Norsk Herpetologisk Forening / Norwegian Herpetological Association

0 supporters

NORWEGIAN: Norsk Herpetologisk Forening (NHF) er en interesseforening for alle som er interessert i reptiler og amfibier. NHF har en rekke arbeidsområder, men i de siste årene har vår fremste oppgave vært å arbeide for en legalisering når det gjelder hold av disse dyrene. Vi mener at en legalisering vil være hensiktsmessig med tanke på dyrevelferd. ENGLISH: The Norwegian Herpetological Association is an association for people with an interest in reptiles and amphibians. NHAs work covers many areas within the field of herpetology, but has been focused on the legalization of these animals over the past few years. Our organization feels that a legalization of these animals is necessary to secure the animals’ welfare and rights.

Started 0 petitions