S.O.S. GASTON

3,112 supporters

  Started 2 petitions

  Petitioning Brussels Gewest  , Leefmilieu Brussel, Natagora , Brusseau , Staten Generaal van het Water in Brussel

  S​.​O​.​S. GASTON - Recht op water !

  NEE tegen de stedenbouwkundige vergunning J.1113 van een nieuwe gebouw aan de Gaston Biernauxstraat. JA voor de bescherming van de laatste groene ruimtes van de Gaston Biernauxstraat en het grondwater. De ondergetekenden, tenminste 18 jaar oud, verzoeken het College van Burgemeester en Schepenen van Jette alsmede het Brussels Gewest uitdrukkelijk om zonder meer (desgevallend  in geval van beroep) de 7 afwijkingen van de stedenbouwkundige voorschriften en de vergunningsaanvraag te weigeren, bedoeld voor de "bouw van een appartementsgebouw met commerciële ruimte op de gelijkvloers verdieping, 12 wooneenheden op de bovenverdiepingen en 14 ondergrondse  parkeerplaatsen op kelderniveau van de laatste tuin in de Gaston Biernauxstraat te 1090  Jette   (ref.  NOVA:  10/PU/1736418  /  ref.  Gemeente:  J.11131). De rest van de straat is overigens vol met beton gespoten en loopt regelmatig onder water. STOP met het oppompen vanuit de grondwaterspiegel STOP met het kappen van grote bomen Samen met de Bomen , de Vogels en de Vrienden en Vriendinnen van de straten en buurten ie dezelfde nefaste problematiek voor het milieu ten gevolge de bouwpromotoren bestrijden eisen wij het recht op WATER! Allo, Allo S.O.S. Gaston , wanneer de telefoon rinkelt, is er steeds een stem te horen! Gaston  Junior, de Witte Wilg,   De boom van de Overgang, Naar een prachtige bloementuin  In het dorp van Magritte zullen wij hem planten  Meer info over deze onbetamelijke bouw en onze levenskwaliteit vindt u  :   https://sosgaston.frama.site/ https://openpermits.brussels/nl/_10/PU/1736418http://www.jette.irisnet.be/fr/pdf/construire-et-renover/enquetes-publiques/mars-2020/biernaux.pdf     S​.​O​.​S. GASTON - Droit à l’eau   S.O.S. GASTON a lancé cette pétition adressée à Les villageois de Jette et à 12 autres Non au permis d’urbanisme d'un nouvel immeuble  J.11131 rue Gaston Biernaux (Jette). Oui à la protection des derniers espaces verts de la rue Gaston Biernaux et de la nappe phréatique. Les soussignés, âgés de 18 ans au moins, demandent expressément au Collège des Bourgmestre & Echevins de Jette, ainsi qu’à la Région bruxelloise (le cas échéant, en cas de recours), de refuser purement et simplement la demande de permis d’urbanisme introduite visant à « la construction d'un immeuble à appartements avec espace commercial et 14 emplacements de parking dans le sous-sol du tout dernier jardin de la rue Gaston Biernaux à 1090 Jette. Tout le reste de la rue est déjà bétonné et régulièrement inondé. STOP au pompage des nappes phréatiques STOP à l'abattage des grands arbres Avec les Arbres, les Oiseaux, les Ami.e.s des rues et quartiers confrontés à la même problématique destructrice de l'environnement des Promoteurs immobiliers, nous exigeons le DROIT à l'EAU. Allô,  S.O.S. Gaston, quand le télephon son, toujours on répond ! Gaston Junior, le Saule Blanc, l'Arbre de la Transition, dans un Jardin Fleuri du Village de René Magritte nous planterons !   Plus d'info sur le projet de construction irrespectueux de notre environnement et qualité de vie : https://sosgaston.frama.site/ https://openpermits.brussels/fr/_10/PU/1736418 http://www.jette.irisnet.be/fr/pdf/construire-et-renover/enquetes-publiques/mars-2020/biernaux.pdf

  S.O.S. GASTON
  7 supporters
  Petitioning Les villageois de Jette, Citoyens de Bruxelles, EGEB , IEB , Bruxelles environnement, Natagora , Brusseau , Friche Josaphat, Marais Wiels, Le Cercle des Poètes réunis, urban, Notre Reine Matilde, L...

