Zero Waste Montenegro

3,133 supporters

Naša vizija je da doprinesemo izgrađivanju svijesti građana Crne Gore o potrebi smanjenja količine otpada, ponovnom vraćanju u upotebu i reciklaži čvrstog kućanskog otpada. | E N G L I S H | The vision of Zero Waste Montenegro is to bring Montenegro to the next level of awareness and action towards waste reducing, reusing and recycling – focusing on solid domestic waste.