Plataforma Prou Camions N-II

0 supporters

Volem aconseguir suprimir el trànsit continu de camions per la carretera N-II i obtenir les infraestructures necessàries per eliminar els punts més perillosos d’aquesta via, com a primer pas necessari per a la reducció de la sinistralitat i per a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes afectats pel pas d’aquesta via.

Started petitions