Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi

27,643 supporters

  Started 1 petition

  Petitioning Turkiye Buyuk Millet Meclisi

  6284 Sayılı Kanun ve İstanbul Sözleşmesi Uygulansın!

  İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleyebilemek için kabul edildi. Ancak uygulanmadıkları için ülkemizde kadına yönelik şiddet artarak devam ediyor. Eğer bu yasa ve sözleşmenin hükümleri yerine getirilirse, artarak yaşanan kadına yönelik şiddet olaylarının önüne geçebiliriz. Biliyoruz ki, yasanın uygulanmaması nedeniyle karakola giden kadınlar, çoğu zaman şikayetleri yazılı olarak alınmadan evlerine geri gönderiliyor. Kocasının şiddetine maruz kaldığı için boşanmak isteyen kadına mahkemede “Sen iyi bir eş olarak görevlerini yaptın mı?” diye soruluyor. Uzaklaştırma kararları uygulanmıyor. Bu kampanyanın amacı, bu sözleşme ve yasanın etkin bir şekilde uygulanmasını talep etmek. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 nolu yasanın içeriğinden haberdar değilseniz, lütfen kampanya metnini okumaya devam edin. Çünkü yasayla kadınlara tanınan haklar, tüm kadınlar için yaşamsal önem taşıyor. Kampanyayı imzalayıp paylaşarak, hem var olan haklarımızı talep edebilir hem de bu haklardan haberdar olmayan kadınlara bu kampanyanın ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İstanbul SözleşmesiResmi adı “Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olan İstanbul Sözleşmesi, İmzacı devletlere kadınları her türlü şiddete karşı korumak, ayrımcılığın önüne geçmek ve kadınların güçlendirilmesi yoluyla eşitliğin sağlanması bakımından yükümlülükler getiriyor. Bu sözleşmeyi ilk imzalayan ülke Türkiye. Türkiye’de Sözleşme kapsamında kadın örgütlerinin büyük mücadeleleri sonucunda atılan somut adımlardan biri 2012 yılında çıkarılan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’dur.Var olan ama etkin şekilde uygulanmayan 6284 nolu yasa kadınlara aşağıdaki hakları tanıyor. ● Kadının ve çocukların, bulunduğu veya başka bir ilde bulunan sığınma evine yerleştirilmesi,● Hayati tehlike olması halinde geçici koruma (yakın koruma) verilmesi,Şiddet uygulayanın evden uzaklaştırılması ve şiddete maruz kalan kadının konut, okul, işyeri gibi adreslerinize yaklaşmasının engellenmesi,● Şiddet uygulayanın telefon, mail, sosyal medya gibi iletişim araçlarıyla rahatsız etmesinin engellenmesi,● Şiddete uğrayan kadının adresinin herhangi bir kurumda görünmemesi için gizlenmesi,● İşyerinin değiştirilmesini,● Şiddet uygulayanın silahını polise teslim etmesini (Polis ve jandarma olarak görev yapıyor dahi olsa),● Geçici maddi yardım bağlanması,● Kadının oturduğu eve aile konut şerhi konulması,● Geçici velayet ve tedbir nafakası,● Kimlik ve ilgili diğer bilgilerinizin değiştirilmesi talep edilebilir,● Ayrıca kadın sigortalı değilse ya da sigorta prim borcu olsa dahi koruma kararının geçerli olduğu süre boyunca, sağlık hizmetlerinden sigorta kapsamında yararlanabilir ve ilaçlarınızı sigorta kapsamında alabilir. Yukarıda gördüğünüz gibi, aslında erkek şiddetine uğrayan kadınların haklarını korumak için çok etkili olabilecek bir yasamız var. Ancak maalesef uygulanmadığı için her yıl çok sayıda kadın katlediliyor. Bu yasanın uygulanması için sonuna kadar sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz. Lütfen siz de imzalayın ve paylaşın. Hem yasanın uygulanması, hem de kadınların haklarından haberdar olmaları için.    

  Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi
  27,643 supporters