Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

0 supporters

Herkesin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde kabul edilen insan haklarına ve diğer tüm uluslararası insan hakları standartlarına erişebilmesi için mücedele ediyoruz.

Started 0 petitions