Şeffaflık Derneği

49,829 Supporters

Ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini hâkim kılma amacını taşır. Faaliyetlerinde kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini esas alır. Toplumsal yapıyı oluşturan veya kamu gücünü kullanan tüm kişi kuruluşların açık, dürüst, yasal, etik, izlenebilir ve hesap verebilir şekilde davranmasını talep eder, kendisi de aynı ilkeler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürür. Şeffaflık Derneği, küresel düzeyde 90′dan fazla ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Şeffaflık Örgütü′nün (Transparency International- TI) ilke ve amaçlarını paylaşır ve Türkiye ülke kolu olarak yakın işbirliği içinde çalışır.

Started 2 petitions

Victory
Petitioning Başbakanlık

#malvarlıklarıaçıklansın Temiz siyaset için mal varlıkları açıklansın

SEÇİM BİTTİ, KAMPANYA DEVAM EDİYOR!   TEMİZ SİYASET İÇİN MAL VARLIKLARI AÇIKLANSIN! 30 Mart yerel seçimleri öncesi başlattığımız kampanya ile siyasilerin ve üst düzey kamu görevlilerinin mal varlıklarını açıklamaları çağrısında bulunmuştuk.   Bu çağrımızıdürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini güçlendirmek için cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi tüm Cumhurbaşkanlığı adaylarının, mal varlıklarını, seçim kampanyası bağışlarını ve harcamalarının detaylarını kamuoyuna açıklamaları adına #ŞeffafOlanKazansın sloganıyla yineledik. Çağrımız kişisel geri dönüşlerle büyük oranda yanıt buldu. Şimdi ise kampanyaya devam zamanı! Türkiye'de 1990 yılından bu yana yolsuzlukları ve rüşveti önlemek üzere mal bildiriminde bulunulmasını düzenleyen bir kanun var: 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu.   Bu kanuna göre mal bildiriminde bulunması gereken hangi siyasetçi, üst düzey kamu görevlisinin mal varlığından haberdarız?    Mal beyanlarının kontrol edilmesi ve bildirimlerin tüm vatandaşların erişimine açık mekanizmalar aracılığı ile paylaşılması haksız zenginleşmeleri ve yolsuzlukları önlemek ve açık ve demokratik bir yönetimi gerçekleştirmek için büyük önem taşıyor.   Yolsuzlukların önlenmesi; dürüst, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını esas alan siyaset ve kamu yönetimi için;   Başta her tür seçimle iş başına gelen kamu görevlileri, bakanlar kurulu üyeleri, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, siyasi parti başkanları, gazete sahipleri olmak üzere mal beyanında bulunmakla yükümlü olan herkes mal bildirimlerini halkla paylaşmalıdır.   Bildirimlerinin derlendiği, vatandaşlarla açık ve düzenli bir şekilde paylaşıldığı bir mekanizma kurulmalıdır.     Daha etkili bir izleme ve denetleme mekanizmasının oluşturulması için mal beyanları  her yıl yenilenmeli ve bildirimlerdeki bariz değişiklikler takip edilmelidir. NOT: Kampanyayı imzaladıktan sonra Facebook ve Twitter gibi sosyal medya hesaplarından paylaşman çok önemli. Böylece çok daha fazla kişinin desteğini alarak muhataplara seslenebiliriz.  Kampanyaya hızlı ulaşım linkini de paylaşabilirsin: www.change.org/TemizSiyaset

Şeffaflık Derneği
27,643 supporters
Petitioning Citibank

Yıllık kredi kartı ücretlerini bankalardan geri alıyoruz! #BankalaraŞeffaflık @TransparencyTR

Bankalar her gün daha çok kişiye kredi kartı vermek için yarışıyor. Fakat, ne yazık ki, bizleri yıllık kart ücreteriyle ilgili yeteri kadar bilgilendirmiyorlar. Kullanacağımız kartın avantajları, ne kadar taksit yaptığı, kaç para puan kazandırdığı, hangi mağazalarda ne kadar indirim yaptığı sürekli tekrar edilirken, kart ücretleri adeta sansürleniyor.  Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International) olarak, Türkiye’deki bankaları kredi kartı kullanıcılarından her yıl düzenli olarak alınan kart ücretleri konusunda acilen daha şeffaf olmaya çağırıyoruz. Bundan sonra, emrivaki kredi kartı ücretlerini ödemek istemeyen herkesi Uluslarası Şeffaflık Örgütü'nün imza kampanyasına katılmaya davet ediyoruz.  Kampanya sonunda toplanan imzaları bankalardaki yasal düzenlemelerden sorumlu ilgili bakanlık ve düzenleyici kurumlara teslim edip talebimizin takipçisi olacağız.  Taksit yapan kartlara güvenip sonrasında yıllık kart ücretiyle sarsılan halkın daha fazla mağdur edilmemesi için bankaların hemen bugün kredi kartı başvuru sürecinde halkı kart ücretleri konusunda açık bir şekilde bilgilendirmesi gerekiyor.   Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve yeni yürürlüğe giren Borçlar Kanunu hükümlerine göre tek taraflı olarak sözleşmeye konan ve o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği, tüketici aleyhine dengesizlik sağlayacak şartlar haksız şartlar olarak kabul edilebilir ve bankaların bu koşulların varlığı ile ilgili açıkça bilgi vermesi gerekir.  Bu koşulların geçerliliği bankaların bunların içeriği hakkında açıkça bilgilendirme yapmasına ve karşı tarafın da bu koşulları kabul etmesine bağlıdır, aksi takdirde bu koşullar yazılmamış sayılır. Yargıtay içtihatları ve Tüketici Mahkemesi kararlarına göre, bankalarca alınan yıllık kredi kartı aidatı, dosya masrafı, yeniden yapılandırma ücreti gibi ücretlerin haksız nitelikte olduğu ve tüketiciye iade edilmesi gerektiği belirtiliyor.   Bireylerden toplanan yıllık kart ücretleri ve komisyon gelirlerinin yıllık 7,1 milyar lira olduğunun ifade edildiği Türkiye’de kart ücretinin bankalar için büyük bir gelir kapısı olduğu açıktır! Bu konuda bankaları müşterilerine karşı bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmeye ve fazladan alınan ücretlerin iadesine çağırıyoruz. 1993’den beri 100‘den fazla ülkede çalışmalar yürüten Uluslararası Şeffaflık Örgütü tüm dünyada şirketler, devletler ve sivil toplum oluşumları düzeyinde yolsuzluk, rüşvetle mücadele ve şeffaflık konularında çalışıyor. 

Şeffaflık Derneği
22,186 supporters