#ProtectDemocracyDuringCorona

1,909 supporters

We are Members of the European Parliament and Civil Society Organizations demanding democratic control of state measures taken in light of the Corona Pandemic.

  Started 10 petitions

  Petitioning European Commission

  Nincs karantén a demokrácia számára!

  EN - PL - DE - RO - BU - ES - FI - NL - GR - IT - CZ - FR A koronavírus járvány sürgős és ambiciózus lépéseket követel meg. Intézkedések szükségesek, hogy életeket mentsünk, a jövedelmeket és a gazdaságot pedig megvédjük. Azonban a demokráciát is meg kell védeni a koronavírus járvány idején! A kormányok által hozott rendkívüli intézkedéseknek tiszteletben kell tartania a demokrácia játékszabályait, az átláthatóságot és a jogállamiságot. Különösen akkor, ha azok súlyosan korlátozzák az alapvető szabadságokat. AZ ilyen intézkedéseket azt a lehető legszélesebb demokratikus többség támogatásával kell meghozni, a kormányzatok politikai ellenzékeivel együttesen. Sajnos egyes kormányok intézkedéseinek semmi köze sincsen a vírus elleni védekezéshez. Egyes kormányok a krízist inkább a kritikus hangok, az ellenzék és a szólásszabadság elhallgattatására használják. Jobboldali és populista kormányok Európában csak ürügyként használják a koronavírus elleni küzdelmet. Olyan törvényeket és rendeleteket szorgalmaznak, amelyek felfüggesztik a demokratikusan megválasztott parlamenteket, elnémítják az ellenzéket, felfüggesztik az olyan alapvető emberi jogokat, mint például a média szabadságát. Fennáll a veszélye annak, hogy a rendkívüli intézkedések a liberális demokráciákat autokratikus rendszerekké alakítják. Ezt Európának most kell megállítania! A demokráciát és jogállamiságot fenyegető legrosszabb példák: - Orbán Viktor magyar miniszterelnök olyan rendkívüli állapotot vezet be, amely határozatlan időre függeszti fel a parlamentet. Ez lehetővé teszi számár a rendeletekkel történő kormányzást és a választások felfüggesztését. A törvény szintén bünteti a koronavírusról szóló álhírek és félelem keltő hírek terjesztését 5 évig terjedő börtönbüntetéssel - ezt az eszközt viszont használhatják akár a kritikus újságírókkal szemben is. Orbán kétharmados többsége március 30-án, hétfőn, elfogadta ezt a törvényt. - Amikor a lengyel kormány bejelentette a "járványveszély" állapotát, a kormány jelöltjének kivételével mindenki felfüggesztette a közelgő elnökválasztást illető kampányait. A kormány elutasítja a választások elhalasztását. A hivatalban lévő elnök, Duda, arra használja a kialakult helyzetet, hogy előnyt biztosítson magának. Ezen felül a kormány kevesebb mint hat hónappal a választások előtt megváltoztatta a választási törvényt, megsértve ezzel a lengyel alkotmányt. A jogvédő civil szervezetek hevesen kritizálták a fent említett intézkedéseket, mert tekintélyelvű politikai rendszerhez vezethetnek. Komoly félelemre ad okot Magyarországon Orbán Viktor azon törekvése, hogy az országot diktatúrává alakítsa. Ezen fejlemények függvényében a következőket követeljük: - Minden EU tagállam rendkívüli intézkedéseit időkorláthoz kell kötni, és ezt meghosszabbítani, ha szükséges. Az intézkedéseknek nem korlátozhatják  az újságírókat és képviselőket, hogy a kormányzat demokratikus ellenőrzésében betöltött szerepüket ellássák. - Az Európai Bizottságának egyértelmű álláspontot kell foglalnia minden olyan intézkedéssel szemben, amely a koronavírus-krízist hatalomkoncentrációs célokra és hatalommal való visszaélésre igyekszik felhasználni. - Tekintettel a kormány parlamenti kontrolljának felfüggesztésére Magyarországon, az Európai Bizottságnak is fel kellene függesztenie az EU források folyósítását a magyar kormánynak. Az EU forrásokat ehelyett közvetlenül a Európai Bizottságnak kellene kiosztania. - A civil szervezetek és a sajtó ne legyen korlátozva a működésében. Nélkülözhetetlen részei a demokratikus társadalmaknak és engedni kell tovább folytatni munkájukat. Első aláírók Daniel Freund, MEP (Zöldek, Németország) Lara Wolters, MEP (Szociáldemokraták, Hollandia) Guy Verhofstadt, MEP (Liberálisok, Belgium) Petri Sarvamaa, MEP (Kereszténydemokraták, Finnország) Ramona Strugariu, MEP (Liberálisok, Románia) Mikuláš Peksa, MEP (Kalózok, Cseh Köztársaság) Terry Reintke, MEP (Zöldek, Németország) Stelios Kouloglou, MEP (Baloldal, Görögország) Moritz Körner, MEP (Liberálisok, Németország) Pascal Durand, MEP (Liberálisok, Franciaország) Gabriele Bischoff, MEP (Szociáldemokraták, Németország) Sergey Lagodinsky, MEP (Zöldek, Németország) Tiemo Wölken, MEP (Szociáldemokraták, Németország) Viola von Cramon-Taubadel, MEP (Zöldek, Németország) Franziska Brantner, MP (Zöldek, Németország) Helmut Scholz, MEP (Baloldal, Németország) Margarida da Silva, Corporate Europe Observatory Alberto Alemanno, Jean Monnet Professor, HEC Paris Helen Darbishire, Access Info Europe Jamila Schäfer, A párt vezetője, német Zöldek Domenèc Ruiz Devesa, MEP (Szociáldemokraták, Spanyolország) Fabio Massimo Castaldo, MEP (5 Csillag, Olaszország) Niklas Nienass, MEP (Zöldek, Németország) Patrick Breyer, MEP (Kalózok, Németország) Heidi Hautala, MEP (Zöldek, Finnország) Imke Dierßen, LobbyControl Transparency International EU Fundacji ePaństwo Lucia Ďuriš Nicholsonová, MEP (Jobb konzervatív, Szlovákia) Sandro Gozi, Az Európai Föderalisták Uniójának elnöke / MEP (RENEW Csoport, Franciaország) Norwegian Helsinki Committee Human Rights Movement “Bir Duino - Kyrgyzstan” Civil Rights Defenders Free Press Unlimited Center for Civil Liberties Human Rights House Zagreb Netherlands Helsinki Committee Centre for Peace Studies Zagreb Judith Sargentini, ex-MEP (Zöldek, Hollandia) Inge Gräßle, ex-MEP (Kereszténydemokraták, Németország) Malgorzata Tracz - MP és A Zöldek lengyel társelnöke Wojciech Kubalewski - A Zöldek lengyel társelnöke Ulszula Zielińska - MP (Zöldek, Lengyelország) Tomasz Aniśko - MP (Zöldek, Lengyelország) DRA (Német-orosz csere, Berlin) ZARA – Polgári bátorság és rasszizmus elleni küzdelem Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia European Federation of Journalists

  #ProtectDemocracyDuringCorona
  56,954 supporters
  Petitioning European Commission

  Chrońmy demokrację podczas pandemii koronawirusa!

