Ulusal Gençlik Parlamentosu

0 supporters

Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği, 100’e yakın ülkede yaklaşık 300 gençlik örgütünün üye olduğu Youth for Habitat Uluslararası İletişim Ağı’nın bir parçası olarak kuruldu ve iletişim ağının sekretaryasını üstlendi. Dernek, ulusal ve ulusalararası gençlik zirvelerini yakından takip etmekte ve gençliği ilgilendiren alanlarda yerel, ulusal ve uluslararası politika yapım süreçlerine katkı sağlamaktadır. T.C. İçişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı ortaklığındahayata geçirilen Türkiye Yerel Gündem 21 Programı kapsamında Habitat, Kent Konseyi Gençlik Meclislerinin kurulma ve karar alma süreçlerinde etkin rol alma süreçlerini desteklemiştir. Gençlik Meclisleri, gençlik STK'ların, lise ve üniversite öğrenci birlikleri ve kulüp temsilcilerinin, oda ve birliklerin, siyasi partilerin ve mahallelerin gençlik temsilcilerinin ve örgütsüz gençlerin bir araya geldiği kent platformlarıdır. Gençlik Meclisleri kentlerde gençlerin karar alma süreçlerine aktif katılımını kolaylaştıran platformlardır. Ülke genelindeki Gençlik Meclisleri 19 Mayıs 2004 tarihinde biraraya gelerek TBMM’de gerçekleştirilen törenle Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun (UGP) kuruluşunu ilan etmiştir.Ulusal Gençlik Parlamentosu, 2012 yılında aldığı kararla Gençlik Meclisleri dışında kalan gençlik örgütlenmelerine de kapılarını açmıştır. UGP’nin halen 65 ilden 58 Gençlik Meclisi, 34 gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu ve 20 üniversite öğrenci kulübü üyesidir. Ulusal Gençlik Parlamentosu kurulduğu günden bu yanaTürkiye’de gençlerin toplumsal hayata ve karar alma süreçlerine aktif katılımını hedefleyen çalışmaları ile ülkemizde bütüncül bir gençlik politikasının geliştirilmesi sürecine önemli katkılar sağlamıştır. UGP, Gençlik Meclislerinin yasal dayanağını oluşturan Belediye Kanunu ve Kent Konseyi Yönetmeliklerine katkılar sunmuştur.“Seçilmek İstiyorum” kampanyası ile milletvekili seçilme yaşının 30’dan 25’e indirilmesini sağlayan 2006 anayasa değişikliği sürecine katkı sağlamıştır. 2009 mahalli idareler seçimleri öncesinde “Her Meclise Bir Gençlik Temsilcisi,”2011 genel seçimleri öncesinde ise “Geç Değil Genç” kampanyalarını yürüterek gençlerin seçilme süreçlerini desteklemiştir. facebook.com/gencdostu twitter.com/gencdostu

Started 0 petitions