Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği

185 supporters

KTİMB, yönetiminin ve çalışanlarının görevlerini yerine getirirken ve üyelerinin mesleki faaliyetlerini sürdürürken, uymaları gereken temel etik davranış ilkelerini ön planda tutarak, müteahhitlik sektörünün sahip olması gereken güven ve saygı ortamını toplum nazarında oluşturmanın ve korumanın önemi ile hareket eder.

Started 1 petition

Petitioning Hüseyin Özgürgün, Mustafa Akıncı, Kutlu Evren, Kemal Dürüst, Ahmet Benli, Sunat Atun, Fikri Ataoğlu, Serdar Denktaş

İmar Planları Hazırlansın!

Ülkesel Fiziki Planlama; sosyal, ekonomik ve çevresel unsurların bir arada planlanması ve kaynakların etkin şekilde kullanılmasıdır. Gerek inşaat ve gayrimenkul sektörünün gerekse de tüm diğer ekonomik sektörlerin sürdürülebilirliği olmazsa olmazıdır. İyi bir ülkesel planlama sistemi ile bölge sakinlerinin hayat kalitesi üzerinde doğrudan etkisi olan ‘Kentleşme’ süreçleri daha iyi yönetilebilmektedir. Bu sayede ise ; -Altyapı ve üstyapı yatırımları daha iyi planlanarak hayata geçirilebilmekte,-Yerel yönetimler / belediyeler kendi öz kaynaklarını daha iyi tahsil ederek hizmet kalitesini ve etkinliğini artırabilmekte,- Bisiklet yolları ve yayalaştırma altyapısı daha iyi oluşturulabilmektedir. Planlama Yasası olarak da anılan İmar Yasası, ülkemizde 1989 yılında yürürlüğe girmiştir. Yasanın yürürlüğe girmesini takiben iki yıl içerisinde hazırlanması öngörülen Ülkesel Fiziki Planı 24 yıl sonra hazırlanmıştır. Yine bu yasa kapsamında hazırlanan tek imar planı Lefkoşa için olmuştur. Ara planlama aracı olarak hazırlanan emirnameler amaçlarından sapmıştır. Gerek Ülkesel Fiziki Planlama gerekse Lefkoşa İmar Planı farkındalık ve sahiplenme eksikliği, kurumsal kapasite yetersizliği ve mali kaynak eksikliğine bağlı olarak hayata geçirilememiştir. Planların uygulanması sadece planlama onayı vermekten ibaret kalmıştır. Plansızlık ülkemizin kısıtlı kaynaklarının boşa harcanmasına yol açmaktadır. Ülkemizde fiziki planlama sisteminin geliştirilmesi ve doğru kentleşme politikalarının oluşturularak uygulanması için başta kent merkezleri ve emirname bölgelerine öncelik verilecek şekilde ivedilikle İmar Planları hazırlanmalıdır. Planların hazırlanmasındaki yöntem ve katılımcılık artırılmalı, bu doğrultuda başarılı ülkelerin uygulamalarından yaralanılmalıdır. Plansızlık kader değildir! Sağlıklı gelişen planlı kentler için bu kampanyaya bir destekde sen ver!

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği
185 supporters