No Nukes Asia Actions-Japan(NNAA-J)

No Nukes Asia Actions-Japan(NNAA-J)

Impact

2 Petitions

4,127 Supporters

Supporters

Tahira Masako
Inoue Yuko
yumi  kikuchi
Kunio Toi
William Newman
Mark Higgins
Tatsuya Onai
Tatsuo Tabata
Iwashita Taizo
Fuse Yoshikazu
Kataoka Masaya
Asada Akira
Saitou Kazukiyo
Sakiyama Hisako
masuda hiromitsu