Dutch people who support Israël

5,256 supporters

Promoting Israël and fight against biased against Israël and antisemitism

Started 1 petition

Victory
Petitioning Nederlandse Regering

Definitie van antisemitisme overnemen en vastleggen in wetgeving

Wij roepen u op om de definitie van antisemitisme van de International HolocaustRemembrance Alliance over te nemen, in de nationale wetgeving vast te leggen, en deze definitie te gebruiken bij de uitvoering van uw beleid inzake het bestrijden van antisemitisme. De definitie luidt: “Antisemitisme is een bepaald beeld van Joden, dat zich kan uiten als haat tegen Joden. Retorische en fysieke uitingen van antisemitisme worden gericht tegen Joden of niet-Joden en/of hun bezittingen, tegen instellingen van de Joodse Gemeenschap, en religieuze voorzieningen.”  Nederland neemt deel aan de IHRA en heeft met 30 andere landen samengewerkt bij het opstellen van deze definitie. Het Europees Parlement heeft deze definitie op 31 mei 2017 aangenomen met het verzoek aan de Europese lidstaten om te zetten in wetgeving. De reden hiervoor is dat één definitie van antisemitisme bijdraagt aan uniforme dataverzameling. Antisemitisme kan zo beter worden herkend en geregistreerd, en er kunnen vergelijkingen tussen landen worden gemaakt. Deze definitie is vooral belangrijk voor landen die pas sinds kort antisemitisme monitoren, en is meestal juist daar erg nodig. Bovendien is deze definitie een belangrijke stap in de bestrijding van online antisemitisme. Op dit moment maken antisemitische websites nog gebruik van het verschil in regelgeving in verschillende landen. Een uniforme definitie steekt hier een stokje voor, omdat er overeenstemming is over wat antisemitisme is.  Aan wie wordt de petitie aangeboden: Tweede Kamer en vertegenwoordigers van politieke partijen. Waarom belangrijk? Deze definitie is een belangrijke stap vooruit in het bestrijden van antisemitisme in de vorm van het ontkennen van zelfbeschikkingsrecht van de Joodse gemeenschap, en bij het toepassen van een dubbele standaard. Waarbij dan voor de Joodse gemeenschap andere maatstaven gelden dan voor de respectieve niet-Joodse gemeenschap. Er is een stijgende lijn van antisemitisme in Nederland, De komst van migranten uit Arabische landen waar antisemitisme normaal en algemeen geaccepteerd is, leidt tot meer antisemitisch geweld in Nederland. Breed begrip voor anti-Israel retoriek van Arabische terreurorganisaties van veel politieke groeperingen wekt de indruk dat antisemitisme acceptabel is. Hierdoor zal Antisemitisme de komende jaren een groter probleem worden. Antisemitisme is een globaal probleem, en moet dus ook globaal aangepakt worden. Een internationale definitie maakt bestrijding eenvoudiger en duidelijker. Bijvoorbeeld voor Rechtbanken, OM, advocaten, slachtoffers, actie groepen, politiek en pers. Studies. De definitie zelf is online te vinden, wij van Dutch people who support Israël en Mother of the Mount Carmel verzoeken dan ook deze definitie vast te leggen in Nederlandse wetgeving.  Deze petitie is opgesteld door: Dutch people who support Israël en Mother of the Mount Carmel. Beiden actief op Facebook, Twitter en Internet.

Dutch people who support Israël
5,256 supporters