Unio de Fans de Catalunya

0 supporters

Unió de Fans de Catalunya és una comunitat de gent aficionada a la música i els esports que compta amb el support de l’Asociación de Internautas i la Unió de Consumidors de Catalunya. Com assistents regulars a concerts, esdeveniments esportius i festivals volem defensar els nostres drets i capacitats per escollir la forma de comprar i vendre entrades. Lluitem contra la prohibició de revendre entrades i, així mateix, contra les pràctiques no transparents que limiten l’oferta d’entrades sense justificació. Som un element fonamental per la industria de l’espectacle, en conseqüència, les autoritats i organitzadors d’esdeveniments han d’escoltar-nos! Som un element fonamental per la industria de l’espectacle, en conseqüència, les autoritats i organitzadors d’esdeveniments han d’escoltar-nos!

    Started 0 petitions