THAILAND ANIMAL RIGHTS ALLIANCE

15,954 supporters

  Started 1 petition

  Petitioning กรมการค้าต่างประเทศ

  คัดค้านการส่งออกช้างไทยไปต่างประเทศ

  เรียนคนรักช้างทุกท่าน ท่านคิดอย่างไรกับข่าวที่กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่ได้ประกาศข่าวการปลดล็อคการส่งออกช้างไปยังต่างประเทศ ในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ส่งช้างไทยไปยังประเทศต่างๆ โดยใช้ข้ออ้างช่องโหว่ทางกฎหมายในการหาสาเหตุนำช้างส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น การส่งช้างเป็นของขวัญ หรือส่งเป็นบรรณาการ ส่งไปเพื่อการค้า ส่งไปโดยอ้างว่าเพื่อแลกเปลี่ยนสัตว์ตามนโยบายสวนสัตว์ การยืมช้างไปเพื่อวิจัย ซึ่งการนำช้างทั้งหมดเหล่านี้ไปยังต่างประเทศมีหลายหน่วยงาน และทำตามสนธิสัญญาไซเตส (CITES) ช้างบางเชือกได้ล้มตายขณะขนส่ง เช่น ช้างพลายที่ส่งจาก กาญจนบุรี ไปประเทศจีน ช้างตายบนเครื่องบิน ช้างหลายเชือกใช้ข้ออ้างว่าอ้างยืมไปทำวิจัย เช่น ช้างที่ส่งไปยังสวนสัตว์ที่ประเทศเยอรมัน ทำเรื่องไปว่าเอาไปเพื่อการวิจัยแต่จนกระทั่งบัดนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เคยทำหน้าที่ติดตามความเป็นอยู่ของช้าง และหาทางนำช้างกลับมาประเทศไทย ทั้งๆ ที่เลยเวลาที่กำหนดไปแล้ว อีกทั้งประเทศไทยยังได้ส่งช้างไปยังสวนสัตว์ต่างๆ ทั่วโลกรวมทั้งมีสัญญาผูกพันเรื่องกำหนดระยะเวลาส่งคืน แต่ไม่เคยมีหน่วยงานไหนชี้แจงความคืบหน้าในการทวงคืนช้างนั้นกลับมา หรือได้รายงานให้กับสาธารณะทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ของช้างตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด ปัจจุบันประเทศไทยมีช้างเลี้ยงที่ลงทะเบียนไม่ถึง 5 พันเชือกจากที่เราเคยมีเป็นหลักแสนในอดีต ซึ่งจำนวนประชากรช้างที่เหลือในปัจจุบัน ถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤต ถ้าเราปล่อยให้กรมการค้าต่างประเทศอนุญาตนำช้างที่เหลือเพียงน้อยนิดนี้ไปขายยังต่างประเทศ เราจะเสี่ยงที่ไม่มีช้างเหลืออยู่ในประเทศอีกต่อไป... การอนุญาตส่งช้างจึงเป็นผลเสียอย่างสิ้นเชิง กรมการค้าต่างประเทศมุ่งหวังที่จะส่งออกช้างซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติออกไปยังต่างประเทศโดยไม่ศึกษารายละเอียด และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการดำรงอยู่ของช้าง ทั้งช้างป่าและช้างบ้าน ดังนั้น ทางองค์กรสิทธิสัตว์แห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมแสดงพลังในการคัดค้านการส่งออกช้างป่าในครั้งนี้ โดยการร่วมลงชื่อคัดค้าน ช้างไม่มีเสียงร้อง พวกเขากำลังจะถูกอำนาจเม็ดเงินแปรสภาพจาก 'สัตว์สัญลักษณ์' เป็น 'สินค้าส่งออก' เสียงของท่านช่วยปกป้องพวกเขาได้ ขอช่วยกันเซ็นชื่อและแชร์ข้อมูลนี้เพื่อช้างด้วยค่ะ

  THAILAND ANIMAL RIGHTS ALLIANCE
  15,954 supporters