Daniel Raderanirina (Lapabe Tia Maro)

39 supporters

  Started 1 petition

  Petitioning Andriamatoa Hery RAJAONARIMAMPIANINA filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara

  Atsangano ny "Mpiaro ny Demokrasia sy TanyTan-dalàna" (HCDDED) mba tsy ho tanin-jiolahy !

    LALANA MIBAIKO NY MPITONDRA NY LALAMPANORENANA: Tsy izay tian’ny mpitondra hatao no ataony fa misy lalàna mibaiko azy ireo amin’ny fitantanany ny harem-pirenena iombonana dia ity antsointsika hoe « lalampanorenana ». Ao amin’io « lalàna mibaiko ny fitondràna » io dia voasoratra mazava fa misy ny Filankevitra Ambony ho Fiarovana ny Demokrasia sy ny Fanjakana Tan-dalàna (HCDDED), fahefana natao hijery, hanara-maso ny andri-panjakana   amin’ny fitsipi-pitondratena sy ny fanatanterahany ny asany:- Mandray ny fitarainan’ny olona iharan’ny tsy rariny ataon’ny fitondrana, manao fanadihadiana ary manao tatitra an-tsoratra sy ampahibemaso ny HCDDED. - Mitory ny fitondrana tra-tehaka manao ny tsy mety (manao kolikoly, manao fitondràna mitanila …)- Manome fepetra mivaingana sy misy tetiandro ho tontosain’ny mpitondra nanao hadisoana ho fanarenana izany  NY VAHOAKA DIA MANAN-JO FENO HANARAMASO NY FAMPIASANA NY KELY ANANANY: Adidin’ny HCDDED koa ny fandinihina ny asa aman-draharaha sahanin’ny mpitondra isanandro isanandro eo amin’ny sehatra maro ny fiainam-pirenena, mijery ny fiantraikany amin’ny vahoaka sy ny fandaniana natao: taiza sy taiza ny nampiasaina ny vola, nanahoana ny nifidianana ny mpanatanteraka ny asa.                                                      ANTSO AVO! Andriamatoa Hery RAJAONARIMAMPIANINA, Izahay vahoaka mpampiasa anao dia manery anao hanatanteraka izay voasoratra ao amin’ny lalàna mibaiko ny fitondràna (“lalampanorenana”)  ka hanangana tsy misy hatakandro, mialoha ny hirosoana amin'ny fifidianana izay ho filohan'ny Repoblika,  ny Filankevitra Ambony ho Fiarovana ny Demokrasia sy ny Fanjakana Tan-dalàna (HCDDED).  

  Daniel Raderanirina (Lapabe Tia Maro)
  39 supporters