  EN - DE - CZ - IT - ES - RO - BU - GR - FI - FR - NL - HU Pandemia koronawirusa wymaga pilnej reakcji. Muszą zostać podjęte działania mające na celu ochronę ludzi, ich źródeł dochodów oraz gospodarek krajów. Jednak ochrony podczas pandemii koronawirusa wymaga również demokracja. Wszystkie nadzwyczajne środki podejmowane przez rządy powinny być demokratyczne, transparentne i zgodne z prawem. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy ograniczane są podstawowe prawa obywateli. Takie działania należy wprowadzać przy jak największym poparciu demokratycznej większości, a nie przeciwko opozycji. Niestety, niektóre środki nadzwyczajne podjęte przez rządy, nie mają nic wspólnego z walką z wirusem. Walczą raczej z przeciwnikami, opozycją czy wolnością słowa. Prawicowe i populistyczne rządy w Europie wykorzystują walkę z koronawirusem jako zasłonę dymną. Domagają się wprowadzenia przepisów i rozporządzeń zawieszających demokratycznie wybrane parlamenty. Zamykają usta opozycji i zawieszają podstawowe prawa człowieka, takie jak wolność mediów. Istnieje poważne niebezpieczeństwo, że te nadzwyczajne przepisy przekształcą liberalne demokracje w systemy autokratyczne. Europa musi to teraz zatrzymać! Najgorsze przykłady stanowiące zagrożenie dla demokracji i praworządności: - Premier Węgier, Viktor Orbán, wprowadza stan wyjątkowy, który zawiesza pracę parlamentu na czas nieokreślony. Pozwala mu to sprawować rządy poprzez dekrety i zawiesić wybory. Wprowadzono przepisy nakładające kary do 5 lat więzienia za głoszenie „fałszywych” i „siejących lęk” informacji na temat koronawirusa, które równie dobrze mogą być użyte przeciwko niewygodnym dziennikarzom. Projekt ustawy dający premierowi niemal nieograniczoną władzę, został przegłosowany większością ⅔ głosów partii Orbána w poniedziałek 30 marca. -Kiedy polski rząd ogłosił stan „zagrożenia epidemicznego”, wszyscy kandydaci z wyjątkiem kandydata rządowego, zawiesili swoje kampanie przed zbliżającymi się w maju wyborami prezydenckimi. Rząd jednakże odmawia przełożenia wyborów. Obecny prezydent, Andrzej Duda, wykorzystuje sytuację, aby zapewnić sobie przewagę. Rząd zmienił także prawo wyborcze na sześć miesięcy przed wyborami, naruszając tym samym polską konstytucję. Działacze społeczni ostro krytykują powyższe działania gdyż mogą doprowadzić one do powstania autorytarnych systemów politycznych. Na Węgrzech istnieje silna obawa, że Viktor Orbán próbuje przekształcić kraj w dyktaturę. W świetle tych zmian żądamy: - Środki nadzwyczajne wprowadzane we wszystkich państwach członkowskich UE muszą mieć datę końcową, z możliwością jej przedłużenia w razie konieczności. Podjęte działania nie mogą uniemożliwiać dziennikarzom i posłom sprawowania funkcji kontroli demokratycznej. - Komisja Europejska musi zająć wyraźne stanowisko przeciwko niewłaściwemu wykorzystaniu kryzysu związanego z koronawirusem do przejęcia władzy przez rządy autorytarne. - Po zawieszeniu kontroli parlamentarnej nad działaniami rządu na Węgrzech, Komisja Europejska powinna przestać wypłacać fundusze UE rządowi w Budapeszcie. Zamiast tego fundusze UE powinny być rozdzielane bezpośrednio przez Komisję. - Organizacje społeczne i prasa nie mogą być ograniczane w swojej działalności. Są one istotnym elementem społeczeństw demokratycznych i należy im umożliwić kontynuowanie pracy. Pierwsi sygnatariusze: Malgorzata Tracz - Poseł na Sejm i Współprzewodniczący Polskiej Partii Zielonych Wojciech Kubalewski - Współprzewodniczący Polskiej Partii Zielonych Ulszula Zielińska - Poseł na Sejm (Zieloni, Polska) Tomasz Aniśko - Poseł na Sejm (Zieloni, Polska) Fundacji ePaństwo Daniel Freund, Poseł Do PE (Zieloni, Niemcy) Lara Wolters, Poseł Do PE (Socjaldemokraci, Niderlandy) Guy Verhofstadt, Poseł Do PE (Liberałowie, Belgia) Petri Sarvamaa, Poseł Do PE (Chrześcijańscy Demokraci, Finlandia) Ramona Strugariu, Poseł Do PE (Liberałowie, Rumunia) Mikuláš Peksa, Poseł Do PE (Piraci, Republika Czeska) Terry Reintke, Poseł Do PE (Zieloni, Niemcy) Stelios Kouloglou, Poseł Do PE (Lewica, Grecja) Moritz Körner, Poseł DoPE (Liberałowie, Niemcy) Pascal Durand, Poseł Do PE (Liberałowie, Francja) Gabriele Bischoff, Poseł Do PE (Socjaldemokraci, Niemcy) Sergey Lagodinsky, Poseł Do PE (Zieloni, Niemcy) Tiemo Wölken, Poseł Do PE (Socjaldemokraci, Niemcy) Viola von Cramon-Taubadel, POSEŁ DO PE (Zieloni, Niemcy) Franziska Brantner, Poseł do Parlamentu (Zieloni, Niemcy) Helmut Scholz, Poseł Do PE (Lewica, Niemcy) Margarida da Silva, Corporate Europe Observatory Alberto Alemanno, Jean Monnet Professor, HEC Paris Helen Darbishire, Access Info Europe Jamila Schäfer, Zastępca przywódcy partii Niemieccy Zieloni Domenèc Ruiz Devesa, Poseł Do PE (Socjaldemokraci, Hiszpania) Fabio Massimo Castaldo, Poseł Do PE (5 Gwiazdek, Włochy) Niklas Nienass, Poseł Do PE (Zieloni, Niemcy) Patrick Breyer, Poseł Do PE (Piraci, Niemcy) Heidi Hautala, Poseł Do PE (Zieloni, Finaland) Imke Dierßen, LobbyControl Transparency International EU Lucia Ďuriš Nicholsonová, Poseł Do PE (prawicowo-konserwatywny, Słowacja) Sandro Gozi, Przewodniczący Unii Europejskich Federalistów / POSEŁ DO PE (Group Renew, Francja) Norwegian Helsinki Committee Human Rights Movement “Bir Duino - Kyrgyzstan” Civil Rights Defenders Free Press Unlimited Center for Civil Liberties Human Rights House Zagreb Netherlands Helsinki Committee Centre for Peace Studies Zagreb Judith Sargentini, ex-Poseł Do PE (Zieloni, Niderlandy) Inge Gräßle, ex-Poseł Do PE (Chrześcijańscy Demokraci, Niemcy) DRA (Giełda Niemiecko-Rosyjska, Berlin) ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit  Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia European Federation of Journalists

  #ProtectDemocracyDuringCorona
  56,954 supporters
  Petitioning European Commission, Council of the European Union, Governments of EU Member States

  Protégez la démocratie pendant la pandémie de coronavirus !

