Slow Food, Fikir Sahibi Damaklar

60,425 Supporters

Manifestomuz Fikir Sahibi Damaklar, öncelikle “şehirli” bir gruptur. Günümüzün pratiği içinde “tüketici" sayılmaktalar. Ancak sorgulama kabiliyetlerini birer “co-producer”a dönüşmek için kullanıyorlar. Biliyorlar ki bugün markette satılan lezzetsiz domates ancak ve ancak “satın aldıkları sürece” reyondaki yerini muhafaza edebilir. Eğer “mevsiminde” almaya karar verirlerse, üretici de mevsiminde üretecektir. Fikir Sahibi Damaklar, “tüketici”nin bir “co-producer”a dönüşmesi halinde, Monsanto gibi firmaların bile yok olacağına inanır. Fikir Sahibi Damaklar, şehirli bireyin, gece saat 10′a kadar açık kalan hipermarketlerin insanı tembelliğe iten konforu karşısında, satılan yoğurdun “gerçekten” yoğurt, ekmeğin “gerçekten” ekmek olup olmadığını düşünmeyi bıraktığını ve nihayetinde, gıda yerine gıdaymış gibi yapan, büyük üreticilerin karını arttırma odaklı ar-ge çalışmalarının karşılığı, pek çok “endüstriyel” ürünü tüketir olduğunu görüyor. Bu nedenle Fikir Sahibi Damaklar, öncelikle, bu “gerçek gıdadan ayrı düşme hali”ne çözümler üreten aktiviteleri benimsedi. Çünkü herkesin içi boşaltılmış bir berekete ikna çok tükettiği günümüzde, aslen, hem şehirli kalıp hem de gerçek gıdalarla hayat kalitemizi yükseltmek mümkündür. Fikir Sahibi Damaklar bilir, şehirli insan tercihini gerçek gıdadan yana yaptığında üretim de iyi, temiz ve adil olacak ve torunlarımıza miras bırakacağımız dünya ancak ve ancak böyle mümkün olacak. Fikir Sahibi Damaklar isimlerini bu hayalden aldılar.

Started 1 petition

Petitioning Fatih Belediye Başkanı, Mustafa Demir

Yedikule Bostanları'nın tarihi misyonu ve geleneksel fonksiyonu korunsun; Yedikule Bostanları tarım alanı olarak kalsın.

İstanbul'un tarihi kara surları 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası kabul edildi. Haklı bir karardı ve biz de bu surları emanet sayıyor, koruyoruz. Bu bağlamda 1500 yıldır bu surların parçası olan tarım alanları da emanetimizdir. Zira henüz UNESCO ya da bir başka uluslararası otorite tarafından miras değeri ilan edilmemiş olsa da, GTH Bakanımız Mehdi Eker'in de dediği gibi, "kültürün kaynağı agrikültür, yani tarımdır" ve Yedikule Bostanları 1500 yıllık bir tarihin, yaşatılan bir kültürün fevkalade önemli örneğidir. Bu biricik kültürü korumak, bu tarihi yaşatmak geçmişe olduğu kadar geleceğe karşı da sorumluluğumuzdur. Yedikule Bostanları'nın rekreasyon amaçlı dahi olsa inşaat alanına dönüşmesini 2013 yılının Temmuz ayından bu yana endişe ile izliyor ve gerçekleşen moloz dökümlerinin ve yakın zamanda başlayan betonlaşmanın bu 1500 yıllık ve son derece bereketli tarım toprağına etkisinin geri dönülmez olacağından endişe ediyoruz. Dileğimiz gerek Anakent Belediye olarak ve gerekse de İlçe Belediyesi olarak kültürümüze, tarihimize sahip çıkmanız. Talebimiz Yedikule Bostanları'nın tarihi misyonu ve geleneksel fonksiyonu korunsun; Yedikule Bostanları tarım alanı olarak kalsın. 

Slow Food, Fikir Sahibi Damaklar
60,425 supporters