kadrolarda istihdam edilebilmeleri için bu imza kampanyası Sivil Düşün desteğiyle Engelsiz Bileşenler Federasyonu tarafından başlatılmıştır.

Taleplerimiz:

1. İş bekleyen yüz binlerce engelli bireyin, insan onuruna yaraşır bir biçimde, kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını idame edebilmeleri için kamu kurum ve kuruluşlarında engellilere tanınan kotanın bir an önce doldurulması,

2.  Engellilerin işsizlik sorununu çözümü amacıyla kotanın %3’ten %5’e çıkarılması ve EKPSS kapsamında açılan kadroların adayların eğitim durumlarına uygun olmasına özen gösterilmesi,

3. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev yapan engelli bireylerin %75’i düşük eğitimli bireylerin istihdam edildiği kadrolarda istihdam edilmekte. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli bireylerin bir defaya mahsus unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavına gerek kalmaksızın eğitim durumlarına göre ihraz ettikleri kadrolara atamalarına imkan veren düzenlemenin yapılması,

4. Kamuda çalışan engelli işçilerin 5620 sayılı kanundan doğan tayin haklarının kullandırılması,

5. Hakimlik ve Savcılık Kanununda engelli bireylerin hakim ve savcı olmasını engelleyen düzenlemenin kaldırılması ve hakimlik ve savcılık sınavlarında başarı gösteren engelli bireylerin hakim ve savcı olmasına olanak sağlanması için her türlü tedbir alınmalıdır. Nitekim Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi’nin yayımladığı Türkiye Raporunda da Hükümet’ten engelli bireylerin hakim ve savcı olmasını engelleyen 2802 sayılı Kanunda engellilerin lehine düzenleme yapılması önerilmiştir.

Sonuç olarak, engelli bireylerin kamu kurumlarına atamaları yapılırken kurumlarca hiçbir alt yapı çalışması yapılmadığı için engelli bireylerin eğitim durumları gözetilmeden ya yardımcı hizmetler sınıfı ya da idari hizmetler sınıfı kadrolarına atamaları yapılmaktadır.

Bu da kamuda istihdam edilen engelli bireylerin hem verimliliklerini düşürmekte hem de özlük haklarında kayıplara sebep olmaktadır.

Bu çarpıklığın giderilebilmesi, sizlerin vereceği güçlü desteğe bağlıdır.

Vereceğiniz bir imza, engelli bireylerin çalışma hakkı ile ilgili yaşadıkları sorunları çözümüne katkı sunacağı gibi bu ve buna benzer çalışmalarında  artmasına imkan verecektir.

 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.