Çalışan maaşlarından kesilen aşırı vergi yüküne düzenleme getirilsin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


2018 yılında bekar bir asgari ücretli 365 günün 108 gününde SGK, gelir vergisi ve damga vergisi için; harcama vergileri dikkate alındığında ise yaklaşık 201 gün vergiler için çalışmaktadır.

Bu şartlar göz önüne alındığında asgari ücretlilerin sırtındaki bu vergi yükünün daha adil bir ekonomik dağılım için yasalar tarafından yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Lütfen kampanyamıza destek verip, imza atın. Bugün N imzanı bekliyor!

N A bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Çalışan maaşlarından kesilen aşırı vergi yüküne düzenleme getirilsin». N ve imza atan diğer 5 kişiye katıl.