PlataformaInterinesTeei

6,602 supporters

  Started 1 petition

  Petitioning conseller​.​educacio@gencat​.​cat

  EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ FA UN ERO ENCOBERT A LES TEEI DE P3

  LES TEEI DESPRÉS DE 15 ANYS TREBALLANT A LES ESCOLES PÚBLIQUESCATALANES, EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ ENS VOL DEIXAR AL CARRER!Som un col·lectiu de TEEI (Tècniques Especialistes en Educació Infantil) que fa molts anys que treballem al Departament d'Educació. Concretament, la nostra plaça es va crear elcurs 2004-2005 per donar resposta a la necessitat educativa que es produïa a les aules de P3 de les escoles públiques catalanes.L’entrada de les TEEI a P3 va suposar un gran canvi a les escoles, per a les mestres isobretot pels infants, nosaltres treballem colze a colze amb les mestres tutores fent tota mena de tasques assistencials, educatives i emocionals, acompanyem als infants tenint en compte les seves individualitats, necessitats i aprenentatges. Les TEEI som persones estimades, implicades i valorades per tota la comunitat educativa.Moltes de nosaltres fa més de deu anys que treballem a la mateixa escola sent partindispensable de l'equip educatiu.En aquests moments ens trobem davant una situació completament injusta, que ens deixarà a moltes de nosaltres al carrer després de quinze anys treballant al Departament d’Educació.Durant tot aquest temps no se'ns ha donat l'oportunitat d'estabilitzar el nostre lloc de treball,tal com permet l’Article 70 de l’EBEP (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic) que especificaque “l’execució de l’oferta d’ocupació pública o instrument similar s’ha de desenvolupar dinsdel termini improrrogable de 3 anys”.A més, la Directiva 1999/70/CE de la Unió Europea prohibeix aquests abusos en  la contractació temporal.  Estem en frau de llei!El Govern de la Generalitat, juntament amb els sindicats majoritaris (CCOO i UGT),han negociat una convocatòria d’oposicions de TEEI amb una oferta de places molt inferior a la necessitat estructural del sistema educatiu, i sense garanties de consolidació del lloc de treball (Acord de Govern 48/2017, de 18 d’abril i Acord de Govern 156/2018, de 20 de desembre).Tenim molt a dir, estem disposades a arribar fins a on calgui perquè les TEEI tinguem un pla de consolidació de les nostres places que s’ajusti a la realitat.Sabem que hi ha altres casos a l'Administració Pública en què, amb voluntat política, s’han  aprovat solucions excepcionals per situacions excepcionals. Per exemple recordem laintegració de les escoles del CEPEPC a la xarxa pública amb contracte administratiu per a les treballadores (LLei 14/1983, de 14 de juliol), la contractació de docents de religió a centres públics i la integració a la xarxa pública de centres privats i municipals (Decret llei10/2019, de 28 de maig). Així que, creiem que és possible trobar una solució i instem a Funció Pública i al Departament d’Educació a parlar per a dur-ho a terme.El govern i el departament d’educació obre la porta a l’exclusió de dones treballadores,aquest és el reconeixement que mereixem les TEEI després de tants anys als centres educatius?Convocar oposicions de places ocupades durant dècades per empleats públics temporalsno és una consolidació real, genera acomiadaments i cap sanció a l’abusador.Ajudeu-nos a demanar la fixesa contra la precarietat i l’abús a la temporalitat.Per això demanem que signeu per a exigir al Govern de la Generalitat de Catalunyaque paralitzi aquesta convocatòria d’oposicions i s’assegui a parlar amb el col·lectiu

  PlataformaInterinesTeei
  6,602 supporters