  EN - NL - DE - RO - BU - IT - ES - GR - CZ - FI - PL - HU La pandémie de coronavirus appelle une réponse urgente et ambitieuse. Des mesures doivent être prises pour sauver des vies, ainsi que protéger les revenus et l'économie. Mais surtout, la démocratie ne peut subir de recul pendant la pandémie de coronavirus ! Toutes les mesures d'urgence prises par les gouvernements doivent respecter les procédures démocratiques, la transparence et l'État de droit. En particulier, lorsque de sévères limitations aux libertés fondamentales sont imposées, cela doit être fait par des majorités parlementaires les plus larges possibles et non contre l'avis de l’opposition. Malheureusement, certaines mesures prises par les gouvernements n'ont rien à voir avec la lutte contre le coronavirus. Elles visent plutôt à lutter contre les critiques, l'opposition ou la liberté d'expression. Les gouvernements de droite populiste en Europe ont utilisé la lutte contre le coronavirus comme un écran de fumée. Ils poussent à l'adoption de lois et de règlements qui suspendent les parlements démocratiquement élus. Ce qui réduit au silence l’opposition et suspend des droits fondamentaux comme la liberté des médias. Nous affrontons aujourd’hui le risque que ces décisions d'urgence transforment les démocraties libérales en systèmes autocratiques. L'Europe doit arrêter cet effondrement démocratique maintenant! Les pires exemples constituant une menace pour la démocratie et l'État de droit : - Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán impose un état d'urgence qui suspend le Parlement pour une durée indéterminée. Cela lui permet de gouverner par décret et de suspendre les élections. La loi punit également les « fausses nouvelles » et « l’alarmisme» sur le coronavirus par des peines allant jusqu’à 5 ans de prison - un outil qui pourrait bien être utilisé contre les journalistes critiques. La majorité des deux tiers d'Orban a adopté cette loi le lundi 30 mars. - Lorsque le gouvernement polonais a annoncé un état de "menace d'épidémie", tous les candidats ont suspendu leur campagne pour l'élection présidentielle à venir, excepté le candidat du gouvernement. Le gouvernement refuse de reporter les élections. Le président sortant Duda profite de la situation afin de s'assurer un avantage. Le gouvernement a également modifié la loi électorale moins de six mois avant les élections, violant ainsi la Constitution polonaise. Les militants de la société civile ont vivement critiqué les mesures mentionnées ci-dessus, car elles conduiraient à des systèmes politiques autoritaires. En Hongrie, on craint sérieusement que Viktor Orbán n'essaie de transformer le pays en dictature. À la lumière de ces développements, nous exigeons que : - Toutes les mesures d'urgence des États membres de l'UE doivent avoir une date de fin, à prolonger si nécessaire. Les mesures doivent permettre aux journalistes et aux parlements d'exercer leurs fonctions de contrôle démocratique. - La Commission européenne doit prendre une position claire contre l'instrumentalisation abusive de la crise du coronavirus dans le but d’affaiblir la démocratie et les contre-pouvoirs. - Le contrôle parlementaire sur les actions du gouvernement hongrois étant suspendu, la Commission européenne devrait cesser de verser des fonds européens au gouvernement hongrois Les fonds de l'UE devraient plutôt être distribués directement par la Commission. - Les organisations de la société civile et la presse ne doivent pas être limitées dans leur travail. Elles sont un élément essentiel de nos sociétés démocratiques et devraient être autorisées à poursuivre leur travail. Premiers signataires Daniel Freund, MPE (Les Verts, Allemagne) Lara Wolters, MPE (Sociaux-démocrates, Pays Bas) Guy Verhofstadt, MPE (Libéraux, Belgique) Petri Sarvamaa, MPE (Chrétiens-Démocrates, Finlande) Ramona Strugariu, MPE (Libéraux, Roumanie) Mikuláš Peksa, MPE (Les Pirates, République tchèque) Terry Reintke, MPE (Les Verts, Allemagne) Stelios Kouloglou, MPE (La Gauche, Grèce) Moritz Körner, MPE (Libéraux, Allemagne) Pascal Durand, MPE (Liste Renaissance, France) Gabriele Bischoff, MPE (Sociaux-démocrates, Allemagne) Sergey Lagodinsky, MPE (Les Verts, Allemagne) Tiemo Wölken, MPE (Sociaux-démocrates, Allemagne) Viola von Cramon-Taubadel, MPE (Les Verts, Allemagne) Franziska Brantner, MP (Les Verts, Allemagne) Helmut Scholz, MPE (La Gauche, Allemagne) Margarida da Silva, Corporate Europe Observatory Alberto Alemanno, Jean Monnet Professor, HEC Paris Helen Darbishire, Access Info Europe Jamila Schäfer, Leader adjoint du parti, les Verts allemands Domenèc Ruiz Devesa, MPE (Sociaux-démocrates, Espagne) Fabio Massimo Castaldo, MPE (5 Stelle, Italie) Niklas Nienass, MPE (Les Verts, Allemagne) Patrick Breyer, MPE (Les Pirates, Allemagne) Heidi Hautala, MPE (Les Verts, Finlande) Imke Dierßen, LobbyControl Transparency International EU Fundacji ePaństwo Lucia Ďuriš Nicholsonová, MPE (conservateur de droite, Slovaquie) Sandro Gozi, Président de l'Union des fédéralistes européens / MEP (Liste Renaissance, France) Norwegian Helsinki Committee Human Rights Movement “Bir Duino - Kyrgyzstan” Civil Rights Defenders Free Press Unlimited Center for Civil Liberties Human Rights House Zagreb Netherlands Helsinki Committee Judith Sargentini, ex-MPE (Les Verts, Pays-Bas) Ingeborg Gräßle, ex-MPE (Chrétiens-Démocrates, Allemagne) Centre for Peace Studies Zagreb Malgorzata Tracz - MP et coprésident du Parti vert polonais Wojciech Kubalewski - Co-président du Parti vert polonais Ulszula Zielińska - MP (Les Verts, Pologne) Tomasz Aniśko - MP (Les Verts, Pologne) DRA (échange germano-russe, Berlin) ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit  Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia European Federation of Journalists Daniel Cohn-Bendit

  #ProtectDemocracyDuringCorona
  56,954 supporters
  Petitioning European Commission, Council of the European Union, Governments of EU Member States

  Proteggere la democrazia durante la pandemia di coronavirus!

  EN - ES - DE - RO - BU - CZ - FI - NL - GR - FR - HU - PL La pandemia di coronavirus necessita una risposta urgente e ambiziosa. Occorre adottare delle misure atte a salvare vite umane e a proteggere i redditi e l'economia. Anche la democrazia, però, deve essere protetta durante la pandemia di coronavirus! Tutte le misure di emergenza adottate dai governi devono rispettare le procedure democratiche, la trasparenza e lo stato di diritto. In particolare, quando vengono imposte severe limitazioni alle libertà fondamentali, questo deve essere fatto dalle maggioranze democratiche più ampie possibili e non contro l'opposizione.  Purtroppo, alcune misure adottate dai governi non hanno nulla a che vedere con la lotta contro il virus. Lottano piuttosto contro i loro critici, l'opposizione o la libertà di parola stessa. I governi di destra e populisti in Europa hanno usato la lotta contro il coronavirus come un diversivo. Spingono per leggi e regolamenti che sospendono i parlamenti democraticamente eletti. Questo punta a mettere a tacere l'opposizione e sospendere diritti umani fondamentali come la libertà dei media. Esiste il serio pericolo che le decisioni di emergenza trasformino le democrazie liberali in sistemi autocratici. L'Europa deve fermare tutto questo immediatamente! Gli esempi peggiori rappresentano una minaccia per la democrazia e lo stato di diritto: - Il primo ministro ungherese Viktor Orbán sta imponendo un Stato d'emergenza che sospende il parlamento a tempo indeterminato. Questo gli permette di governare per decreto e di sospendere le elezioni. La legge punisce anche le "fake news" e il "fear mongering" sul coronavirus con fino a 5 anni di carcere - uno strumento che potrebbe essere usato contro i giornalisti critici. La maggioranza dei due terzi di Orban l'ha adottata lunedì 30 marzo. - Quando il governo polacco ha annunciato lo stato di "minaccia epidemica", tutti, tranne il candidato del governo, hanno sospeso la campagna elettorale per le prossime elezioni presidenziali. Il governo si rifiuta però di rinviare le elezioni. Il presidente in carica Duda sta sfruttando la situazione per assicurarsi un vantaggio. Il governo ha anche cambiato la legge elettorale meno di sei mesi prima delle elezioni, violando la costituzione polacca. Gli attivisti della società civile hanno criticato ferocemente le suddette misure in quanto porterebbero a sistemi politici autoritari. In Ungheria c'è un serio timore che Viktor Orbán cerchi di trasformare il paese in una dittatura. Alla luce di questi sviluppi chiediamo che: - Tutte le misure di emergenza degli Stati membri dell'UE debbano avere una data di scadenza, da prolungare se necessario. Le misure devono permettere ai giornalisti e ai parlamenti di esercitare le loro funzioni di controllo democratico. - La Commissione UE deve prendere una posizione chiara contro l'uso improprio della crisi del coronavirus per le prese di potere da parte dei governi autoritari. - Data la sospensione del controllo parlamentare sulle azioni governative in Ungheria, la Commissione UE dovrebbe smettere di elargire fondi UE al governo di Budapest. I fondi UE dovrebbero invece essere distribuiti direttamente dalla Commissione. - Le organizzazioni della società civile e la stampa non dovrebbero essere limitate nel loro lavoro. Sono una parte essenziale delle nostre società democratiche e dovrebbero poter continuare il loro lavoro.  Primi Firmatari  Daniel Freund, MEP (Verdi, Germania) Lara Wolters, MEP (Socialdemocratici, Paesi Bassi) Guy Verhofstadt, MEP (Liberali, Belgio) Petri Sarvamaa, MEP (Democratici Cristiani, Finlandia) Ramona Strugariu, MEP (Liberali, Romania) Mikuláš Peksa, MEP (Pirati, Repubblica Ceca) Terry Reintke, MEP (Verdi, Germania) Stelios Kouloglou, MEP (Sinistra, Grecia) Moritz Körner, MEP (Liberali, Germania) Pascal Durand, MEP (Liberali, Francia) Gabriele Bischoff, MEP (Socialdemocratici, Germania) Sergey Lagodinsky, MEP (Verdi, Germania) Tiemo Wölken, MEP (Socialdemocratici, Germania) Viola von Cramon-Taubadel, MEP (Verdi, Germania) Franziska Brantner, MP (Verdi, Germania) Helmut Scholz, MEP (Sinistra, Germania) Margarida da Silva, Corporate Europe Observatory Alberto Alemanno, Jean Monnet Professor, HEC Paris Helen Darbishire, Access Info Europe Jamila Schäfer, Vice Capo Verde Verdi tedeschi Domenèc Ruiz Devesa, MEP (Socialdemocratici, Spagna) Fabio Massimo Castaldo, MEP (5 Stelle, Italia) Niklas Nienass, MEP (Verdi, Germania) Patrick Breyer, MEP (Pirati, Germania) Heidi Hautala, MEP (Verdi, Finlandia) Imke Dierßen, LobbyControl Transparency International EU Fundacji ePaństwo Lucia Ďuriš Nicholsonová, MEP (conservatore di destra, Slovacchia) Sandro Gozi, Presidente dell'Unione dei federalisti europei / MEP (RENEW, Francia) Norwegian Helsinki Committee Human Rights Movement “Bir Duino - Kyrgyzstan” Civil Rights Defenders Free Press Unlimited Center for Civil Liberties Human Rights House Zagreb Netherlands Helsinki Committee Judith Sargentini, ex-MEP (Verdi, Paesi Bassi) Ingeborg Gräßle, ex-MEP (Democratici Cristiani, Germania) Centre for Peace Studies Zagreb Malgorzata Tracz - MP e copresidente del partito verdi polacco Wojciech Kubalewski - copresidente del partito verdi polacco Ulszula Zielińska - MP (Verdi, Polonia) Tomasz Aniśko - MP (Verdi, Polonia) DRA (German-Russian Exchange, Berlin) ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit  Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia European Federation of Journalists

  #ProtectDemocracyDuringCorona
  56,954 supporters
  Petitioning European Commission, Council of the European Union, Governments of EU Member States

  Chraňme demokracii v době koronavirové pandemie!

