Ákall FYRSTU FIMM: Fjölskyldu-og barnvænna Ísland; www​.​fyrstufimm​.​is

Ákall FYRSTU FIMM: Fjölskyldu-og barnvænna Ísland; www​.​fyrstufimm​.​is

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Matthías Ólafsson started this petition to Local politicians and leaders of enterprise in Iceland

Við viljum að börn á Íslandi eigi sömu möguleika á að hámarka eiginleika sína og
börn í þeim löndum sem við viljum bera okkur saman við. Láttu rödd þína heyrast og skrifaðu undir ákall FYRSTU FIMM; fyrir framtíðina.

Kynntu þér félagið nánar á fyrstufimm.is

ATH ÞAÐ ÞARF AÐ STAÐFESTA UNDIRSKRIFTINA Í GEGNUM TÖLVUPÓST

Til borgarfulltrúa
Óskað er eftir undirskrift þinni ágæti borgarfulltrúi til samþykktar  á tillögum FYRSTU FIMM.

Foreldrar eru mikilvægustu mótunaraðilar barna og því mikilvægt að þeir fái hvata og stuðning til að koma í meira mæli að umönnun barna sinna á tengslamyndunarskeiði þeirra. Aukið val felst í því að gefa foreldrum kost á að nýta fjármagn sem Reykjavíkurborg ver til niðurgreiðslu leikskóla. Val væri um að:

·       80% af þessu fjármagni færi til foreldra sem annast barn sitt sjálf

·       50% leikskólaþjónusta og 40% af fjármagni til foreldra

·       Sex stunda frí leikskólaþjónusta á dag.

Þetta úrræði gæti dregið úr streitu og álagi á börn, foreldra og starfsfólk leikskóla og mögulega aukið gæði leikskólaþjónustunnar án kostnaðarauka.

Fyrirvari: Ákall til borgarfulltrúa Reykjavíkurborgar er aðeins byrjunin, í framhaldi verður ákallið sent á önnur sveitarfélög landsins og til þess þurfum við þinn stuðning.

Til þingmanna
Óskað er eftir undirskrift þinni ágæti þingmaður til samþykktar á tillögum FYRSTU FIMM.

Sveitafélög hafa kallað eftir ríkisstuðningi vegna afleiðinga Covid-19 en mikilvægt er að fjármagni sé varið þar sem það er brýnast. Foreldrar eru mikilvægustu mótunaraðilar barna sinna en í 253 umsögnum um drög að frumvarpi nýrra fæðingarorlofslaga kemur fram að börn fá að meðaltali ekki inngöngu í leikskóla fyrr en um 18-20 mánaða aldur. Til að draga úr álagi sem þessi staða veldur ætti að lengja fæðingarorlof sem þessu nemur eða þar til Ísland nær sama árangri og gerist best á Norðurlöndunum. Með þessu má draga verulega úr óæskilegu álagi sem börn, foreldrar og leikskólasamfélagið eru undir.

Til atvinnulífsins
Það er staðreynd að íslenskir foreldrar vinna mun fleiri stundir á viku en aðrir foreldrar á Norðurlöndum. Reglulega benda alþjóðlegar skýrslur og innlendir sérfræðingar á þörfina á umbótum þegar kemur að umönnun og uppeldi barna okkar. Í 253 umsögnum um frumvarp til nýrra fæðingarorlofslaga kemur skýrt fram að foreldrar og fjölskyldur eru undir miklu streituálagi á viðkvæmu æviskeiði barna sinna. Félag íslenskra fæðinga- og kvensjúkdómalækna talar fyrir ákvæði um meðgönguorlof frá 36. viku sem dregst ekki frá réttindum eftir fæðingu. Einnig er lagt til að maki/aðstandandi fái umönnunarorlof fyrsta mánuð eftir fæðingu barns til stuðnings móður og barni án þess að það dragist frá fæðingarorlofsréttindum.

Frekari upplýsingar

Fæðingarorlof hefjist á 36. viku meðgöngu:

FYRSTU FIMM tekur undir með félagi íslenskra fæðingarlæka.

