Knowing Buddha Organization

8,051 supporters

ลดการกระทำย่ำยีพระศาสนาให้คนรู้จักหลักการปฏิบัติตนต่อพระศาสนาและการขยายผลให้เกิดการรับรู้วิธีปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าไปสู่สาธารณชนในวงกว้างเพื่อให้เกิดแรงกระเพื่อมทางจิตสำนึกและความคิด To provide the better understanding about what should and should not do to the Buddha

Started 1 petition

Victory
Petitioning คุณเอนก สนามชัย

Stop disrespecting Lord Buddha หยุดลบหลู่ย่ำยีสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสดา

จดหมายจากบริษัท Olfa ถึง องค์กร Knowing Buddha ฉบับที่ 2 หลังจากที่องค์กร ได้ส่งจดหมายไปย้ำเตือนบริษัท Olfa ถึงการถอดถอนผลิตภัณฑ์ที่มีพระรูปของพระศาสดาของศาสนาพุทธออกจากเว็ปไซด์ของบริษัท เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 56 ที่ผ่านมา ในวันเดียวกัน ทางบริษัทดังกล่าวได้ส่งอีเมลมายืนยันว่าจะไม่โฆษณาผลิตภัณฑ์นี้ จะดำเนินการทำเว็ปไซด์ให้เป็นปัจจุบัน และจะ online ประมาณวันที่  15 เม.ย. 56 นี้ ด้านล่างนี้เป็นจดหมายที่ทางบริษัท Olfa ส่งมา ส่วนภาษาอังกฤษ ด้านล่างค่ะ Bonjour,   Nous vous confirmons que notre société a décidé de ne plus commercialiser ce décor. Nous sommes en train de mettre le site internet de notre société à jour, c’est un travail assez long. Je pense que vers le 15 avril, notre site à jour sera mis en ligne.   Je reste à votre disposition pour tout renseignement.   Cordialement,   Marie-Agnès RINGLET Responsable Service Clients       English translation:     We confirm that our company has decided not to commercialize this setting. We are putting the website of our company up to date, it's a job long enough. I think about April 15, our website will be updated online.   I remain at your disposal for any information.     อย่างไรก็ดี เราจะร่วมรณรงค์กันอย่างต่อเนื่อง จนกว่าทางบริษัทจะปลดผลิตภัณฑ์นี้ออกจริง และกดดันต่อไปในส่วนของโรงแรม ที่ยังคงมีผลิตภัณฑ์นี้อยู่ ขอให้ทุกท่านร่วมกันลงชื่อและส่งต่อการรณรงค์นี้ เพื่อการปกป้องพระเกียรติของพระศาสดาค่ะ   _____________________ จดหมายจากบริษัท Olfa ถึง องค์กร Knowing Buddha ฉบับที่ 1   เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางองค์กรได้ส่งจดมาย EMS ส่งไปยังบริษัท ผู้ผลิตฝาชักโครกนี้ หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ทางองค์กร ได้รับอีเมลจาก บริษัท Olfa ดังต่อไปนี้ค่ะ   KNOWING BUDDHA ORGANIZATION        Dr. Chulanee Ketusorn        3/11-12 Decho Rd. Suriwong        BANGRAK BANGKOK, 10500        THAILAND                                                                      Signy-le-Petit, le 11 mars 2013     Madame, Monsieur,     Nous faisons suite à votre courrier reçu le 06 mars 2013 concernant l’abattant de toilette décor Bouddha.   Il convient de vous convaincre que la création de ce produit n’avait bien évidemment  aucune intention de porter atteinte à l’image de Bouddha. Néanmoins, nous vous informons que notre entreprise soucieuse de ne porter atteinte, en aucune manière, à toute forme de croyance, a décidé de ne plus commercialiser ce produit.   Vous trouverez en pièce jointe une copie du courrier adressé à l’Ambassade Royale de Thaïlande le 27 février 2013.  En vous souhaitant bonne réception, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,  l’expression de mes sincères salutations.             