  EN- DE - NL - BU - FI - RO - ES - GR- FR - IT - PL - HU Pandemie koronaviru vyžaduje okamžitou a ambiciózní reakci. Je nezbytné přijímat opatření, která nám umožní zachraňovat životy a zachovávat příjmy a ekonomiku. V době pandemie je však nezbytné chránit i demokracii! Všechna nouzová opatření evropských vlád musí být v souladu s demokratickými postupy, transparentností a právním státem. Především v případě výrazných omezení základních svobod je nutné, aby je přijímala co nejširší možná demokratická většina a aby nebyla prosazována navzdory opozici. Některá opatření, která vlády přijímají, však bohužel nemají nic společného s bojem proti nákaze. Místo toho bojují proti kritice, opozici či svobodě slova. Pravicové a populistické vlády v Evropě využívají boje proti koronaviru jako kouřové clony a prosazují zákony a nařízení, kterými potlačují pravomoci demokraticky zvolených parlamentů. To jim umožňuje umlčet opozici a potlačovat základní lidská práva, jako je svoboda médií. Existuje reálné nebezpečí, že krizová rozhodnutí promění liberální demokracie v autokratické systémy. Evropa musí okamžitě zasáhnout! Nejhorší příklady ohrožení demokracie a právního státu: - Maďarský premiér Viktor Orbán zavedl nouzový stav, v rámci kterého je na neurčito přerušena činnost parlamentu. To mu umožňuje vládnout pomocí dekretů a odložit volby. Příslušný zákon také stanoví trest za publikování "falešných zpráv" a "podněcování strachu" ve výši až pěti let odnětí svobody, což je nástroj, který může být snadno využit proti kritickým novinářům. Orbán toto opatření přijal dvěma třetinami hlasů v pondělí 30. 3. - Když polská vláda ohlásila stav "epidemického ohrožení", všichni kandidáti postavili své kampaně do nastávajících prezidentských voleb - kromě toho vládního. Vláda volby odložit odmítá a stávající prezident Duda tak situace využívá, aby si zajistil konkurenční výhodu. Vláda také změnila volební zákon méně než šest měsíců před volbami, čímž porušila polskou ústavu. Občanští aktivisté tato opatření tvrdě kritizují, protože dláždí cestu k autoritářskému politickému systému. V Maďarsku panují vážné obavy, že se Viktor Orbán v zemi pokusí nastolit diktaturu. Ve světle tohoto vývoje požadujeme následující: - Všechna nouzová opatření členských zemí EU musí mít jasný konec platnosti, který může být v případě potřeby posunut. Tato opatření také musí umožňovat novinářům a parlamentům uplatňovat své právo demokratické kontroly. - Evropská komise musí jasně odsoudit zneužívání současné krize ke kumulaci moci v rukou autoritářských vlád. - Vzhledem k tomu, že v Maďarsku došlo k pozastavení parlamentní kontroly nad činností vlády, Evropská komise by měla přestat vyplácet dotace maďarské vládě. Místo toho, by je měla přímo sama distribuovat. - Organizace občanské společnosti a média musí mít možnost vykonávat svou práci bez omezení. Jsou nedílnou součástí naší demokratické společnosti a je nezbytné, aby mohli ve své práci pokračovat. První signatáři Daniel Freund, poslanec EP (Zelení, Německo) Mikuláš Peksa, poslanec EP (Pirát, Česká republika) Lara Wolters, poslankyně EP (Sociální demokratka, Nizozemsko) Guy Verhofstadt, poslanec EP (Liberál, Belgie) Petri Sarvamaa, poslanec EP (Křesťanský demokrat, Finsko) Ramona Strugariu, poslankyně EP (Liberálka, Rumunsko) Terry Reintke, poslankyně EP (Zelení, Německo) Stelios Kouloglou, poslanec EP (Vlevo, Řecko) Moritz Körner, poslanec EP (Liberál, Německo) Pascal Durand, poslanec EP (Liberál, Francie) Gabriele Bischoff, poslankyně EP (Sociální demokratka, Německo) Sergey Lagodinsky, poslanec EP (Zelení, Německo) Tiemo Wölken, poslanec EP (Sociální demokratka, Německo) Viola von Cramon-Taubadel, poslankyně EP (Zelení, Německo) Franziska Brantner, poslankyně (Zelení, Německo) Helmut Scholz, poslanec EP (Vlevo, Německo) Margarida da Silva, Corporate Europe Observatory Alberto Alemanno, profesor v rámci Jean Monnet na HEC Paris
 Helen Darbishire, Access Info Europe Jamila Schäfer, Zástupce vedoucího německých zelených Domenèc Ruiz Devesa, poslanec EP (Sociální demokratka, Španělsko) Fabio Massimo Castaldo, poslanec EP (5 hvězdiček, Itálie) Niklas Nienass, poslanec EP (Zelení, Německo) Patrick Breyer, poslanec EP (Pirát, Německo) Heidi Hautala, poslankyně EP (Zelení, Finsko) Imke Dierßen, LobbyControl Transparency International EU Fundacji ePaństwo Lucia Ďuriš Nicholsonová, poslankyně EP (právo konzervativní, Slovensko) Sandro Gozi, Předseda Svazu evropských federalistů / poslanec EP (Renew, Francie) Norwegian Helsinki Committee Human Rights Movement “Bir Duino - Kyrgyzstan” Civil Rights Defenders Free Press Unlimited Center for Civil Liberties Human Rights House Zagreb Netherlands Helsinki Committee Centre for Peace Studies Zagreb Judith Sargentini, eposlanec EP (Zelení, Nizozemsko) Inge Gräßle, poslanec EP (Křesťanský demokrat, Německo) Malgorzata Tracz - MP a spolupředseda polské strany zelených Wojciech Kubalewski - spolupředseda polské strany zelených Ulszula Zielińska - MP (Zelení, Polsko) Tomasz Aniśko - MP (Zelení, Polsko) DRA (německo-ruská burza, Berlín) ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit  Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia European Federation of Journalists

  #ProtectDemocracyDuringCorona
  56,954 supporters
  Petitioning European Commission, Council of the European Union, Governments of EU Member States

  Προστατέψτε τη Δημοκρατία κατά τη διάρκεια της Πανδημίας του Κορωνοϊού!