Mikið álag er á konur á seinni hluta meðgöngu, jafnvel þær sem eru í eðlilegri meðgöngu án sjúkdóma eða fylgikvilla, en algengt er að þær leiti til lækna og mæðraverndar vegna algengra fylgikvilla meðgöngunnar til að fá veikindavottorð. Í núverandi lögum eru ákvæði um að konur geti hafið fæðingarorlof fyrir fæðingu en með skertum fæðingarorlofsrétti eftir fæðingu en það er reynsla fagfólks í mæðravernd að konur nýti ekki rétt sinn vegna skerðingarinnar. Þetta veldur umtalsverðu álagi á lækna og ljósmæður. 

Í Noregi og Danmörku eru ákvæði í lögum að konur hefji fæðingarorlof á 36 viku meðgöngu án skerðingar eftir fæðingu. Við teljum að íslenskar konur eigi, ekki síður en kynsystur þeirra á norðurlöndum, að hafa þennan rétt. Þess má geta að ákveðin sveitarfélög hér á landi (sbr. Hveragerði) hafa nú þegar hafið þessa vegferð og því er þetta ekki óþekkt hér á landi.

Ójafnvægi milli vinnu og fjölskyldulífs
Atvinnulífið vill ráða til sín ungt og hæfileikaríkt fólk en fyrstu starfsárin á vinnumarkaði eru oft talin gjöfulust. Ungt fólk er oft á tíðum bæði að stíga sín fyrstu skref á vinnumarkaði og á sama tíma að stofna fjölskyldu en þessu fylgir óhjákvæmilega mikið álag og streita. Niður­stöður rannsókn­a­, sem birt­ust í Journal of Occupati­onal Health Psychology, styðja þetta en fólk með ung ­börn eru jafnan óánægðari í vinnunni vegna mikils álags. Í ýmsum mikilvægum atvinnugreinum á Íslandi er ungt fólk á vinnumarkaði takmörkuð auðlind og því mikilvægt að styrkja unga foreldra svo þeir upplifi aukið jafnvægi á milli vinnu og fjölskyldulífs.

Vinnuveitendur gætu aukið vellíðan og tryggð starfsmanna sinna með því að bæta þeim upp launamissi í fæðingarorlofi að hluta eða öllu leyti sem hluta af uppsöfnunum fríðindum t.d. í þremur stigum eftir 2, 4 og 6 ár í farsælu starfi.

Álag á parasambönd foreldra með ung börn
Rannsóknir, m.a. Johns Gottmans, sýna að fæðing barns reynir umtalsvert á parasambönd, sérstaklega fyrstu þrjú árin. Allt að 70% foreldra upplifa minni ánægju í parsambandinu á þessum tíma og ágreiningur allt að áttfaldast en sterkar vísbendingar eru um að hér á landi ríki ákveðin þöggun um þá streitu sem barneignir hafa á parasambönd. Fyrstu fimm leggja til að verðandi foreldrum bjóðist jafnréttisfræðsla (á sömu forsendum og önnur starfstengd fræðsla) til að draga úr óánægju og ágreiningi foreldra, börnum þeirra til hagsbóta. Einnig getur markviss stuðningur og fræðsla fyrir unga foreldra sbr. SES Samvinna eftir skilnað – barnanna vegna, komið í veg fyrir langtíma áhrif skilnaðarátaka á börn en sýnt hefur verið fram á að verkefnið dragi verulega úr geðrænum erfiðleikum og veikindum þátttakenda (COWI, 2020).

Bæta þarf stöðu barnafjölskyldna á Íslandi og fyrirbyggja skaða sem þessi hópur verður fyrir vegna álags og streitu. Ákall FYRSTU FIMM er liður í að vinna að framförum á þessu sviði hér á landi.

ATH ÞAÐ ÞARF AÐ STAÐFESTA UNDIRSKRIFTINA Í GEGNUM TÖLVUPÓST

www.fyrstufimm.is

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!