NouvArt

960 supporters

Yeni Sanat değil de Yeni Yönelim gibi algılayacağınızı umduğumuz bir isim seçtik. Yeni Düzen diye de okunabilir ama sanıyoruz bu biraz iddialı olur. Doğrudan bir giriş, doğrudan bir ileti ve doğrudan bir algılamanın yerini almaya can atan pek çok döngüsellik var etrafımızda. Ve onların içinde yolculuğa çıkarılacak pek çok konu, bunları alıcısına ulaştırmayı bekleyen iletişim ağları var. Her ne kadar ağın kendisi tuzak çağrışımıyla bezeli olumsuz bir gönderme niteliği taşısa da, sadece neye meylettiğimizi anlayanlar takılıyor ona. Kapımız ardına kadar açık. Sanatla gelene; mümkünse sanatta ötekileştirenle, kıyıya köşeye fırlatılanla gelene, yeni bilimsel ve evrimsel bulgularla yola düşenlere, güncel olanı tecimsellikte aramayanlara, kitlesel bir silaha dönüşmemiş spor dallarıyla gelene, sözü ve ezgisi bilindik kalıpların ötesinde olanlara, söylemlerini açık etmenin yöntemini tekdüzelikten uzakta ve karşılıklı etkileşimde arayanlara, her türlü yabancılaşmayı dönüşümün bir parçası olarak görenlere, yadırgamak ve yadırganmaktan sıkılan herkese açık kapımız. Günbegün çoğalıyoruz. Bu da kumbarada birikmeye devam bir sinerjiye benziyor. Biriktirmek, çoğaltmak ya da yayılmak olmasa da derdimiz; İLETİŞMEK ve bunu yaparken yönelimlerimizi hem birbirimize hem de başkalarına aktarmak istiyoruz. Ortak bir dil yaratacaksak, onu var edecek ve kalıcı kılacak yönelimlerin hiç durmadan, sürekli yenilenip dönüşmesini tercih ederiz. Bakılmayana, tenezzül edilmeyene, kulak tıkanana, burun kıvrılana, kısacası değeri anlaşılamamış olana meylediyoruz. Sanat adına ve tabii ki “diğerleri” adına, kimi zaman onların sesi, yerine göre desteği, yerine göre de protez uzuvları olarak adım atmak, attırmak, hep beraber yürümek derdindeyiz. Aykırı, ayrıksı, engelli, sakat ve türevlerinin birer tanımlama olmadığını, berbat birer yakıştırma ve nobranca bir yaftalama olduğunu düşünüyor, tanımlanamayanlar diyarında sanatla, edebiyatla, bilimle, sporla ve güncel olan hemen her şeyle el ele koştuğumuzu hayal ediyoruz. Merak Edin, Sorgulayın, Katılın!

Started 1 petition

Petitioning Spotify , Spotify Turkey

İsteğimiz; müziğe adil yaklaşan bir Spotify

NouvArt platformu olarak sanattan yana duruşumuz doğrultusunda Spotify ile ilgili gelen tüm yorumları dikkate alarak bu imza kampanyasını oluşturmaya karar kıldık. Umuyoruz ki bu kadar önemli bir müzik platformu en kısa sürede müzik sektörüne daha işlevsel hizmet sunabilir hale gelsin. Altta imzası olan, müzisyen, prodüktör, menajer, basın danışmanı ve müzikseverler olarak hepimiz diyoruz ki: Spotify Türkiye’deki editör hizmeti, geçen seneler içinde müzisyen ve Spotify abone sayısındaki artış nedeniyle yetersiz kalmaktadır. Yeni listeler açılamamakta, yeni çıkan şarkılar vaktinde değerlendirmeye alınamamaktadır. Bununla birlikte çeşitlilik açısından yeterli olmayan listelerde hep aynı isimlere yer verilmektedir. Müzik sektörünün bu kadar zengin içeriği göz önüne alındığında bu duruma müzisyen ve müzikseverler olarak anlam vermek oldukça güçleşmektedir.Bu konuda elinizdeki imkanları ve sistemleri, sektörü geliştirme amaçlı kullanmanız beklentimizdir. --- NouvArt, as a brand that supports music and art and their diversity, we considered all suggestions, complaints and evaluations regarding Spotify. Thus, we created this signature campaign. We hope that such a popular music platform will be able to provide more functional service to the music industry as soon as possible. As musicians, producers, managers, press consultants and music lovers who have signed this campaign, we all say: Spotify music editing service in Turkey, has become insufficient due to an increase in the number of musicians and Spotify subscribers over the past years. New lists cannot be opened anymore, newly released songs cannot be evaluated on time. Also, lists are not sufficient in terms of diversity, they always highlight the same names. Considering the rich content of the music industry; as musicians and music lovers, we consider it is appropriate to include more different names in the lists. As a world famous brand that has proven its inimitable success in eliminating the limits, you can serve people to let them discover more music in this sense.It is our expectation that you will use the facilities and systems you have in this regard for the purpose of developing and diversifying the sector.

NouvArt
960 supporters