  EN - DE - ES - FI - RO - BU - NL- CZ - FR - IT - PL - HU Η πανδημία του κορωνοϊού ζητά άμεση και φιλόδοξη απάντηση. Μέτρα πρέπει να ληφθούν, για να σώσουν ζωές και να προστατέψουν έσοδα και οικονομίες. Αλλά: Η Δημοκρατία πρέπει, επίσης, να προστατευθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Κορωνοϊού! Όλα τα ληφθέντα από τις κυβερνήσεις έκτακτα μέτρα πρέπει να σέβονται τις δημοκρατικές διαδικασίες, τη διαφάνεια και τον κανόνα δικαίου. Ειδικά, όταν επιβάλλονται αρκετοί περιορισμοί σε βασικές ελευθερίες, τούτο πρέπει να γίνεται από την ευρύτερη δυνατή δημοκρατική πλειοψηφία και όχι κατά της αντιπολίτευσης. Δυστυχώς, ορισμένα από τα ληφθέντα από τις κυβερνήσεις μέτρα ουδεμία σχέση έχουν με την καταπολέμηση του ιού. Μάλλον μάχονται κατά των κριτικών, της αντιπολίτευσης ή της ελευθερίας λόγου. Οι κυβερνήσεις της δεξιάς και του λαϊκισμού στην Ευρώπη έχουν χρησιμοποιήσει τον αγώνα κατά του Κορωνοϊού σαν προπέτασμα καπνού. Πιέζουν για νόμους και κανονισμούς που αναστέλλουν τα δημοκρατικώς εκλεγμένα κοινοβούλια. Αυτό σιωπά την αντιπολίτευση και αναστέλλει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος οι έκτακτες αποφάσεις να μετασχηματίσουν τις φιλελεύθερες δημοκρατίες σε αυταρχικά συστήματα. Η Ευρώπη πρέπει να το σταματήσει αυτό τώρα! Τα χειρότερα παραδείγματα που αποτελούν απειλή στη δημοκρατία και τον κανόνα δικαίου: - Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Viktor Orbán επιβάλλει κατάσταση έκτακτης ανάγκης που επ’αόριστον αναστέλλει τις λειτουργίες του κοινοβουλίου. Αυτό του επιτρέπει να κυβερνήσει με διάταγμα και να αναβάλει τις εκλογές. Ο νόμος, επίσης, τιμωρεί τις «ψευδείς ειδήσεις» («fake news») και την πρόκληση τρομοκρατίας μέσω υπερβολικών φημών» («fear mongering») ως προς τον Κορωνοϊό με φυλάκιση έως 5 έτη – ένα εργαλείο που θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί εναντίον των κριτικών δημοσιογράφων. Με πλειοψηφία δύο τρίτων της κυβέρνησης του Orbán, υιοθετήθηκε αυτό τη Δευτέρα 30 Μαρτίου. - Όταν η πολωνική κυβέρνηση ανακοίνωσε μια κατάσταση "επιδημικής απειλής", όλοι εκτός από τον κυβερνητικό υποψήφιο ανέστειλαν τις εκστρατείες τους για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές. Η κυβέρνηση αρνείται να αναβάλει τις εκλογές. Ο απερχόμενος Πρόεδρος Duda χρησιμοποιεί την κατάσταση για να εξασφαλίσει ένα πλεονέκτημα για τον εαυτό του. Η κυβέρνηση άλλαξε επίσης τον εκλογικό νόμο λιγότερο από έξι μήνες πριν από τις εκλογές, παραβιάζοντας το πολωνικό σύνταγμα. Οι ακτιβιστές της Κοινωνίας των Πολιτών έχουν ασκήσει έντονη κριτική ως προς τα προαναφερθέντα μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυταρχικά πολιτικά συστήματα. Στην Ουγγαρία, υπάρχει σοβαρός φόβος του Viktor Orbán, ο οποίος προσπαθεί να μετατρέψει τη χώρα σε δικτατορία. Υπό το φως αυτών των εξελίξεων, ζητούμε: - Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης όλων των Κ-Μ πρέπει να έχουν μία ημερομηνία λήξης, να παραταθούν, εάν είναι απαραίτητο. Τα μέτρα πρέπει να επιτρέπουν τους δημοσιογράφους και τα κοινοβούλια να ασκούν τις δημοκρατικές τους λειτουργίες ελέγχου. - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να λάβει σαφή θέση κατά της κατάχρησης της κρίσης του κορωνοϊού για τη λήψη (αρπαγή) εξουσίας από αυταρχικές κυβερνήσεις. - Με τον αναστέλλοντα κοινοβουλευτικό έλεγχο στις κυβερνητικές ενέργειες στην Ουγγαρία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να σταματήσει την καταβολή των Ευρωπαϊκών κονδυλίων στην κυβέρνηση στη Βουδαπέστη. Τα Ευρωπαϊκά κονδύλια θα έπρεπε, μάλλον, να διανέμονται απευθείας από την Επιτροπή. - Οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και ο Τύπος δεν πρέπει να είναι περιορισμένοι στην εργασία τους. Αποτελούν βασικό τμήμα των δημοκρατικών κοινωνιών μας και θα έπρεπε να τους επιτρέπεται η συνέχιση της εργασίας τους. Πρώτοι Υπογράφοντες: Στέλιος Κουλογλου (ΣΥΡΙΖΑ, Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών) Daniel Freund, Ε/Β (Γερμανός, Πράσινοι) Lara Wolters, Ε/Β (Ολλανδός, Σοσιαλδημοκράτης) Guy Verhofstadt, Ε/Β (Βέλγος, Φιλελεύθερος) Petri Sarvamaa, Ε/Β (Φινλανδός, Χριστιανο-Δημοκράτης)  Ramona Strugariu, Ε/Β (Ρουμάνος, Φιλελεύθερος) Mikuláš Peksa, Ε/Β (Τσέχος, Πειρατές) Terry Reintke, Ε/Β (Γερμανός, Πράσινοι) Moritz Körner, E/B (Γερμανός, Φιλελεύθερος) Pascal Durand, E/B (γαλλικός, Φιλελεύθερος) Gabriele Bischoff, E/B (Γερμανός, Σοσιαλδημοκράτης) Sergey Lagodinsky, Ε/Β (Γερμανός, Πράσινοι) Tiemo Wölken, E/B (Γερμανός, Σοσιαλδημοκράτης) Viola von Cramon-Taubadel, E/B (Γερμανός, Πράσινοι) Franziska Brantner, Βουλευτής (Γερμανός, Πράσινοι) Helmut Scholz, E/B (Γερμανός, Αριστερά) Margarida da Silva, Παρατηρητήριο Εταιρικής Σχέσης («Corporate Europe Observatory») Alberto Alemanno, Καθηγητής Δικαίου και Πολιτικής της Ε.Έ. («Jean Monnet Professor»), Σχολή Ανωτάτων Εμπορικών Σπουδών («HEC»), Παρίσι Helen Darbishire, ΜΚΟ («Access Info Europe») (Μαδρίτη) Jamila Schäfer, Αναπληρωτής ηγέτης των γερμανικών Πρασίνων Domenèc Ruiz Devesa, E/B (ισπανικός, Σοσιαλδημοκράτης) Fabio Massimo Castaldo, E/B (ιταλικός, 5 αστέρια) Niklas Nienass, E/B (Γερμανός, Πράσινοι) Patrick Breyer, E/B (Γερμανός, Πειρατές) Heidi Hautala, E/B (Φινλανδός, Πράσινοι) Imke Dierßen, Έλεγχος λόμπι («LobbyControl») Διαφάνεια Διεθνής ΕΕ («Transparency International EU») Fundacji ePaństwo Lucia Ďuriš Nicholsonová, E/B (Σλοβάκικα, δεξιό συντηρητικό) Sandro Gozi, Πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Φεντεραλιστών (Renew) Νορβηγική Επιτροπή του Ελσίνκι («Norwegian Helsinki Committee») Κίνημα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων "Bir Duino - Κιργιζία («Human Rights Movement Bir Duino - Kyrgyzstan») Υπερασπιστές των πολιτικών δικαιωμάτων («Civil Rights Defenders») Δωρεάν Τύπος Απεριόριστα («Free Press Unlimited») Κέντρο Πολιτικών Ελευθεριών («Center for Civil Liberties») Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων House Zagreb («Human Rights House Zagreb») Ολλανδική Επιτροπή του Ελσίνκι («Netherlands Helsinki Committee») Κέντρο Μελετών Ειρήνης Ζάγκρεμπ («Centre for Peace Studies Zagreb») Judith Sargentini, πρώην Ε/Β (Ολλανδοί Πράσινοι) Inge Gräßle, πρώην Ε/Β (γερμανοί Χριστιανοδημοκράτες) Malgorzata Tracz, Βουλευτής και συμπρόεδρος του Πολωνικού Κόμματος των Πρασίνων Wojciech Kubalewski - Συμπρόεδρος του Πολωνικού Κόμματος των Πράσινων Ulszula Zielińska - Βουλευτής (Πράσινο, Πολωνία) Tomasz Aniśko - Βουλευτής (Πράσινοι, Πολωνία) DRA (γερμανο-ρωσικό χρηματιστήριο, Βερολίνο) («German-Russian Exchange, Berlin») Επιτροπή Ελσίνκι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων ZARA - έργο πολιτικού θάρρους και αντιρατσισμού

  #ProtectDemocracyDuringCorona
  56,954 supporters
  Petitioning European Commission, Council of the European Union, Governments of EU Member States

