TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

3,754 supporters

  Started 2 petitions

  Petitioning T​.​C. CUMHURBAŞKANLIĞI, T​.​C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI, T​.​C. Maliye Bakanlığı, T​.​C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T​.​C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T​.​C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

  HARİTA/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ KPSS İLE ATAMA KONTENJANLARI KAMU YARARI ADINA ARTIRILMALIDIR

  KAMU YARARI İÇİN DEVLET KURUMLARINDA HARİTA/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ KONTENJANLARI ARTIRILMALIDIR. Harita/geomatik mühendisliği mesleği; insan-toprak ilişkileri bağlamında mühendislik, hukuk ve sosyoloji bilimlerinin entegrasyonu ve uzmanlığına sahip, mülkiyet gibi önemli bir kavramın korunması ve geliştirilmesine yönelik hizmetler sunan temel bir mühendislik alanıdır. Bu yönüyle ülkemizdeki imar, kamulaştırma, gayrimenkul değerleme, kadastro, toplulaştırma faaliyetleri gibi kritik arazi-arsa yönetim faaliyetlerinin yanında; coğrafi ve mekânsal bilgi sistemlerinin oluşturulması ve yönetilmesi; yol, köprü, baraj, tünel, bina, altyapı tesisleri gibi birçok mühendislik yapısının inşası; uzay ve uydu bazlı sistemler ile lazer tarama teknolojilerinin çok yönlü kullanılması noktasında dijital yaşamın her noktasında konumsal bilgiye dayalı hizmetler sunan kritik bir meslek disiplinidir. Böylesi geniş bir sorumluluk alanına sahip ve kuşkusuz herkesin yaşamına dokunan harita/geomatik mühendisliği hizmetlerinden ülke ve toplum yararı gereği daha fazla yararlanılması gerektiği ortadadır. Ancak son yıllarda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanları ile yapılan kamu personeli atamaları ile kamu kurumlarında mesleğimizi ifa etmek isteyen pek çok meslektaşımız ciddi mağduriyetler yaşamaktadır. Birçok kamu kurumunda harita/geomatik mühendisi ihtiyacı olmasına rağmen KPSS puanları ile alım yapılmamakta ve bundan dolayı kamu kurumlarındaki işleyişte de sorunlar yaşandığı bilinmektedir. Bunun beraberinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü gibi harita mühendislerinin en fazla sayıda görev aldığı kurumlarda ‘Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’ neticesinde tekniker kadrosunda görevli olan bireyler mühendis kadrolarına geçiş yapmakta, bu şekilde doldurulan mühendis kadroları nedeniyle KPSS ile alım yapılamamaktadır. Son iki yılda TKGM’de bu sınavlarla tekniker kadrosundan mühendis kadrosuna geçen kişi sayısı 148 iken, 2018 KPSS puanı ile kamu kurumlarına merkezi atama ile yerleşen harita/geomatik mühendisi sayısı (2018/2 sayılı atama ile 55 kişi, 2019/1 sayılı atama ile 5 kişi, 2019/2 sayılı atama ile 32 kişi ve 2020/1 ataması ile 19 kişi) 2 yıl boyunca toplam 111 