Stöðvið brottvísanir til Grikklands! - Stop deportations to Greece!

0 have signed. Let’s get to 5,000!

At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!

***English below***

Til stendur að brottvísa rúmlega 35 umsækjendum um alþjóðlega vernd frá Íslandi og til Grikklands, þar sem þeir hafa þegar fengið stöðu sína sem flóttafólk viðurkennda. Sex einstaklingar hafa nú þegar verið sendir úr landi og um 30 bíða sömu örlaga á næstu dögum fái Útlendingastofnun (ÚTL) og Kærunefnd útlendingamála (KNÚ) sínu framgengt. Nýlega neitaði ÚTL einnig nokkra mánaða gömlu barni sem fæddist á Íslandi um vernd hér, og vilja þau senda barnið ásamt foreldrum á götuna á Grikklandi. 


Flóttafólk í Grikklandi hefur lengi bent á að aðstæður þar séu skelfilegar. Skortur er á húsnæði, atvinnu og aðgengi að grunnþjónustu, sem hefur orðið til þess að fjöldi fólks býr á götunni, er án atvinnu, og skortir mat og aðrar nauðsynjar. Þar að auki hafa fordómar, áreitni og ofbeldi í garð fólks á flótta aukist til muna, frá lögreglu sem og almenningi og margir þolendur ofbeldis geta ekki sótt sér læknisþjónustu.


Rauði krossinn (1), og önnur alþjóðleg mannréttindasamtök, taka undir með fólki á flótta og lýsa aðtæðunum í Grikklandi sem óásættanlegum fyrir fólk. Nýleg skýrsla frá Amnesty International tekur í sama streng (2). Bent hefur verið á að þrátt fyrir að fólk hafi fengið stöðu sína sem flóttafólk viðurkennda séu aðstæður þeirra ekki betri en þeirra sem bíða þar úrlausnar sinna mála, og að Covid-19 hefur orðið til þess að aðstæður sem voru mjög slæmar eru nú enn verri!


Að mati Þorsteins Gunnarssonar, sviðsstjóra hjá Útlendingastofnun, er „forsvaranlegt“ að senda fólk á flótta í slíkar aðstæður og með þá siðlausu afstöðu í rassvasanum reyna íslensk yfirvöld nú að koma sem flestu flóttafólki úr landi og aftur á flótta. Líkt og svo oft áður er Útlendingastofnun í hrópandi ósamræmi við eigin vinnubrögð, þar sem í fyrra var tekin ákvörðun um að hætta brottvísunum til Grikklands vegna óvissu um Covid-19 en þá voru að greinast 50-100 tilfelli á dag í Grikklandi. Nú, þegar ÚTL hefur ákveðið að hefja á ný brottvísanid, eru að greinast um 4000 tilvik á dag. 


Skiptin sem almenningur hefur þurft berjast með flóttafólki gegn brottvísunum til Grikklands eru orðin of mörg og það er kominn tími til að binda enda á þær, óháð heimsfaraldri. Fólkið sem stendur til að brottvísa hefur hingað til staðið fyrir tveimur mótmælum þar sem þau hafa biðlað til íslenskra stjórnvalda að fylgja leiðbeiningum viðurkennda mannréttindasamtaka um að stöðva brottvísanir til Grikklands. 


Við undirrituð stöndum með þeim og krefjumst þess að brottvísanir til Grikklands verði stöðvaðar án tafar! 

(1) https://www.raudikrossinn.is/um-okkur/frettir/adstaedur-flottafolks-i-grikklandi 
(2) https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1032022021ENGLISH.PDF (umfjöllun um Grikkland á síðum 172-174)

***

More than 35 applicants for international protection are to be deported from Iceland to Greece, where they have already been granted refugee status. Six individuals have already been deported and about 30 are awaiting the same fate in the next few days if the Directorate of Immigration and the Immigration Appeals Board get their way, including a several-month-old child born in Iceland.

Refugees in Greece have long pointed out that conditions there are dire. There is a lack of housing, employment and access to basic services, which has led to a large number of people living on the streets, being unemployed, and lacking food and other necessities. In addition, prejudice, harassment and violence against refugees have increased significantly, from the police as well as the public, and many victims of violence are unable to seek medical attention.

The Red Cross and other international human rights organizations agree with the refugees and describe the situation in Greece as unacceptable. A recent Amnesty International report echoes the same sentiment. As bad as the situation was, Covid-19 has made the conditions in Greece for refugees even worse. 

In the opinion of Þorsteinn Gunnarsson, director of the Directorate of Immigration, it is "justifiable" to deport people to such circumstances, and with that immoral attitude behind them, the Icelandic authorities are now trying to get as many refugees out of the country as possible. As has so often been the case, the Directorate of Immigration is in stark contrast to its own working methods, as last year a decision was made to cancel deportations to Greece due to uncertainty about Covid-19, when 50-100 cases were being detected per day in Greece. Now that ÚTL has decided to start deportations again, about 4000 cases are being diagnosed every day in Greece.

The times that the public has had to fight alongside refugees against deportations to Greece have become too many, and it is time to put an end to deportations to Greece, regardless of the pandemic. The people who are about to be deported have so far staged two protests where they have asked the Icelandic government to follow the instructions of recognized human rights organizations to stop deportations to Greece and grant them protection in Iceland.

We, the undersigned, stand by them and their demand that deportations to Greece be stopped without delay!