  Protegiendo la democracia durante la Pandemia del Coronavirus

  EN - DE - NL - FI - BU - RO- CZ - GR - IT - FR- PL - HU La pandemia del coronavirus demanda una urgente y ambiciosa respuesta. Muchas medidas deben ser tomadas para salvar vidas, proteger los sueldos y la economía. Pero: ¡La Democracia también debe ser protegida durante la pandemia del Coronavirus! Todas las medidas de emergencia tomadas por los gobiernos deben respetar los procedimientos democráticos, la transparencia y el Estado de derecho. Particularmente, cuando se están imponiendo limitaciones severas a las libertades fundamentales, esto debe ser realizado por las más amplias mayorías democráticas posibles y no contra la oposición. Lamentablemente, algunas medidas tomadas por los gobiernos no tienen nada que ver con la lucha contra el virus. Ellos prefieren luchar contra los críticos, la oposición o la libertad de expresión. Los gobiernos de derecha y populistas de Europa han utilizado la lucha contra el Coronavirus como cortina de humo. Han impulsado leyes y regulaciones para suspender parlamentos electos democráticamente. Esto silencia a la oposición y suspende derechos humanos fundamentales como la libertad de prensa. Existe un serio peligro que las decisiones de emergencia transformen democracias liberales en sistemas autocráticos. ¡Europa debe detener esto ahora! Estos son los peores ejemplos que representan una amenaza contra la democracia y el Estado de Derecho: - El Primer Ministro húngaro Viktor Orbán impone un estado de emergencia que suspende al parlamento indefinidamente. Esto le permite gobernar por decreto y suspender elecciones. La ley también castiga “las noticias falsas” y “el alarmismo” sobre el Coronavirus con hasta cinco años de prisión – una herramienta que puede ser utilizada contra periodistas críticos. La mayoría de dos tercios con la que cuenta Orbán la aprobó el lunes 30 de marzo. - Cuando el gobierno polaco anunció el estado de amenaza epidémica, todos los candidatos suspendieron sus campañas para las venideras elecciones presidenciales. Sin embargo, el gobierno polaco se niega a posponer las elecciones y el Presidente en funciones Duda está usando la situación para asegurarse una ventaja en las elecciones. Además, el gobierno ha cambiado la ley electoral el pasado sábado 28 de marzo, a menos de seis meses para celebrarse las elecciones, lo cual es inconstitucional. Activistas de la sociedad civil han criticado duramente las medidas mencionadas, ya que conducen a sistemas políticos autoritarios. En Hungría existe un gran temor de que Viktor Orbán está intentando convertir al país en una dictadura. A la luz de estos acontecimientos, demandamos que: - Las medidas de emergencia de todos los Estados Miembros de la UE deben tener una fecha de finalización, pudiendo ser prolongada en caso de ser necesario. Las medidas adoptadas deben permitir a los periodistas y parlamentos ejercer sus funciones democráticas de control. - La Comisión Europea debe tomar una posición clara contra el mal uso de la crisis del coronavirus para la usurpación de poder por parte de gobiernos autoritarios. - Con la suspensión del control parlamentario sobre las acciones del gobierno de Hungría, la Comisión Europea debe parar los pagos con fondos de la UE al gobierno de Budapest. Los fondos de la UE, en su lugar, deben ser distribuidos directamente por la Comisión. - Las Organizaciones de la Sociedad Civil y la prensa no deben tener restricciones en el ejercicio de su trabajo. Ellos son una parte fundamental en nuestras sociedades democráticas y debe permitirse que continúen con su trabajo. Primeros signatarios Helen Darbishire, Access Info Europe Domènec Ruiz Devesa, eurodiputado (socialdemócrata español) Daniel Freund, eurodiputado (verde alemán) Lara Wolters, eurodiputada (socialdemócrata holandesa) Guy Verhofstadt, eurodiputado (liberal belga) Petri Sarvamaa, eurodiputado (finlandés cristiano-demócrata) Ramona Strugariu, eurodiputada (liberal rumana) Mikuláš Peksa, eurodiputado, eurodiputado (pirata checo) Terry Reintke, eurodiputado (verde alemana) Stelios Kouloglou, eurodiputado (izquierda griego) Moritz Körner, eurodiputado (liberal alemán) Pascal Durand, eurodiputado (liberal francés) Gabriele Bischoff, eurodiputado (socialdemócrata alemana) Sergey Lagodinsky, eurodiputado (verde alemán) Tiemo Wölken, eurodiputado (socialdemócrata alemán) Heidi Hautala eurodiputado (verde finlandesa) Viola von Cramon-Taubadel, eurodiputado (verde alemana) Franziska Brantner, miembro de la Cámara Baja del Parlamento alemán (verde) Helmut Scholz, eurodiputado (izquierda alemán) Margarida da Silva, Corporate Europe Observatory Alberto Alemanno, Jean Monnet Professor, HEC Paris Jamila Schäfer, Líder Adjunto del Partido Verde Alemán Fabio Massimo Castaldo, eurodiputado (5 estrellas italiano) Niklas Nienaß, eurodiputado (verde alemán) Patrick Breyer, eurodiputado (pirata alemán) Transparency International EU Imke Dierßen, LobbyControl Fundacji ePaństwo Lucia Ďuriš Nicholsonová, eurodiputado (derecho-conservadora eslovena) Sandro Gozi, eurodiputado / Presidente de la Unión de Federalistas Europeos (liberal francés) Norwegian Helsinki Committee Human Rights Movement “Bir Duino - Kyrgyzstan” Civil Rights Defenders Free Press Unlimited Center for Civil Liberties Human Rights House Zagreb Netherlands Helsinki Committee Centre for Peace Studies Zagreb Judith Sargentini, ex eurodiputado (verde holandesa) Inge Gräßle, ex eurodiputado (cristiano-demócrata alemana) Malgorzata Tracz - Diputada y Copresidenta del Partido Verde polaco Wojciech Kubalewski - Copresidente del Partido Verde polaco Ulszula Zielińska - MP (verde polaca) Tomasz Aniśko - MP (verde polaco) DRA (German-Russian Exchange, Berlin) ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit  Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia European Federation of Journalists

  #ProtectDemocracyDuringCorona
  56,954 supporters
  Petitioning European Commission, Council of the European Union, Governments of EU Member States

  Puolusta demokratiaa koronapandemian aikana!