kişidir. Mezun olup KPSS’ye giren ve kamu kurumlarına yerleşmek için bekleyen Harita/geomatik mühendisleri açısından haksızlığa neden olan tüm bu durumlar; kamusal açıdan ciddi sorunların doğmasına, harita/geomatik mühendislerinden yeteri kadar yararlanılamamasına ve nihayetinde altyapıdan kentleşmeye kadar birçok konuda gelişmeye ihtiyacı olan ve deprem gerçeği ile yaşamak zorunda olan ülkemizde acı sonuçlara da neden olmaktadır. Yaşanan depremler sonrası ortaya çıkan görüntüler, deprem ve sağlıklı kentleşme açısından mesleğimizden yeterince yararlanılamadığını da göstermektedir. Harita/geomatik mühendisi sayısının kamu kurumlarında yetersiz olması nedeniyle hizmetlerin başka meslek gruplarınca yapılması ya da yapılamaması; mesleki uzmanlık alanlarımız olan kentleşme, ulaştırma, mülkiyet ve altyapı gibi alanlarda ortaya çıkan sorunların birçoğuna neden olmakta, var olan sorunların doğru çözümünü engellemekte, nihayetinde can ve mal kayıplarına yol açmakta ve kamuyu zarara uğratmaktadır.  Bunun beraberinde, kamu kurumlarının son yıllarda talepte bulunmalarına rağmen ekonomik kriz sebebiyle genel bütçeden pay alamaması dolayısıyla harita/geomatik mühendisi alımı yapamamaları ve bazı kurumların hizmet alımı yöntemiyle personel çalıştırarak işlerini yürütmeye çalıştıkları ise gerek meslek odamızın gerekse işsiz gençlerimizin kurumlarla yaptığı görüşmeler neticesinde bilinmektedir. Tüm bu durumlar harita/geomatik mühendisliği eğitimi alarak mezun olmuş ve KPSS’de gerekli puanları alarak kamu kurumlarında görev almayı bekleyen çok sayıdaki harita/geomatik mühendisini mağdur ettiği gibi kamu kurumlarının ve dolayısıyla toplumun harita/geomatik mühendisliği hizmetlerinden yeteri kadar yararlanamaması sonucunu doğurmaktadır. Harita/geomatik mühendislerinin mağduriyetine ve haksızlık yaşamasına neden olan tüm bu sebepler dolayısıyla başta DSİ, KGM, TCDD, OGM, DKMPGM ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bağlı kurumları olmak üzere, mesleğimize ihtiyaç duyulan ilgili tüm kamu kurumlarındaki harita/geomatik mühendisliği kadro sayısının artırılması, KPSS puanları ile atamaların yapılması ve de mülakat yöntemiyle değil merkezi atama ile alımların yapılması umuduyla iş ve çalışma hakkına erişmek isteyen binlerce mağdur genç insanın sesini duyurmak adına bu imza kampanyasını düzenlemek gereği doğmuştur. Kamusal hizmetlerin eşit, kaliteli ve doğru verilmesi, kendi meslek alanlarında bu hizmeti vermek üzere eğitim almış bireyler olan harita/geomatik mühendislerinin daha fazla mağdur olmaması, ülkemizin kalkınması ve yaşanabilir sağlıklı kentlerin ve yaşam alanlarının inşa edilebilmesi için bu imza kampanyasına destek veriyoruz. Kamu ve toplum yararı için yukarıdaki hususların dikkate alınmasını ve gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz.

  TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
  1,035 supporters
  Petitioning YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Yok, T​.​C. CUMHURBAŞKANLIĞI

  Harita/Geomatik Mühendisliği Kontenjanları ve Bölümleri Acilen Yeniden Düzenlenmelidir.

  YÖK’E ÇAĞRI; Harita/Geomatik Mühendisliği Kontenjanları Düşürülmeli, En Düşük Başarı Sırası 100 Bin Olmalı, Öğrenci Almayan Bölümler Kapatılmalıdır. “Ülkemiz, mesleğimiz, meslektaşlarımız ve de meslektaş adayı öğrencilerimiz için aklın ve bilimin ışığında doğru bir yol haritası çizelim.” Harita/geomatik mühendisliği mesleği; insan-toprak ilişkileri bağlamında mühendislik, hukuk ve sosyoloji bilimlerinin entegrasyonu ve uzmanlığına sahip, mülkiyet gibi önemli bir kavramın korunması ve geliştirilmesine yönelik hizmetler sunan, matematiğin üst düzeyde kullanıldığı temel bir mühendislik alanıdır. Bu yönüyle ülkemizdeki imar, kamulaştırma, gayrimenkul değerleme, kadastro, toplulaştırma faaliyetleri gibi kritik arazi-arsa yönetim faaliyetlerinin yanında; coğrafi ve mekânsal bilgisi sistemlerinin oluşturulması ve yönetilmesi; yol, köprü, baraj, tünel, bina, altyapı tesisleri gibi birçok mühendislik yapısının inşası; uzay ve uydu bazlı sistemler ile lazer tarama teknolojilerinin çok yönlü kullanılması noktasında dijital yaşamın her alanında konumsal bilgiye dayalı çalışmalar üreten ve hizmetler sunan kritik bir meslek disiplinidir. Bu yönüyle insan yaşamı, can ve mal güvenliği, doğal kaynakların korunması, kısıtlı bir kaynak olan topraklarımızın korunması ve değerlendirilmesi ve sürdürülebilir yaşam açısından etkin sorumluluklara sahip bir mühendislik dalıdır.   Ülkemizde Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasına kayıtlı 18.000, kayıtlı olmayan yaklaşık 3.000 kişi ile toplam 21.000 harita/geomatik/jeodezi ve fotogrametri/harita ve kadastro mühendisi unvanlarına sahip mühendisimiz bulunmaktadır. YÖK-Atlas veri tabanına göre günümüzde 26 farklı üniversite, harita/geomatik mühendisliği lisans programında eğitim-öğretim yapmakta ve her yıl kontenjanları dâhilinde öğrenci almaktadır. Bunların dışında 10 farklı üniversitede ise harita/geomatik mühendisliği lisans programı açık olup önümüzdeki süreçte belirlenen kontenjanlar dâhilinde öğrenci alımı ve eğitim-öğretim faaliyetlerine hazırlanmaktadır. Ülkemizde son on yılda devlet ve vakıf üniversiteleri sayılarındaki hızlı artış, maalesef harita/geomatik mühendisliği lisans programlarının ve kontenjan sayılarının da dengesiz bir biçimde artmasına neden olmuştur. YÖK-Atlas veri tabanına göre 2019 yılında harita/geomatik mühendisliği lisans programlarına yaklaşık 1500 kontenjan ayrılmıştır. Kontenjanların bu denli yüksek olması, ülkemizde bir planlama yapılmadan istihdam fazlası olacak şekilde harita/geomatik mühendisinin mezun olmasına neden olmaktadır. Bu gerek KPSS ile kamuda atanacak harita/geomatik mühendisi kadro sayısı planlaması gerekse özel sektörde görev alacak harita/geomatik mühendisi istihdamı açısından büyük risk oluşturmaktadır. Son yıllarda önemle hissettiğimiz ve ülkemiz açısından reel bir sorun haline dönüşen “üniversiteli işsizler” sorununa kendi sektörümüz açısından yenilerini eklemektedir. Artık her yıl 1000’den fazla harita/geomatik mühendisi aramıza katılmaktadır. Ancak bu meslektaşlarımız, son yıllarda özellikle yeni mezun oldukları dönemde iş bulma konusunda büyük zorluklar yaşamaktadırlar. Bu gelişmeler dikkate alındığında son yıllarda bazı üniversitelerimizdeki bölümlerde harita/geomatik mühendisliği lisans programlarının tercih edilme oranı düşerken, öte yandan tercih eden öğrencilerin de başarı sıralamasının her geçen yıl daha da gerilediği gözlenmektedir.  Konu hakkında TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası; son on yıl içerisinde defaten raporlar sunmuş; konunun tarafları olan üniversitelerle ve yetkililerle görüşmeler ve toplantılar yapmış; bölüm sayıları, eğitim alt yapıları ve kontenjanları konusundaki kaygılarını ve olası sonuçlarını dile getirmiş, bu konuda çok sayıda etkinlik ve çalışma gerçekleştirmiştir.   