Mühim Hadiseler Enstitüsü

0 supporters

“alternatif medya ve bağımsız iletişim” sloganıyla yola çıkan Enstitü; militarizm, ulus-devlet, patriyarka ve kapitalizmin anlatılarını, her türlü ayrımcılık ve nefret söyleminden kaçınan yerel-anlatılarla karşılayan bir sivil toplum hareketi olarak, Türkiye’nin demokrasi sürecine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Started petitions