PETA Asia

46,308 Supporters

Dedicated to establishing and protecting the rights of all animals. PETA Asia operates under the simple principle that animals are not ours to eat, wear, experiment on, or use for entertainment.

Started 3 petitions

Petitioning Ông Huỳnh Đức Thơ

Dừng việc xây dựng khu biểu diễn cá heo tại Đà Nẵng, Việt Nam

Stop the Development of Đà Nẵng, Vietnam, Dolphinarium Đà Nẵng, Vietnam, is planning to build a dolphinarium in the heart of the beach city. The project is a Russian developer's, and it's being supported by local authorities in Đà Nẵng. Đà Nẵng, Việt Nam đang lên kế hoạch xây dựng một khu biểu diễn cá heo ở trung tâm thành phố. Dự án này là từ một nhà phát triển của Nga, với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương tại Đà Nẵng. Capturing dolphins from the wild tears families apart. Nursing calves are often separated from their mothers. Many animals may be killed or injured while attempting to escape. Training wild dolphins to perform tricks typically involves food deprivation or isolation, and many become listless and depressed. Most captive dolphins die far short of their natural life expectancy. A dolphinarium would stand in stark contrast to Đà Nẵng's vision of the future. Visitors to the city can see the gorgeous Non Nước, enjoy the Museum of Cham Sculpture, visit the Cao Đài temple and stroll along the city's lovely riverfront boulevard. They won't want to watch depressed captive animals in small tanks. Những chú cá heo nhỏ còn đang bú mẹ sẽ bị tách rời mẹ của chúng. Chúng có thể bị chết hoặc bị thương trong khi cố gắng chạy trốn. Mang những chú cá heo từ môi trường tự nhiên về môi trường nuôi nhốt để huấn luyện cho biểu diễn thường đi kèm với việc chúng bị thiếu thốn thức ăn hoặc bị cách ly. Điều đó khiến cá heo trở nên chán nản, trầm cảm. Hầu hết cá heo bị giam cầm chết sớm hơn nhiều so với tuổi thọ tự nhiên của chúng. Một khu biểu diễn cá heo sẽ khiến mọi người có cái nhìn hoàn toàn trái ngược về thành phố Đà Nẵng trong tương lai. Du khách đến thành phố có thể nhìn thấy núi Non Nước tuyệt đẹp, được đi tham quan bảo tàng nghệ thuật điêu khắc Chăm, thánh địa Cao Đài và đến những con đường lãng mạn dọc bên bờ sông. Họ sẽ không muốn xem các loài động vật nuôi nhốt bị trầm cảm trong các bể chứa nhỏ. We have had word that the city leaders are reconsidering the project, and we need your support to keep pushing and eventually put an end to the plan. Please sign the following petition to the head of the Đà Nẵng People's Committee asking him to stop this form of cruel entertainment, which causes extreme suffering and negatively affects tourism. Chúng tôi đã có thông tin rằng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đang xem xét lại dự án, và chúng tôi cần sự ủng hộ của các bạn để tiếp tục thúc đẩy để chấm dứt được dự án này. Xin hãy ký vào lời kêu gọi dưới đây gửi đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, yêu cầu ông chấm dứt hình thức giải trí độc ác này, bởi nó gây nên sự đau khổ và ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch nói chung.  

PETA Asia
1,832 supporters
Victory
Petitioning China Southern Airlines

China Southern Airlines: Stop Cruel Primate Shipments

After Air China, China Eastern Airlines, Hainan Airlines, and other leading Chinese airlines have stopped shipping primates to misery and death in laboratories, experimenters are running out of ways to get their hands on monkeys from China, the largest exporter of nonhuman primates to the U.S. each year. Unfortunately, PETA U.S. has received information indicating that China Southern Airlines—which previously announced that it had ended the practice—has resumed this bloody business, quietly bowing to pressure from laboratories desperate to continue profiting from abusing monkeys in barbaric experiments. We need your help to convince this airline to do the right thing. Please take a minute of your time to urge China Southern Airlines to join every other major airline in China by reinstating its ban on shipping primates to laboratories.

PETA Asia
24,992 supporters
Victory
Petitioning Philippine Airlines Customer Relations

Philippine Airlines: Stop Cruel Primate Shipments

Philippine Airlines continues to ship monkeys to laboratories for use in experimentation, even though almost every other major airline has already stopped this cruel practice. Monkeys on Philippine Airlines flights are stuffed into wooden crates and transported on long journeys in the dark, terrifying cargo holds of airplanes to laboratories, where they are locked inside barren cages, poisoned, cut open, and killed in barbaric experiments. Many of the monkeys who meet this horrible fate are torn away from their families in the wild. According to documents obtained by PETA U.S., in two shipments in July and August of 2012, Philippine Airlines flew 190 pig-tailed macaque monkeys crammed into tiny crates from Indonesia to the Los Angeles International Airport. Once there, the monkeys were transported nearly 1,500 miles in loud, dark, and terrifying cargo trucks to a Texas quarantine facility run by the notorious Shin Nippon Biomedical Laboratories before being trucked another 2,700 miles to the University of Washington-affiliated Washington National Primate Research Center in Seattle.  Fortunately, air passengers concerned about the treatment of animals have other options. Almost all major passenger and cargo airlines in the world—including Air China, Thai Airways, China Southern Airlines, Singapore Airlines, and Cathay Pacific—now refuse to ship primates to laboratories. Please take a minute of your time to urge Philippine Airlines to join these other airlines by adopting a formal policy prohibiting the transport of primates destined for experiments.  

PETA Asia
19,484 supporters