  EN - DE - NL - RO - BU- ES - CZ - GR - IT - FR- PL - HU Koronaviruspandemia vaatii kiireellisiä ja kunnianhimoisia toimia ihmishenkien pelastamiseksi ja talouden suojelemiseksi. Myös demokratiaa on puolustettava koronapandemian aikana! Kaikkien hallituksien poikkeustoimenpiteiden tulee kunnioittaa demokraattisia menettelyjä, avoimuutta ja oikeusvaltioperiaatetta. Erityisesti silloin, kun perusvapauksia rajataan merkittävästi, sen tulee tapahtua laajimmalla mahdollisella demokraattisella enemmistöllä eikä vastoin oppositiota. Valitettavasti joillakin hallitusten toimilla ei ole mitään tekemistä viruksen vastaisen taistelun kanssa, vaan vastustajina ovat hallituksen kriitikot, oppositio tai ilmaisunvapaus. Oikeisto- ja populistihallitukset Euroopassa käyttävät koronavirusta hämäyksenä ja runnovat lakeja ja asetuksia, jotka keskeyttävät demokraattisesti valittujen parlamenttien toiminnan. Tämä hiljentää opposition ja kumoaa lehdistönvapauden kaltaisia perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia. On olemassa vakava vaara, että liberaalit demokratiat muutetaan poikkeustilapäätöksillä autoritäärisiksi järjestelmiksi. Euroopan tulee pysäyttää tämä nyt! Pahimmat esimerkit demokratiaa ja oikeusvaltiota uhkaavista vaaroista: - Unkarin pääministeri Viktor Orbán on asettamassa poikkeustilaa, joka pysäyttäisi parlamentin toiminnan määrittelemättömäksi ajaksi. Tämä antaisi hänelle mahdollisuuden hallita asetuksin ja lykätä vaaleja. Lisäksi laki rankaisee “valeuutisista” ja “koronapelon lietsonnasta” jopa 5 vuoden vankeusrangaistuksella, mitä voidaan hyvin käyttää kriittisiä toimittajia vastaan. Laki hyväksyttiin määräenemmistöllä maanantaina 30. maaliskuuta. - Kun Puolan hallitus julisti epidemiahätätilan, kaikki ehdokkaat hallituksen ehdokasta lukuun ottamatta keskeyttivät presidentinvaalikampanjansa. Hallitus kieltäytyi lykkäämästä vaaleja. Istuva presidentti Duda käyttää tilaisuutta varmistaakseen itselleen etulyöntiaseman. Hallitus myös muutti vaalilakia vähemmän kuin kuusi kuukautta ennen vaaleja, mikä on vastoin Puolan perustuslakia. Kansalaisjärjestöaktivistit ovat kritisoineet em. toimia voimakkaasti, sillä ne johtaisivat autoritäärisiin poliittisiin järjestelmiin. Etenkin Unkarissa Orbánin pelätään yrittävän muuttaa valtio diktatuuriksi. Näiden tapahtumien valossa vaadimme: - Kaikilla EU:n jäsenmaiden poikkeustilatoimenpiteillä tulee olla päättymispäivämäärä, jota voidaan tarvittaessa pidentää. Toimien tulee antaa toimittajille ja parlamenteille mahdollisuuden harjoittaa demokraattista valvontatehtäväänsä. - EU:n komission tulee selkeästi vastustaa sellaisia autoritääristen hallitusten toimia, joilla pyritään kahmimaan valtaa koronaviiruksesta johtuvan kriisin varjolla. - EU:n komission täytyy lopettaa EU-varojen maksaminen Unkarin hallitukselle niin kauan kuin hallituksen toimet ovat parlamentaarisen valvonnan ulkopuolella. Sen sijaan komission tulee itse jakaa EU-varoja. - Kansalaisjärjestöjen ja lehdistön työtä ei saa rajoittaa. Ne ovat olennainen osa demokraattisia yhteiskuntia ja niiden työn täytyy antaa jatkua poikkeusoloissakin. Ensimmäiset allekirjoittajat: Heidi Hautala, MEP, vihreät, Suomi Petri Sarvamaa, MEP, kokoomus, Suomi Daniel Freund, MEP, vihreät, Saksa Lara Wolters, MEP, sosiaalidemokraatit, Alankomaat Guy Verhofstadt, MEP, liberaalit, Belgia Ramona Strugariu, MEP, liberaalit, Romania Mikuláš Peksa, MEP, piraatit, Tšekki Terry Reintke, MEP, vihreät, Saksa Sergey Lagodinsky, MEP, vihreät, Saksa Franziska Brantner, MP, vihreät, Saksa Margarida da Silva, Corporate Europe Observatory Alberto Alemanno, Jean Monnet Professor, HEC Paris Helen Darbishire, Access Info Europe Jamila Schäfer, Varapuoluejohtaja Saksan vihreät Tiemo Wölken, MEP, sosiaalidemokraatit, Saksa Domenèc Ruiz Devesa, MEP, sosiaalidemokraatit, Espanja Fabio Massimo Castaldo, MEP, 5 Stelle, Italia Niklas Nienass, MEP, vihreät, Saksa Patrick Breyer, piraatit, Saksa Imke Dierßen, LobbyControl Transparency International Europe Fundacji ePaństwo Lucia Ďuriš Nicholsonová, MEP (oikeistolainen konservatiivi, Slovakia) Sandro Gozi, MEP / Euroopan federalistien liiton puheenjohtaja (Renew, Ranska) Norwegian Helsinki Committee Human Rights Movement “Bir Duino - Kyrgyzstan” Civil Rights Defenders Free Press Unlimited Center for Civil Liberties Human Rights House Zagreb Netherlands Helsinki Committee Centre for Peace Studies Zagreb Judith Sargentini, entinen MEP (vihreät, Alankomaats) Inge Gräßle, entinen MEP (kokoomus, Saksa) Malgorzata Tracz - Puolan vihreän puolueen parlamentin jäsen ja yhteispuheenjohtaja Wojciech Kubalewski - Puolan vihreän puolueen yhteispuheenjohtaja Ulszula Zielińska - kansanedustaja (Vihreät, Puola) Tomasz Aniśko - kansanedustaja (vihreät, Puola) DRA (German-Russian Exchange, Berliini) ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit  Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia European Federation of Journalists

  #ProtectDemocracyDuringCorona
  56,954 supporters
  Petitioning European Commission, Council of the European Union, Governments of EU Member States

  Bescherm de democratie tijdens de Coronapandemie!

  EN - DE - BU - FI - RO - CZ - ES - GR - IT - FR - PL - HU De Coronapandemie vraagt om een urgente, ambitieuze reactie. Maatregelen moeten worden genomen om levens te redden, evenals om de inkomens van mensen en de Europese economie te beschermen. Niettemin moet ook de democratie worden beschermd tijdens de Coronapandemie. Alle genomen regeringsmaatregelen behoren de gebruikelijke democratische procedures, transparantie en de rechtsstaat in acht te nemen. Zeker wanneer er strenge beperkingen van burgerlijke vrijheden worden opgelegd, dient dit te worden gedaan met de steun van de breedst mogelijke democratische meerderheid, niet tegen de wil van de oppositie in. Spijtig genoeg hebben bepaalde genomen regeringsmaatregelen niets van doen met de strijd tegen Corona. In tegendeel, deze maatregelen zijn in het leven geroepen om kritische geluiden te smoren, de oppositie tegen te werken, en vrijheid van meningsuiting te beperken. Rechtse en populistische regeringen gebruiken de strijd tegen het virus als rookgordijn. Zij drukken wetten door die het democratisch verkozen parlement schorsen. Die de oppositie de mond snoeren. Die fundamentele mensenrechten als persvrijheid onderdrukken. Er is een realistisch gevaar dat deze noodverordeningen liberale democratieën zullen veranderen in autocratische systemen. Europa moet hier nu een eind aan maken! Er zijn momenteel twee EU-landen waar beslissingen worden genomen die een bedreiging vormen voor de democratie en de rechtsstaat. – De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft een noodtoestand uitgeroepen, waardoor het parlement voor onbepaalde tijd is geschorst. Dit wetsvoorstel geeft hem de macht om per decreet te regeren en om verkiezingen op te schorten. Ook ‘nepnieuws’ en ‘angstzaaien’ over Corona wordt hierdoor strafbaar, oplopend tot vijf jaar cel. Het is niet ondenkbaar dat deze maatregel tevens gebruikt kan worden tegen kritische journalisten. Het parlement, met de tweederde meerderheid van Orbán, heeft deze wet op maandag 30 maart aangenomen. – Toen de Poolse regering een staat van "epidemiedreiging" aankondigde, schorsten allen, behalve de regeringskandidaat, hun campagnes voor de komende presidentsverkiezingen op. De regering weigert de verkiezingen uit te stellen. De zittende president Duda gebruikt de situatie om een voordeel voor zichzelf veilig te stellen. De regering heeft ook de kieswet minder dan zes maanden voor de verkiezingen gewijzigd, wat in strijd is met de Poolse grondwet. Activisten uit het maatschappelijk middenveld bekritiseren de bovengenoemde maatregelen, gezien deze kunnen leiden tot autoritaire politieke systemen. In Hongarije leeft de angst dat Viktor Orbán het land in een dictatuur probeert te veranderen. Met het oog op deze ontwikkelingen, eisen we het volgende: – Alle noodmaatregelen van EU-lidstaten moeten een einddatum krijgen, die zo nodig verlengd kan worden. De maatregelen dienen journalisten en parlementen vrij te laten in hun democratische controlefunctie. – De Europese Commissie moet een duidelijk standpunt innemen tegen autoritaire regeringen die de Coronacrisis misbruiken om machtsgrepen te plegen. – Nu de parlementaire controle op regeringsacties in Hongarije is geschorst, moet de Europese Commissie de betaling van EU-fondsen aan de regering in Boedapest stopzetten. Deze EU-fondsen worden daarentegen direct door de Commissie verdeeld onder de ontvangers. – De pers en organisaties uit het maatschappelijk middenveld moeten niet worden verhinderd in hun functie als waakhond. Zij zijn een essentieel onderdeel van onze democratische maatschappij en behoren hun werk op normale wijze te kunnen uitvoeren. Daniel Freund, MEP (Duitse Groenen) Lara Wolters, MEP (Partij van de Arbeid) Guy Verhofstadt, MEP (Belgische Liberaalen) Petri Sarvamaa, MEP (Finse Christen-democraaten) Ramona Strugariu, MEP (Roemeens Liberaalen) Mikuláš Peksa, MEP, MEP (Tsjechische Piraaten) Terry Reintke, MEP (Duitse Groenen) Stelios Kouloglou, MEP (Grieks Links) Moritz Körner, MEP (Duitse Liberaalen) Tiemo Wölken, MEP (Duitse Sociaal-Democraten) Pascal Durand, MEP (Franse Liberaalen) Gabriele Bischoff, MEP (Duitse Sociaal-Democraten) Sergey Lagodinsky, MEP (Duitse Groenen) Viola von Cramon-Taubadel, MEP (Duitse Groenen) Franziska Brantner, MP (Duitse Groenen) Helmut Scholz, MEP (Duitse Links) Margarida da Silva, Corporate Europe Observatory Alberto Alemanno, Jean Monnet Professor, HEC Paris Helen Darbishire, Access Info Europe Jamila Schäfer, Plaatsvervangend partijleider Duitse Groenen Domenèc Ruiz Devesa, MEP (Spaanse Sociaal-Democraten) Fabio Massimo Castaldo, MEP (Italiaanse 5 Stelle) Niklas Nienass, MEP (Duitse Groenen) Patrick Breyer, MEP (Duitse Piraaten) Heidi Hautala, MEP (Finse Groenen) Imke Dierßen, LobbyControl Transparency International Europe Fundacji ePaństwo Lucia Ďuriš Nicholsonová, MEP (Slowaaks Rechts-conservatief) Sandro Gozi, Voorzitter van de Unie van Europese Federalisten/MEP (Franse Renew) Norwegian Helsinki Committee Human Rights Movement “Bir Duino - Kyrgyzstan” Civil Rights Defenders Free Press Unlimited Center for Civil Liberties Human Rights House Zagreb Netherlands Helsinki Committee Centre for Peace Studies Zagreb Judith Sargentini, ex-MEP (GroenLinks) Inge Gräßle, ex-MEP (Duitse Christen-democraaten) Malgorzata Tracz - MP en co-voorzitter van de Poolse Groenen Wojciech Kubalewski - Co-voorzitter van de Poolse Groenen Ulszula Zielińska - MP (Pools Groenen) Tomasz Aniśko - MP (Pools Groenen) DRA (German-Russian Exchange, Berlin) ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit  Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia European Federation of Journalists

