MRAH

0 supporters

Avliv mytene, ikke hundene! Vi kjemper for en rasenøytral hundelov i Norge. I dag kan hunder avlives pga. utseende, uten å ha oppført seg aggressivt noen gang. Dette er galskap i et land med nulltoleranse for rasisme!

Started petitions