Kampanya Kapatıldı

Sanatçına Sahip Çık! Sanatçıların SGK primleri devlet güvencesinde olsun. #sanatlakalin

Bu kampanya 61 destekçiye ulaştı


“Sanatsız kalmış bir toplumun can damarlarından biri kurumuş demektir.” diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözü de malesef unutulmuş durumda. Özellikle özel sektör için çalışan sanatçılarımızın neredeyse tamamı günlük ücret (yevmiye) usulü ile para kazanmaktadır. Bu yüzden SGK primleri ödenmemektedir. Dolayısı ile emeklilik ve sağlık güvenceleri bulunmamaktadır.
Biz sahne emekçileri insanların eğlenmesi, mutlu olması için sahnede ter dökerken sadece izleyicilerimizi ve dinleyicilerimizi düşündük. Bir gün bile kendi geleceğimizi düşünmedik. Özellikle tiyatro, bale, dans gibi sanat dallarıyla uğraşan sanatçılarımız ne yazık ki 35 yaşından sonra sahnede zorlanmaktadır. Sanatlarını icra etmekte zorluk yaşamaktadırlar. Sanatçıların SGK primleri ödense dahi emeklilik prim gün sayısı dolana kadar sahnede olmaları ve işleri olan sanatlarını icra etmeleri imkansızdır.
Bu yüzden sahne sanatçılarının SGK primleri devlet tarafından karşılanmalı ve 35 yaşından sonra usta öğretici sıfatıyla halk eğitim merkezlerinde ders vermelerinin önü açılmalıdır. Zaten bir elin parmaklarını geçmeyen sahne emekçileri için gerekli düzenlemeler yapılsın ve emekli olmalarının önü açılsın...
Sahnelerde daha fazla sanat eseri görmek istiyorsanız sizde bu kampanyaya destek verin.
Unutmayın döktüğümüz her damla alın teri sizin mutluluğunuz ve eğlenceniz için.
Sanatla kalın.

 Bugün Güneş imzanı bekliyor!

Güneş Üçcan bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: Sanatçına Sahip Çık! Sanatçıların SGK primleri devlet güvencesinde olsun. #sanatlakalin». Güneş ve imza atan diğer 60 kişiye katıl.