  #ProtectDemocracyDuringCorona
  56,954 supporters
  Petitioning European Commission, Council of the European Union, Governments of EU Member States

  Protejați democrația în timpul pandemiei de coronavirus!

  EN - DE - BU - FI - NL - CZ - ES - GR - IT - FR- PL - HU Pandemia generată de noul coronavirus cere un răspuns urgent și ambițios. Trebuie să luăm măsuri pentru a salva vieți și pentru a proteja veniturile populației și economia. Cu toate acestea, și democrația trebuie protejată în timpul pandemiei COVID-19! Toate măsurile de urgență pe care le iau acum guvernele statelor membre trebuie să respecte procedurile democratice, transparența și statul de drept. Mai mult ca niciodată, atunci când drepturile și libertățile cetățenești sunt limitate, aceste măsuri trebuie să aibă susținerea a cât mai multor forțe politice, în special a forțelor din opoziție.  Din nefericire, anumite măsuri luate de guvernele unor state membre nu au legătură cu lupta împotriva virusului, ci sunt mai degrabă îndreptate împotriva opoziției, criticilor sau împotriva libertății de exprimare. Guverne populiste și de extremă dreaptă din Europa folosesc lupta împotriva acestui coronavirus drept paravan pentru astfel de măsuri. Astfel, s-au adoptat legi și regulamente care suspendă parlamente alese în mod democratic, reduc la tăcere opoziția și suspendă drepturi fundamentale ale omului precum dreptul la liberă informare prin atacurile la libertatea presei. Există în acest moment un pericol real ca aceste măsuri adoptate sub pretextul stării de urgență să transforme democrațiile iliberale în sisteme autocrate.  Europa trebuie să oprească acest lucru acum! Cele mai îngrijorătoare exemple de astfel de amenințări la adresa democrației și statului de drept vin din Ungaria și Polonia.  - În Ungaria, premierul maghiar, Viktor Orban a decretat starea de urgență, suspendând Parlamentul pe o perioadă nedefinită. Acest lucru îi permite să guverneze prin decret și să suspende orice fel de alegeri. Legea pedepsește și „știrile false”, precum și „propagarea fricii” cu privire la subiecte legate de coronavirus, cu până la 5 ani de închisoare - lege care ar putea fi folosită împotriva jurnaliștilor critici la adresa regimului. Legea a fost adoptată luni, 30 martie, de majoritatea de două treimi controlată de premierul maghiar.  - Când guvernul polonez a anunțat starea de „amenințare epidemică”, toți candidații, mai puțin cel susținut de partidul de guvernământ și-au suspendat campaniile pentru alegerile parlamentare. Guvernul refuză să amâne alegerile. Președintele în exercițiu, Andzrej Duda, folosește situația pentru a-și asigura un avantaj în competiția electorală. Mai mult, guvernul a schimbat și legislația electorală cu mai puțin de șase luni înainte de alegeri, încălcând astfel Constituția Poloniei. Activiștii din societatea civilă au criticat dur măsurile menționate mai sus, precizând că ar conduce la instalarea unor sisteme politice autoritare. În Ungaria există teama că Viktor Orban va transforma țara într-o dictatură.  În lumina acestor evenimente, cerem următoarele: - Toate măsurile adoptate de urgență de statele membre trebuie delimitate clar în timp, până la o dată bine definită și prelungite dacă acest lucru se impune. Măsurile trebuie să le permită jurnaliștilor și parlamentelor să își desfășoare activitatea de control democratic.  - Comisia Europeană trebuie să reacționeze clar cu privire la abuzurile prin care se încearcă acapararea totală a puterii și pe care guvernele încearcă să le justifice folosindu-se de criza COVID-19 - Pe perioada suspendării controlului parlamentar asupra acțiunilor guvernului maghiar, Comisia Europeană trebuie să suspende orice plată din fonduri europene către Budapesta. Fondurile europene ar trebui distribuite în mod direct, de către Comisie în această perioadă. - Munca societății civile și a presei nu poate fi restricționată în niciun fel. Acestea sunt părți esențiale ale societăților noastre democratice, iar munca lor nu poate fi îngrădită.  Primii semnatari: Daniel Freund, MEP (Germania, Grupul Verzilor) Ramona Strugariu, MEP (România, RENEW) Lara Wolters, MEP (Olanda, Grupul Socialiștilor și Democraților) Guy Verhofstadt, MEP (Belgia, Grupul RENEW) Petri Sarvamaa, MEP (Finlanda, Grupul Popularilor Europeni) Mikuláš Peksa, MEP, MEP (Cehia, Grupul Verzilor) Terry Reintke, MEP (Germania, Grupul Verzilor) Stelios Kouloglou, MEP (Grecia, Grupul Stâng) Moritz Körner, MEP (Germania, Grupul RENEW) Pascal Durand, MEP (Franţa, Grupul RENEW) Gabriele Bischoff, MEP (Germania, Grupul Socialiștilor și Democraților) Sergey Lagodinsky, MEP (Germania, Grupul Verzilor) Tiemo Wölken, MEP (Germania, Grupul Socialiștilor și Democraților) Viola von Cramon-Taubadel, MEP (Germania, Grupul Verzilor) Franziska Brantner, MP (Germania, Grupul Verzilor) Helmut Scholz, MEP (Germania, Grupul Stâng) Margarida da Silva, Corporate Europe Observatory Alberto Alemanno, Profesor Jean Monnet, HEC Paris Helen Darbishire, Access Info Europe Jamila Schäfer, Liderul adjunct al Partidului Greens German Domènec Ruiz Devesa, MEP (Spania, Grupul Socialiștilor și Democraților) Fabio Massimo Castaldo, MEP (Italia, Grupul 5 Stelle) Niklas Nienass, MEP (Germania, Grupul Verzilor) Patrick Breyer, MEP (Germania, Grupul Verzilor) Heidi Hautala, MEP (Finlanda, Grupul Verzilor) Imke Dierßen, LobbyControl Transparency International Europe Fundacji ePaństwo Lucia Ďuriš Nicholsonová, MEP (Slovacia, Grupul drept-conservator) Sandro Gozi, Președintele Uniunii Federaliștilor Europeni/MEP (Franţa, Grupul RENEW) Norwegian Helsinki Committee Human Rights Movement “Bir Duino - Kyrgyzstan” Civil Rights Defenders Free Press Unlimited Center for Civil Liberties Human Rights House Zagreb Netherlands Helsinki Committee Centre for Peace Studies Zagreb Judith Sargentini, ex-MEP (Olanda, Grupul Verzilor) Inge Gräßle, ex-MEP (Germania, Grupul Popularilor Europeni) Malgorzata Tracz - MP și copreședinte al Partidului Verde Polonez Wojciech Kubalewski - copreședinte al Partidului Verde Polonez Ulszula Zielińska - MP (Polonia, Grupul Verzilor) Tomasz Aniśko - MP (Polonia, Grupul Verzilor) DRA (German-Russian Exchange, Berlin) Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia European Federation of Journalists ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit 

  #ProtectDemocracyDuringCorona
  56,954 supporters