  S​.​O​.​S. GASTON - Droit à l'eau !

  S.O.S. GASTON - Droit à l'Eau STOP au pompage des nappes phréatiques de Bruxelles STOP à l'abattage des grands arbres de Bruxelles Non au permis d’urbanisme d'un nouvel immeuble  J.11131 rue Gaston Biernaux. Oui à la protection des derniers espaces verts de la rue Gaston Biernaux et de la nappe phréatique. Les soussignés, âgés de 18 ans au moins, demandent expressément au Collège des Bourgmestre & Echevins de Jette, ainsi qu’à la Région bruxelloise (le cas échéant, en cas de recours), de refuser purement et simplement la demande de permis d’urbanisme introduite visant à « la construction d'un immeuble à appartements avec espace commercial et 14 emplacements de parking dans le sous-sol du tout dernier jardin de la rue Gaston Biernaux à 1090 Jette. Tout le reste de la rue est déjà bétonné et régulièrement inondé. Avec les Arbres, les Oiseaux, les Ami.e.s des rues et quartiers confrontés à la même problématique destructrice de l'environnement des Promoteurs immobiliers, nous exigeons le DROIT à l'EAU. Allô,  S.O.S. Gaston, quand le télephon son, toujours on répond ! Gaston Junior, le Saule Blanc, l'Arbre de la Transition, dans un Jardin Fleuri du Village de René Magritte nous planterons ! Plus d'info sur le projet de construction irrespectueux de notre environnement et qualité de vie : https://sosgaston.frama.site/ https://openpermits.brussels/fr/_10/PU/1736418 http://www.jette.irisnet.be/fr/pdf/construire-et-renover/enquetes-publiques/mars-2020/biernaux.pdf   S​.​O​.​S. GASTON - Recht op Water !  STOP met het oppompen vanuit de grondwaterspiegel STOP met het kappen van grote bomen NEE tegen de stedenbouwkundige vergunning J.1113 van een nieuwe gebouw aan de Gaston Biernauxstraat. JA voor de bescherming van de laatste groene ruimtes van de Gaston Biernauxstraat en het grondwater. De ondergetekenden, tenminste 18 jaar oud, verzoeken het College van Burgemeester en Schepenen van Jette alsmede het Brussels Gewest uitdrukkelijk om zonder meer (desgevallend  in geval van beroep) de 7 afwijkingen van de stedenbouwkundige voorschriften en de vergunningsaanvraag te weigeren, bedoeld voor de "bouw van een appartementsgebouw met commerciële ruimte op de gelijkvloers verdieping, 12 wooneenheden op de bovenverdiepingen en 14 ondergrondse  parkeerplaatsen op kelderniveau van de laatste tuin in de Gaston Biernauxstraat te 1090  Jette (ref.  NOVA:  10/PU/1736418  /  ref.  Gemeente:  J.11131). De rest van de straat is overigens vol met beton gespoten en loopt regelmatig onder water. Samen met de Bomen , de Vogels en de Vrienden en Vriendinnen van de straten en buurten ie dezelfde nefaste problematiek voor het milieu ten gevolge de bouwpromotoren bestrijden eisen wij het recht op WATER! Allo, Allo S.O.S. Gaston , wanneer de telefoon rinkelt, is er steeds een stem te horen! Gaston  Junior, de Witte Wilg,  De boom van de Overgang, Naar een prachtige bloementuin In het dorp van Magritte zullen wij hem planten Meer info over deze onbetamelijke bouw en onze levenskwaliteit vindt u  :  https://sosgaston.frama.site/ https://openpermits.brussels/nl/_10/PU/1736418 http://www.jette.irisnet.be/fr/pdf/construire-et-renover/enquetes-publiques/mars-2020/biernaux.pdf        

  S.O.S. GASTON
  3,105 supporters