Impact

2 Petitions

3,110 Supporters

Supporters

Terumi TERAO
Nakamura Yoichi
Ide Kayoko
goto junko
Ogasawara Kimiko
guno nayuta
Onai Tatsuya
Pierrette Boisse
Asada Akira
Tokumori Mayumi
Kotera Morio
Takagi Yoko
Katherine Earnshaw
Kurokawa Michiko
Minoura Nobukatsu