Aldo GENNARO        Directeur commercial OLFA   อย่างไรก็ดี ทางโรงแรม Moulin de broaille ยังไม่ถอดถอนผลิตภัณฑ์นี้ ดังนั้นขอให้ทุกท่านร่วมกันลงชื่อ และบอกต่อให้ได้มากที่สุด เพื่อแสดงถึงความกตัญญูต่อพระศาสดาและพระศาสนาค่ะ _______ ความสำเร็จอีกขั้น ข้อความข้างล่างนี้เป็นจดหมายจากบริษัท S.A.S Olfa  ที่ได้เขียนมาขอโทษและแสดงเจตนาที่ไม่ตั้งใจลบหลู่พระศาสดาของชาวพุทธ ทางบริษัทฯ จะหยุดผลิตสินค้านี้และจะนำภาพผลิตภัณฑ์นี้ออกจากเว๊ปไซด์ของบริษัทฯ ขออนุโมทนาสาธุการกับทุกๆ ท่านที่เกี่ยวข้องและทำให้การรณรงค์นี้ ประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง   Dear Madam and Sir,We thank you very much for letting us know about this problem. It is really important for us to convince you that the creation of this product had of course no view to undermine the image of Buddha. So we decided to stop to market this product and will as soon as possible withdraw the image on our website.We ask you to accept our apologies.  Best regards, Aldo GennaroSales ManagerSAS OLFAภารกิจที่ยังตกค้างอยู่ คือ ในส่วนของโรงแรม Moulin de broaille ยังไม่มีวี่แววว่าจะถอดถอนผลิตภัณฑ์นี้ ดังนั้นขอเราชาวพุทธทั้งหลาย แสดงถึงความกตัญญูต่อพระศาสดา ร่วมกันลงชื่อและส่งต่อ  เพื่อให้ทางโรงแรมดังกล่าว ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไปค่ะ --- จากหิ้งพระสู่ฝาโถส้วม! เกิดอะไรขึ้น การลบหลู่ย่ำยีสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างไม่มีทีท่าว่าจะจบลง  และได้แพร่ขยายไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในแถบยุโรป โรงแรม มูแลง เดอ โบรเย Moulin de broaille สถานที่พักตากอากาศซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองบัวร์โก (Bourgogne) ประเทศฝรั่งเศส ได้มีการตกแต่งห้องชุดแนวใหม่โดยใช้ชื่อว่า “Little Buddha” หรือ “พระพุทธเจ้าน้อย” โดยได้นำภาพสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า  ทั้งภาพวาด ภาพเขียน มาเป็นวัสดุประดับผนังตกแต่ง แต่ที่น่าละอายที่สุดคือการนำเอาภาพพระเศียรของพระองค์มา ไว้บนฝาโถส้วม! ฝาโถส้วมดังกล่าวเป็นสินค้าของบริษัทสุขภัณฑ์ฝรั่งเศส สัญชาติเนเธอร์แลนด์ ชื่อดัง S.A.S Olfa  องค์กรโนอิ้งบุดด้า เพื่อการปกป้องพระศาสนา   ได้รับการร้องเรียนมาจึงได้เร่งดำเนินการประสานเรื่องนี้โดยลำดับแรกได้ทำอีเมล์ส่งไปยังสถานทูตฝรั่งเศสและสถานทูตเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อช่วยขอให้โรงแรมหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และให้บริษัทผู้ผลิตหยุดทำการผลิตสินค้านี้และออกมาขอโทษชาวพุทธ   ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ฝรั่งเศสในไทย ได้ทำหนังสือถึงผู้จัดการโรงแรม มูแลง เดอ โบรเย Moulin de broaille เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา และขอให้แก้ไขเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับใดๆ จากทางโรงแรม ในขณะที่กลุ่มคนไทยในยุโรปนำโดยคุณ นันทรัตน์ ได้ติดต่อคุยกับทั้งบริษัทผู้ผลิต และโรงแรมโดยตรง แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับใดๆ  แทบจะทุกถนนหนทางในประเทศแถบยุโรป ได้นำพระพุทธเจ้ามาทำการค้าอย่างขาดซึ่งความเคารพยำเกรง แม้เพียงสามัญสำนึกพื้นฐาน ว่าพระพุทธองค์เป็นพระศาสดาเช่นกัน  ก็ยังไม่พึงให้ความเคารพ  กลับมองพระพุทธเจ้า เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ชวนสงบและควรแก่การนำมาตกแต่งประดับบ้านตั้งแต่ช่วงบน ช่วงล่าง เป็นพรมเช็ดเท้าและกระทั่งนำพระรูปมาประดับบนโถส้วม   องค์โนอิ้ง บุดด้า  ได้พยายามผลักดันการปกป้องและยับยั้งการลบหลู่พระสัญลักษณ์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ  โดยเริ่มที่การให้ความรู้และทำการยับยั้งไปพร้อมๆ กัน   ดังนี้ องค์กรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านทั้งหลายจะร่วมลงชื่อสนับสนุนเพื่อให้เรื่องนี้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป ร่วมกันเราจะได้กระตุ้นให้เกิดการแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจัง **************************************************************** อ่านประสบการณ์ตรงของคุณนันทรัตน์ และคนไทยที่รณรงค์เรื่องนี้อยู่ที่ยุโรป คลิกที่นี่     

Knowing Buddha Organization
8,051 supporters