Türkiyeden emekli olanlar Yurt dışında çalışabilsin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Yurt dışı hizmet borçlanması yaparak Türkiye den emekli olan  vatandaşların, yurt dışında çalışma izni bulunmamaktadır. Emeklilik şartlarını yerine getirdikleri halde yurt dışında çalışmalarından dolayı maaş bağlanmamakta. Bu da ciddi bir hak kaybı olmaktadır. Avrupa da ekonomik  hayat şartlarının gitgide ağırlaşması vatandaşı yoksulluğa itmektedir. 1960 lı yıllardan itibaren yurt dışında çalışıp ülkeye döviz akıtan Avrupalı Türklere bu durumda yine üvey evlat muamelesi yapılmaktadır. Oysaki Türkiye'nin bugünlere gelmesinde Avrupalı Türklerin maddi manevi  çok emeği vardır. Türkiye de hem emekli olup hem çalışma izni varken Avrupalı Türklere uygulanan bu çifte standarda tepkini koy. Kampanyamıza imza atarak katkı sun.

Saygılarımla

Kamil Uslu

Uslu Emeklilik- Sosyal Güvenlik Danışmanı 01735961412