2019 yılı verilerine göre harita/geomatik mühendisi lisans programları için Taban Başarı Sırası (TBS) 70.299-280496 aralığındadır. YÖK, nitelikli öğrenci ve nitelikli mezun açısından bazı mesleklerde ÖSYM’nin yapmış olduğu sınav sonucuna göre Taban Başarı Sırası  (TBS) belirlemiştir. Tıp programları için en düşük 50 bininci, eczacılık programları için en düşük 100 bininci, hukuk programları için en düşük 125 bininci, mimarlık programları için en düşük 250 bininci ve mühendislik programları için ise en düşük 300 bininci sıralamadaki öğrenciyi almaktadır. Maalesef bu ölçütlere göre harita/geomatik mühendisi lisans programları, en düşük 300 bininci sıralamadaki öğrenciyi alması, kuşkusuz diğer meslek alanları kadar kritik bir öneme sahip mesleğimizi, YÖK tarafından en düşük sıralamadaki öğrencileri alan bir meslek haline getirmiştir. Öyle ki bu durum; matematik, fizik ve geometri gibi temel bilim dersleri açısından gerek eğitim-öğretim gerekse mezuniyet sonrası uygulama niteliği açısından güçlü olması gereken harita/geomatik mühendislerinin neredeyse birkaç sayısal soruyu doğru yaparak lisans programlarına yerleşmesine olanak sağlamaktadır. Bu durum mesleğimiz ve ülkemiz açısından gelecek yıllarda telafisi güç sonuçlara neden olmaktadır. Ülkemizde bilgi, beceri ve yetkinlik bakımından uluslararası standartlarda mesleki yeterliliğe sahip harita/geomatik mühendislerinin yetiştirilmesi ve sektörde istihdamı için yeterli fiziki koşullara ve akademik kadroya sahip; alet, donanım, yazılım ve laboratuvar olanakları tam olan harita/geomatik mühendisliği bölüm sayısı kısıtlıdır. Bu eğitim şartlarının sonucu olarak verilmiş olan diplomalar, mezun mühendislerin niteliğinin sorgulanmasını zorunlu kılmakta, gençlerimizin gelecekleri zarar görmektedir. Bu nedenle YÖK tarafından ivedilikle; 1)     Mevcut harita/geomatik mühendisliği lisans programları/bölümleri kontenjanları azaltılmalıdır. 2)     Daha fazla üniversitemizde harita/geomatik mühendisliği lisans programı/bölümü açılmamalıdır. 3)     Mevcutta açık olup yeterli fiziki koşullara ve akademik kadroya sahip olmayan; alet, donanım, yazılım ve laboratuvar olanakları bulunmayan bölümler eğitim-öğretime başlatılmadan ve tercih döneminden önce kapatılmalı, gençlerimizin ve ülkemizin geleceği daha fazla riske atılmamalıdır. 4)     Harita/geomatik mühendisliğine giriş için aranacak en düşük başarı sırası 100 bin olmalıdır. Ülkemizin geleceği, mesleğimizin kazanımları ve önemi adına sürdürülebilir olmayan bu sürece artık DUR denilmelidir. YÖK başta olmak üzere ilgili kurumlara bir kez daha şunu hatırlatmak istiyoruz: Üniversiteler, her gencimizin mühendislik diplomasına sahip olabildiği yerler olamayacağı gibi, nitelikli ve mesleki yeterliliğe sahip toplumcu mühendisler yetiştirmek de her ile üniversite ve her üniversiteye bölüm açarak asla gerçekleşmez. Kamu ve özel sektörde istihdam alanları yaratmadan, üretim yapmadan, üniversitelere ve eğitime yatırım yapmadan, üniversitelerde bilimsel eğitimi ve liyakati yerleşik kural haline getirmeden işsiz üniversite mezunlarını çoğaltmak; ülkemiz ve gençlerimiz adına hiçbir yarar sağlayamaz. Bu nedenle harita/geomatik mühendisliği mesleği adına yıllardır yapmış olduğumuz ve yapmaya devam edeceğimiz çalışmalar ışığındaki bu tespitleri, 2020-YKS sürecinde bir kez daha gereği için bilgilerinize sunuyor ve tarihe not düşüyoruz. Geleceğimiz ve yarınlarımız olan gençlerimize bu zorlu Covid-19 sürecinde öncelikle sağlık, sonrasında gerçekleştirilecek sınavda başarılar diliyoruz.  Bu tespit ve değerlendirmelerle ülkemiz, mesleğimiz ve yarının genç mühendisleri için ilgili kurumları zamanında ve şimdi tedbir almaya ve yukarıda saydığımız 4 maddelik eylem planını acilen hayata geçirmeye davet ediyor, hep birlikte aklın ve bilimin ışığında doğru bir yol haritası çizelim diyoruz. Saygılarımızla.  

  TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
  2,719 supporters