Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları

5,153 supporters

  Started 1 petition

  Petitioning TBMM, devlet bahçeli, KEMAL KILIÇDAROĞLU, Meral Akşener, ak parti, MHP, CHP, İYİ PARTİ

  Staj ve Çıraklık Çalışmaları SSK Başlangıcı Olsun

  3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun hükümlerine göre lise ve/veya yüksekögretim ögrenciliği döneminde zorunlu olarak yapılan staj ve çıraklık süreleri fiilen çalışma olmasına rağmen, uzun vadeli sigortalılık kollarına prim ödenmediği için emeklilik hizmetine başlangıç olarak sayılmamaktadır. Oysa ki ülkemizde birçok kişi için iş hayatına başlangıç bu aşamada gerçekleşmekte; ancak avukatlar ve tıpta uzmanlık eğitimi alan doktorlar ile yurtdışında staj çalışması yapan vatandaşlarımız haricinde borçlanma hakkı da verilmediğinden, bu çalışmalar emeklilik hizmeti açısından boşa gitmektedir. Tıpkı askerlik ve yurtdışı borçlanması gibi bir borçlanma hakkının staj ve çıraklık hizmetlerine tanınması ile en azından kişilerin bu mağduriyetleri bir nebze olsun giderilmiş ve bütçeye de katkı sağlanmış olacaktır. Halihazırda birkaç meslek grubuna böylesi bir borçlanma hakkının verilmiş olmasına rağmen, toplumun büyük bir çoğunluğunun bundan mahrum bırakılmış olması anayasamızın eşitlik ilkesi ile de çelişmektedir. TBMM'de 27. Yasama Dönemi'nde staj ve çıraklık mağduriyetinin giderilmesine yönelik birçok kanun teklifi verilmiş bulunmaktadır. Plan ve Bütçe Komisyonu ana komisyonluğunda değerlendirmeye alınmışlardır. Bu kanun tekliflerinden en az birinin yasalaşarak milyonlarca insanın mağduriyetinin giderilmesini arzu etmekteyiz. Saygılarımızla,

  Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları
  5,153 supporters